ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Travmanın bazı erken komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
T79 Travmanın bazı erken komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
T79.0 Hava embolisi (travmatik)
T79.1 Yağ embolisi (travmatik)
T79.2 Travmatik sekonder ve tekrarlayan kanama
T79.3 Travmatik sonrası yara enfeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış
T79.4 Travmatik sok
T79.5 Travmatik anüri
T79.6 Kasın travmatik iskemisi
T79.7 Travmatik cilt altı amfizem
T79.8 Travmanın diğer erken komplikasyonları
T79.9 Travmanın tanımlanmamış erken komplikasyonu

Hastalıklar

Mesane Kanseri Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.