ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | N00 - N99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
N00 Akut nefritik sendrom
N01 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom
N02 Tekrarlayan ve inatçı hematüri
N03 Kronik nefritik sendrom
N04 Nefrotik sendrom
N05 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N06 Izole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ile
N07 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N10 Akut tübülo-interstisyel nefrit
N11 Kronik tübülo-interstisyel nefrit
N12 Tübülo-interstisyel nefrit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış
N13 Obstrüktif ve reflü üropati
N14 Tübülo-interstisyel ve tübüler durumlar, ilaç ve ağır metallere bağlı
N15 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar, diğer
N17 Akut böbrek yetmezliği
N18 Kronik böbrek yetmezliği
N19 Böbrek yetmezlikleri, tanımlanmamış
N20 Böbrek ve üreter tası
N21 Alt üriner sistem tası
N23 Renal kolik, tanımlanmamış
N25 Renal tübüler fonksiyonun harabiyeti sonucu olusan bozukluklar
N26 Kontrakte böbrek, tanımlanmamış
N27 Küçük böbrek, nedeni bilinmeyen
N28 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
N30 Sistit
N31 Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflanmamış
N32 Mesanenin diğer bozuklukları
N34 Üretrit ve üretral sendrom
N35 Üretra darlığı
N36 Üretranın diğer bozuklukları
N39 Üriner sistemin diğer bozuklukları
N40 Benign prostat hiperplazisi
N41 Prostatın enflamatuvar hastalıkları
N42 Prostatın diğer bozuklukları
N43 Hidrosel ve spermatosel
N44 Testis torsiyonu
N45 Orsit ve epididimit
N46 Erkek infertilitesi
N47 Sünnet derisinin fazlalığı, fimozis ve parafimozis
N48 Penisin diğer bozuklukları
N49 Erkek genital organının tanımlanmamış enflamatuvar bozuklukları başka yerde
N50 Erkek genital organlarının diğer bozuklukları
N60 Benign meme displazisi
N61 Memenin enflamatuvar bozuklukları
N62 Memenin hipertrofisi
N63 Memede tanımlanmamış kitle
N64 Memenin diğer bozuklukları
N70 Salpinjit ve ooforit
N71 Uterusun enflamatuvar hastalığı, serviks hariç
N72 Serviks uterinin enflamatuvar hastalığı
N73 Kadın pelvik enflamatuvar hastalıkları, diğer
N75 Bartholin bezinin hastalıkları
N76 Vajen ve vulvanın diğer enflamasyonu
N80 Endometrioz
N81 Kadın genital prolapsusu
N82 Kadın genital yollarını tutan fistüller
N83 Ovaryum, fallopian tüp ve genis ligamentin enflamatuvar olmayan bozuklukları
N84 Kadın genital yol polipi
N85 Uterusun diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları, serviks hariç
N86 Serviks uterinin erozyon ve ektropiyonu
N87 Serviks uterinin displazisi
N88 Serviks uterinin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N89 Vajinanın diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N90 Vulva ve perinenin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N91 Menstrüasyonun yokluğu, azlığı ve seyrekliği
N92 Menstrüasyonun asırı, sık ve düzensiz olması
N93 Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer
N94 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte ağrı ve diğer durumlar
N95 Menapozal ve diğer perimenapozal bozukluklar
N96 Habituel abortus
N97 Kadın infertilitesi
N98 Suni dölleme komplikasyonları
N99 Genitoüriner sistem girisim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

Hastalıklar

HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu
Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.