ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Y00 - Y99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
Y00 Künt cisimle saldırı
Y01 Yüksek yerden iterek saldırı
Y02 Hareketli cisim önüne itilme veya konulma saldırısı
Y03 Motorlu aracın ezmesiyle saldırı
Y04 Bedensel güçle saldırı
Y05 Bedensel güçle seksüel saldırı
Y06 İhmal ve terk
Y07 Kötü muamele diğer sendromları
Y08 Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış
Y09 Araçlarla saldırı, tanımlanmamış
Y10 Opiod analjezik, antipiretik ve antiromatizmallere maruz kalma ve
Y11 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz
Y12 Narkotik ve psikodisleptiklere [hallusinojenler] maruz kalma ve zehirlenme,
Y13 Otonom sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve zehirlenme,
Y14 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve zehirlenme
Y15 Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y16 Organik çözücüler ve halojen, hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz
Y17 Gazlar ve diğer buharlara maruz kalma ve zehirlenme,gerçekleşme
Y18 Pestisitlere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y19 Kimyasallar ve zararlı maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer ve
Y20 Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y21 Suda boğulma ve su altında kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y22 Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y23 Tüfek, tabanca ve büyük ateşli silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y24 Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y25 Patlayıcı madde ile temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y26 Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y27 Buhar, sıcak buhar ve sıcak maddelerle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y28 Keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y29 Künt cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y30 Yüksek bir yerden düşme, atlama veya itilme gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y31 Hareket halindeki cisimden düşme veya ona doğru koşma,gerçekleşme
Y32 Motorlu aracın ezmesi, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y33 Olaylar diğer tanımlanmış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y34 Olay tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş
Y35 Yasal müdahale
Y36 Savaş operasyonları
Y40 Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y41 Sistemik diğer anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler
Y42 Hormonlar ve onların sentetik eş değerleri ve antagonistleri,
Y43 Esas olarak sistemik ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y44 Kan yapılarını etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y45 Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y46 Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y47 Sedatifler, hipnotikler ve antianksiyete ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y48 Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler
Y49 Psikotrop ilaçların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
Y50 Merkezi sinir sistemi stimulanlarının sebep olduğu ters etkiler,
Y51 Otonom sinir sistemine etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y52 Kardiyovasküler sisteme etkili ajanların sebep olduğu ters etkiler
Y53 Gastrointestinal sisteme etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler
Y54 Su ve mineral dengesi ve ürik asit metabolizmasına etkili ajanların sebep
Y55 Düz kas ve iskelet kasları ve solunum sistemine etkili ajanların sebep
Y56 Deri ve mukozaya etkili topikal ajanlar ve göz, kulak-burun-boğaz ve
Y57 İlaçlar ve tedavi edici maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer
Y58 Bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler
Y59 Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış
Y60 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme perforasyon ve kanama
Y61 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında vücutta kaza ile yabancı cisim bırakma
Y62 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği
Y63 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik
Y64 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddeler
Y65 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında diğer istenmeyen olaylar
Y66 Cerrahi ve tıbbi bakım verilmemesi
Y69 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında görülen tanımlanmamış istenmeyen durumlar
Y70 İstenmeyen olaylara sebep olan anestezi cihazları
Y71 İstenmeyen olaylara sebep olan kardiyovasküler cihazlar
Y72 İstenmeyen olaylara sebep olan kulak burun boğaz aletleri
Y73 İstenmeyen olaylara sebep olan gastroenteroloji ve üroloji cihazları
Y74 İstenmeyen olaylara sebep olan genel hastane ve personel kullanım aletleri
Y75 İstenmeyen olaylara sebep olan nörolojik aletleri
Y76 İstenmeyen olaylara sebep olan obstetrik ve jinekolojik aletleri
Y77 İstenmeyen olaylara sebep olan göz aletleri
Y78 İstenmeyen olaylara sebep olan radyoloji aletleri
Y79 İstenmeyen olaylara sebep olan ortopedi aletleri
Y80 İstenmeyen olaylara sebep olan fiziksel tıp aletleri
Y81 İstenmeyen olaylara sebep olan genel ve plastik cerrahi aletleri
Y82 İstenmeyen olaylara sebep olan diğer ve tanımlanmamış tıbbi aletler
Y83 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal
Y84 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal
Y85 Taşıma kazası sekeli
Y86 Kaza sekelleri, diğer
Y87 Gerçekleşme şekli belirlenmemiş saldırı ve olayların ve kendine
Y88 Cerrahi ve tıbbi bakım sekeli
Y89 Dış sebeplerin diğer sekeli
Y90 Kan alkol düzeyine göre alkol alındığının belirlenmesinin kanıtı
Y91 Zehirlenmenin düzeyine göre alkol içeriği belirlenmesinin kanıtı
Y95 Nosocomial durum
Y96 İş ile ilgili durum
Y97 Çevre kirliliği ile ilgili durum
Y98 Yaşam tarzı ile ilgili durum

Hastalıklar

HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri
Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.