ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | S00 - S99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
S00 Yüzeysel kafa yaralanması
S01 Basın açık yarası
S02 Kafa ve yüz kemikle kırığı
S03 Kafa eklem ve ligamentlerinin çıkık, gerilme ve burkulması
S04 Kraniyal sinir yaralanması
S05 Göz ve orbita yaralanması
S06 Kafa içi yaralanma
S07 Basın ezici yaralanması
S08 Basın kısmi travmatik amputasyonu
S09 Basın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S10 Boyun yüzeysel yaralanmaları
S11 Boynun açık yarası
S12 Boyun kırığı
S13 Boyun seviyesinde eklem ve ligamentlerin çıkık, gerilme ve burkulması
S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
S15 Boyun seviyesinde kan damarları yaralanması
S16 Boyun seviyesinde kas ve tendonun yaralanması
S17 Boyun ezici yaralanması
S18 Boyun kısmında travmatik amputasyon
S19 Boynun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S20 Toraks yüzeysel yaralanması
S21 Toraks açık yarası
S22 Kaburga(lar), sternum ve torasik omurga kırıkları
S23 Toraks eklem ve ligamentlerinin çıkığı, gerilmesi, burkulması
S24 Toraks seviyesindeki sinir ve spinal kord yaralanması
S25 Toraks kan damarlarının yaralanması
S26 Kalp yaralanması
S27 Intratorasik organların yaralanması diğer ve tanımlanmamış
S28 Toraksın kısmi travmatik amputasyonu ve toraksın ezilme yaralanması
S29 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S30 Karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları
S31 Karın, bel ve pelvis açık yarası
S32 Lomber omurga ve pelvis kırığı
S33 Lomber vertebra ve pelvis eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma
S34 Karın, bel ve pelvis düzeyinde sinir ve lomber spinal kordun yaralanması
S35 Karın, bel ve pelvis düzeyinde kan damarları yaralanması
S36 Karın içi organ yaralanmalar
S37 Pelvik organ yaralanması
S38 Karın, bel ve pelvisin kısmi travmatik amputasyonu ve ezilme yaralanması
S39 Karın, bel ve pelvisin diğer tanımlanmamış yaralanmaları
S40 Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması
S41 Omuz ve üst kol açık yarası
S42 Omuz ve üst kol kırığı
S43 Omuz kemeri eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S44 Omuz ve üst kol düzeyinde sinir yaralanması
S45 Omuz ve üst kol düzeyinde kan damarları yaralanması
S46 Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S47 Omuz ve üst kol ezilme yaralanması
S48 Omuz ve üst kol travmatik amputasyonu
S49 Omuz ve üst kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S50 Ön kolun yüzeysel yaralanması
S51 Ön kol açık yarası
S52 Ön kol kırığı
S53 Dirsek eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S54 Ön kol düzeyinde sinir yaralanması
S55 Ön kol düzeyinde kan damarları yaralanması
S56 Ön kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S57 Ön kolun ezilme yaralanması
S58 Ön kolun travmatik amputasyonu
S59 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S60 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması
S61 El bileği ve elin açık yarası
S62 El bileği ve el düzeyinde kırık
S63 El bileği ve el düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık,burkulma ve gerilmesi
S64 El bileği ve el düzeyinde sinir yaralanması
S65 El bileği ve el düzeyinde kan damarları yaralanması
S66 El bileği ve el düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S67 El bileği ve elin ezilme yaralanması
S68 El bileği ve elin travmatik amputasyonu
S69 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S70 Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması
S71 Kalça ve uyluğun açık yarası
S72 Femur kırığı
S73 Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S74 Kalça ve uyluk düzeyinde sinir yaralanması
S75 Kalça ve uyluk düzeyinde kan damarları yaralanması
S76 Kalça ve uyluk düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S77 Kalça ve uyluğun ezilme yaralanması
S78 Kalça ve uyluğun travmatik amputasyonu
S79 Kalça ve uyluğun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S80 Baldırın yüzeysel yaralanması
S81 Baldırın açık yarası
S82 Baldırın kırığı, diz dahil
S83 Diz eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi
S84 Baldır düzeyinde sinir yaralanması
S85 Baldır düzeyinde kan damarları yaralanması
S86 Baldır düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S87 Baldır ezilme yaralanması
S88 Baldır travmatik amputasyonu
S89 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S90 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması
S91 Ayak bileği ve ayağın açık yarası
S92 Ayak kırığı, ayak bileği hariç
S93 Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık,
S94 Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması
S95 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması
S96 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması
S97 Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması
S98 Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu
S99 Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları

Hastalıklar

Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı
Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi
Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.