ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | R00 - R99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
R00 Kalp atım anormallikleri
R01 Kardiak üfürüm ve diğer kardiak sesler
R02 Gangren, başka yerde sınıflanmamış
R03 Kan basıncının anormal olması, tanısı olmayan
R04 Solunum yollarından kaynaklanan kanama
R05 Öksürük
R06 Solunum anormallikleri
R07 Boğaz ve göğüste ağrı
R09 Dolasım ve solunum sistemine ait diğer semptom ve belirtiler
R10 Abdominal ve pelvik ağrı
R11 Bulantı ve kusma
R12 Göğüste yanma hissi
R13 Disfaji
R14 Barsak gazı ve iliskili durumlar
R15 Fekal inkontinans
R16 Hepatomegali ve splenomegali, başka yerde sınıflanmamış
R17 Sarılık, tanımlanmamış
R18 Assit
R19 Sindirim sistemi ve karına ait diğer semptom ve belirtiler
R20 Deri duyu bozuklukları
R21 Kızarıklık ve diğer tanımlanmamış deri döküntüsü
R22 Derinin ve subkutanöz dokunun lokalize sisme, kitle ve yumrusu
R23 Deri değisiklikleri, diğer
R25 Anormal istem dısı hareketler
R26 Yürüyüs ve hareket anormallikleri
R27 Koordinasyon eksikliği, diğer
R29 Sinir ve kas iskelet sistemine ait diğer semptom ve belirtiler
R30 Isemeyle birlikte ağrı
R31 Hematüri, tanımlanmamış
R32 Üriner inkontinans, tanımlanmamış
R33 Idrar retansiyonu
R34 Anüri ve oligüri
R35 Poliüri
R36 Üretral akıntı
R39 Üriner sistemine ait diğer semptom ve belirtiler
R40 Somnolans, stupor ve koma
R41 Tanıma fonksiyonları ve sezgiye ait diğer semptom ve belirtiler
R42 Baş dönmesi (Vertigo)
R43 Koku ve tat bozuklukları
R44 Genel duyu ve algılamaya ait diğer semptom ve belirtiler
R45 Emosyonal duruma ait semptom ve belirtiler
R46 Görünüs ve davranısa ait semptom ve belirtiler
R47 Konusma bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
R48 Disleksia ve diğer sembolik disfonksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış
R49 Ses bozuklukları
R50 Sebebi bilinmeyen ateş
R51 Baş ağrısı
R52 Ağrı, başka yerde sınıflanmamış
R53 Kırgınlık ve yorgunluk
R54 Yaslılık
R55 Senkop ve bayılma
R56 Konvülziyonlar, başka yerde sınıflanmamış
R57 Şok, başka yerde sınıflanmamış
R58 Kanama, başka yerde sınıflanmamış
R59 Büyümüs lenf nodları
R60 Ödem, başka yerde sınıflanmamış
R61 Hiperhidroz
R62 Beklenen normal fizyolojik gelisimin olmayısı
R63 Gıda ve sıvı alınımına iliskin semptom ve belirtiler
R64 Kaseksi
R68 Genel semptom ve diğer belirtiler
R69 Bilinmeyen ve tanımlanmamış hastalık nedenleri
R70 Plazma viskositesinin anormalliği ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı
R71 Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği
R72 Beyaz kan hücrelerinin anormalliği, başka yerde sınıflanmamış
R73 Yükselmis kan glikoz düzeyi
R74 Anormal serum enzim düzeyleri
R75 Insan immünyetmezlik virüsünün [HIV] labratuvar kanıtı
R76 Serumda diğer anormal immünolojik bulgular
R77 Plazma proteinlerinin diğer anormallikleri
R78 Kanda normalde bulunmayan ilaçlar ve diğer maddelere ait bulgular
R79 Kan kimyasının diğer anormal bulguları
R80 Izole proteinüri
R81 Glikozüri
R82 Idrarda diğer anormal bulgular
R83 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular
R84 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular
R85 Sindirim organları ve karın bosluğundan alınan örneklerde anormal bulgular
R86 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular
R87 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular
R89 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular
R90 Merkezi sinir sisteminin görüntülemesinde anormal bulgular
R91 Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R92 Memenin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular
R93 Vücut yapılarının tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular
R94 Fonksiyon çalısmalarının anormal sonuçları
R95 Ani çocuk ölüm sendromu
R96 Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen
R98 Tek basına ölüm
R99 Ölümün diğer sınırları belirsiz ve tanımlanmamış nedenleri

Hastalıklar

HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon
Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.