ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | D00 - D99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
D00 Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mide
D01 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının
D02 Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin
D03 Melanoma in situ
D04 Karsinoma in situ, deri
D05 Karsinoma in situ, meme
D06 Karsinoma in situ, serviks uteri
D07 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organların
D09 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin
D10 Ağız ve farinks benign neoplazmı
D11 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı
D12 Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı
D13 Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmı
D14 Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı
D15 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların
D16 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı
D17 Benign lipomatöz neoplazm
D18 Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde
D19 Mezotelyal doku benign neoplazmı
D20 Retroperiton ve periton yumusak dokusunun benign neoplazmı
D21 Bağ dokusu ve diğer yumusak dokunun diğer benign neoplazmı
D22 Melanositik nevüs
D23 Derinin diğer benign neoplazmları
D24 Meme benign neoplazmı
D25 Uterusun leiomiyoması
D26 Uterus diğer benign neoplazmları
D27 Over benign neoplazmı
D28 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının
D29 Erkek genital organlarının benign neoplazmı
D30 Üriner organların benign neoplazmı
D31 Göz ve adnekslerin benign neoplazmı
D32 Meninks benign neoplazmı
D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı
D34 Tiroid bez benign neoplazmı
D35 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin
D36 Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D37 Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı
D38 Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsiz
D39 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı
D40 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı
D41 Idrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı
D42 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı
D43 Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı
D44 Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı
D45 Polisitemia vera
D46 Myelodisplastik sendromlar
D47 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranıslı
D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranıslı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
D50 Demir eksikliği anemisi
D51 Vitamin B12 eksikliği anemisi
D52 Folat eksikliği anemisi
D53 Nütrisyonel diğer anemiler
D55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi
D56 Talasemiler
D57 Orak-hücre bozuklukları
D58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler
D59 Kazanılmıs hemolitik anemi
D60 Kazanılmıs saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni]
D61 Aplastik diğer anemiler
D62 Akut posthemorajik anemi
D64 Anemi, diğer
D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
D68 Koagülasyon bozuklukları, diğer
D69 Purpura ve diğer hemorajik durumlar
D70 Agranülositoz
D71 Polimorfonükleer nötrofillerin fonksiyon bozuklukları
D72 Lökosit bozuklukları, diğer
D73 Dalak hastalıkları
D74 Methemoglobinemi
D75 Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları
D76 Lenforetiküler doku ve retikülohistiyositik sistemi tutan bazı hastalıklar
D80 Immün yetmezlik, antikor bozuklukları baskın
D81 Kombine immün yetmezlikler
D82 Immün yetmezlik, diğer majör bozukluklarla birlikte
D83 Yaygın değisken immün yetmezlik
D84 Immün yetmezlikler, diğer
D86 Sarkoidoz
D89 Immün mekanizmayı tutan diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış

Hastalıklar

Kalp Krizi Kalp Krizi
Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri
Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.