ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Z00 - Z99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
Z00 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin genel muayene ve incelemesi
Z01 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin diğer özel muayene
Z02 İdari amaçlar için muayene
Z03 Şüpheli hastalıklar ve durumlar için tıbbi gözlem ve değerlendirme
Z04 Muayene ve gözlem için diğer nedenler
Z08 Malign neoplazm tedavisi sonrası takip muayenesi
Z09 Malign neoplazm harici diğer durumlar için tedavi sonrası takip muayenesi
Z10 Belirlenmiş alt nüfusun rutin genel sağlık kontrolü
Z11 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar için özel tarama muayenesi
Z12 Neoplazmlar için özel tarama muayenesi
Z13 Hastalıklar ve diğer bozukluklar için özel tarama muayenesi
Z20 Nakledilebilen hastalıklarla temas ve maruz kalma
Z21 Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu
Z22 Enfeksiyöz hastalık taşıyıcısı
Z23 Bakteriyel hastalıklara karşı bağışıklama
Z24 Bazı viral hastalıklara karşı bağışıklama
Z25 Viral diğer hastalıklara karşı bağışıklama
Z26 Tek enfeksiyöz diğer hastalıklara karşı bağışıklama
Z27 Enfeksiyon hastalıkları kombinasyonuna karşı bağışıklama
Z28 Yapılmamış bağışıklama
Z29 Profilaktik diğer tedbirler ihtiyacı
Z30 Doğum kontrolu yöntemi
Z31 Üreme yöntemi
Z32 Gebelik muayene ve testi
Z33 Gebelik durumu
Z34 Normal gebeliğin gözlemi
Z35 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi
Z36 Antenatal tarama
Z37 Doğumun sonucu
Z38 Doğum yerine göre canlı doğmuş bebekler
Z39 Doğum sonrası bakım ve muayene
Z40 Profilaktik cerrahi
Z41 Sağlık durumunun tedavi edilmesi dışındaki amaçlar için uygulamalar
Z42 Plastik cerrahiye ait takip bakımı
Z43 Suni açıklıkların bakımı
Z44 Dış protez cihazı uygulaması
Z45 İmplante cihazın ayar ve kullanımı
Z46 Cihazların düzeltme ve diğer uygulaması
Z47 Ortopedik diğer izlem
Z48 Cerrahi diğer izlem
Z49 Diyaliz bakımı
Z50 Rehabilitasyon uygulamaları
Z51 Tıbbi diğer bakım
Z52 Organ ve doku donörleri
Z53 Sağlık servislerine yapılmamış özel uygulamalar için gelen kişiler
Z54 İyileşme dönemi
Z55 Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
Z56 İş ve işsizlikle ilgili problemler
Z57 Mesleki risk faktörlerine maruz kalma
Z58 Fiziki çevreyle ilgili problemler
Z59 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili problemler
Z60 Sosyal çevreyle ilgili problemler
Z61 Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
Z62 Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
Z63 Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler
Z64 Psikososyal durumlarla ilgili problemler
Z65 Psikososyal durumla ilgili diğer problemler
Z70 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
Z71 Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,
Z72 Yaşam tarzıyla ilgili problemler
Z73 Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler
Z74 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili problemler
Z75 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili problemler
Z76 Sağlık servislerine diğer durumlarla gelen kişiler
Z80 Malign neoplazm aile öyküsü
Z81 Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü
Z82 Sakatlığa sebep olan kronik hastalık ve bazı bozukluklar aile öyküsü
Z83 Özel hastalıklar diğer aile öyküsü
Z84 Aile öyküsü diğer durumlar
Z85 Kişisel malign neoplazm öyküsü
Z86 Kişisel bazı diğer hastalıklar öyküsü
Z87 Kişisel diğer hastalık ve durumlar öyküsü
Z88 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik maddelere kişisel allerji öyküsü
Z89 Kazanılmış ekstremite yokluğu
Z90 Organların kazanılmış yokluğu, başka yerde sınıflanmamış
Z91 Kişisel risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z92 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü
Z93 Yapay açıklıklar
Z94 Organ ve doku nakilleri
Z95 Kalp ve damar implant ve greftleri
Z96 Fonksiyonel diğer implantlar
Z97 Cihazlar, diğer
Z98 Cerrahi sonrası diğer durumlar
Z99 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara bağımlılık, başka yerde sınıflanmamış

Hastalıklar

Mesane Kanseri Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik
Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.