Tiroid Kanseri

Tiroid Kanseri

En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70’ini oluşturur. Kadınlarda tiroid kanseri görülme olasılığı erkeklere göre daha yüksektir. Tiroid kanseri 30 yaş üstü hastalarda sık görülmesine rağmen her yaş grubu için risk teşkil eder ve agresifliği yaş ilerledikçe artar.

Tiroid Kanseri Belirtileri

Tiroid kanseri sıklıkla herhangi bir belirti göstermeden ortaya çıkar. En sık görülen semptom boyundaki şişliklerdir. Daha az yaygın semptomlar arasında ses kısıklığı, ses değişikliği ve yutma güçlüğü bulunur. Ağrı semptomları, tiroidin enflamatuar koşulları söz konusu olduğunda veya medüller tiroid kanseri gibi nadir görülen kanser türlerinde görülür.

Nüfusun %75'inin en az bir tiroid nodülü olmasına rağmen, bunların büyük çoğunluğu iyi huyludur. Gençlerin genellikle tiroid nodülü yoktur. Bununla birlikte, tiroid nodülü olan çocuklar ve ergenlerin nodülleri iyi huylu olmasına rağmen genel tiroid kanseri riski yetişkin popülasyonundan belirgin şekilde daha yüksektir.

Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen nodüller, 80 yaşına geldiğimizde, %90'ımızda görülecek.

Tüm tiroid nodüllerinin %1'inden azı kanserlidir. Tiroid nodülleri sıklıkla rutin fizik muayene sırasında ve başka koşullar altında çekilen röntgenlerde teşhis edilir.

Tiroid Kanseri Türleri

Dört ana tip tiroid kanseri vardır. Tiroid kanseri tipi ve görülme sıklığı ise şöyledir:

  • Papiller tiroid kanseri: ~% 5
  • Foliküler ve / veya Hurthle hücreli tiroid kanseri: %10
  • Medüller tiroid kanseri: %3
  • Anaplastik tiroid kanseri: %1

Papiller tiroid kanseri

En sık görülen tiroid kanseri olan papiller tiroid kanseri, tiroid hormonları üreten ve depolayan foliküler hücrelerden kaynaklanmaktadır. Papiller tiroid kanseri her yaşta ortaya çıkabilir ancak en çok 30 ila 50 yaş arasındaki insanları etkiler.

Foliküler tiroid kanseri

Foliküler tiroid kanseri foliküler hücrelerinden de kaynaklanmaktadır. Genellikle 50 yaş ve üzerini etkiler. Hurthle hücre kanseri, nadirliği ve potansiyeli düşünüldüğünde daha agresif bir foliküler tiroid kanseri türüdür diyebiliriz.

Medüller tiroid kanseri

Medüller tiroid kanseri, kalsitonin hormonu üreten ve C hücresi adı verilen tiroid hücrelerinde başlar. Kanda kalsitonin seviyelerinin yükselmesi, çok erken bir aşamada olsa bile medüller tiroid kanserine işaret edebilir. Bazı genetik yatkınlıklar medüller tiroid kanseri riskini artırır.

Anaplastik tiroid kanseri

Anaplastik tiroid kanseri, hızla yayılan ve tedavisi oldukça zor olan nadir bir kanser türüdür. Anaplastik tiroid kanseri tipik olarak, 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ortaya çıkar.

Tiroid lenfoması

Tiroid lenfoması kanserin immün sistem hücrelerinde başlayan ve çok hızlı gelişen nadir bir türüdür. Tiroid lenfoması genellikle yaşlı erişkinlerde görülür.

Tiroid Kanseri Tedavileri

Tiroid kanseri tedavisi; tiroid kanserinin türüne ve evresine, genel sağlık durumuna bağlıdır. Çoğu tiroid kanseri vakası tedavi edilebilir. Tiroid kanseri genellikle iğnenin tiroid nodülüne sokulması sonucunda teşhis edilir. Daha sonra tiroid nodülünün iyi huylu veya malign (kanserli) olup olmadığına karar verecek bir patolog tarafından mikroskop altında incelenir. Prosedür sonunda tatolog, tiroid kanseri tipine karar verir: papiller, foliküler, karışık papiller-foliküler, medüller veya anaplastik.

Ameliyat

Genellikle ameliyatlar tiroidin tamamını veya çoğunu çıkarmak için yapılır.

Tiroidektomi: Çoğu durumda, doktorlar tiroid kanserini tedavi etmek için tüm tiroidin çıkarılmasını önermektedir. Cerrah, tiroide erişmek için boynun alt kısmında bir kesi açar.

Boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması: Tiroidinizi çıkarırken, cerrah boynunuzdaki genişlemiş ve muhtemelen kanserli lenf düğümlerini de alabilir.

Tiroid lobektomi: Tiroid kanserinin çok küçük olduğu bazı durumlarda, cerrah tiroidin yalnızca bir lobunu alabilir.

Tiroid ameliyatı kanama ve enfeksiyon riski taşır. Ameliyat sırasında zarar görmesi durumunda düşük kalsiyum seviyelerine yol açabilecek paratiroid bezlerinde de hasar oluşabilir. Ayrıca, ses tellerinize bağlı olan sinirlerde hasar oluşması durumunda vokal kord felci, ses kısıklığı, yumuşak ses ve solunum zorluğu riski bulunur.

Tiroid Hormon Tedavisi

Tiroidektomiden sonra tiroid hormonu ilacı levothyroxine (Levoxyl, Synthroid, diğerleri) alınması gerekir.

Bu ilacın iki faydası vardır: Tiroidin normalde ürettiği eksik hormonu sağlar ve hipofiz bezinden gelen tiroid uyarıcı hormonun (TSH) üretimini baskılar. İlaç kullanılmaması durumunda yüksek TSH seviyeleri, kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif iyot tedavisi, radyoaktif iyot kullanılarak uygulanır. Radyoaktif iyot tedavisi, vücutta kalan sağlıklı tiroid dokusunu ve ameliyat sırasında çıkarılamayan mikroskobik bölgeleri yok etmek için tiroidektomiden sonra sıklıkla kullanılır. Radyoaktif iyot tedavisi, tedaviden sonra nükseden veya vücudun diğer bölgelerine yayılan tiroid kanserini tedavi etmek için de kullanılabilir. Radyoaktif iyot kapsül veya sıvı şekilde alınır.

Yan etkileri arasında:

  • Mide bulantısı
  • Ağız kuruluğu
  • Göz kuruluğu
  • Değişen tat ve koku alma duyusu
  • Yorgunluk bulunur

Radyoaktif iyotların çoğu tedaviden sonraki ilk birkaç gün içinde idrarla serbest bırakılır. Çevrenizdekileri radyasyondan korumak için bir süre önlemler alınması gerekebilir. Özellikle hamile kadınlarla ve çocuklarla yakın temastan kaçınmanız istenebilir.

Dış Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, X-ışınları ve protonlar gibi yüksek enerjili ışınları kullanır. Bu tedavi tipik olarak, yaklaşık beş hafta boyunca haftada beş gün, her seferde birkaç dakika olacak şekilde uygulanır.

Ameliyatın söz konusu olmadığı ve radyoaktif iyot tedavisinin işe yaramadığı durumlarda radyasyon tedavisi bir seçenektir. Kanserin tekrarlaması riski artarsa, ameliyat sonrası da uygulanabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için çeşitli kimyasallar kullanılan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi tiroid kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılmaz, ancak diğer tedavilere cevap vermeyen bazı kimseler için yarar sağlayabilir. Anaplastik tiroid kanserli kişilerde kemoterapi radyasyon tedavisi ile birleştirilebilir.

Kanser Hücrelerine Alkol Enjekte Etmek

Alkol ablasyonu, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak küçük tiroid kanserlerine alkol enjekte edilmesini içerir. Bu tedavi, ameliyat sırasında kolayca erişilemeyen bölgelerde ortaya çıkan kanseri tedavi etmek için kullanılır. Boyundaki küçük alanlarla sınırlı ve tekrarlayan bir tiroid kanseri bulunuyorsa doktorunuz bu tedaviyi önerebilir.

Hedefe Yönelik İlaç Tedavisi

Hedefe yönelik ilaç tedavisi, kanser hücrelerindeki belirli açıklara saldıran ilaçları kullanır.