ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | O00 - O99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
O00 Dış gebelik
O01 Hidatiform mol
O02 Konsepsiyonun diğer anormal ürünleri
O03 Spontan düsük
O04 Tıbbi düsük
O05 Düşük, diğer
O06 Düşük, tanımlanmamış
O07 Basarısız düsük tesebbüsü
O08 Düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası komplikasyonlar
O10 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O11 Hamilelik öncesi mevcut Hipertansif bozukluk, eslik eden proteinüri ile birlikte
O12 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] ödem ve proteinüri, hipertansiyon olmaksızın
O13 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri olmadan
O14 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri ile
O15 Eklampsi
O16 Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış
O20 Kanama, erken gebelikte
O21 Gebelikte asırı kusma
O22 Gebelikte venöz komplikasyonlar
O23 Genitoüriner yol enfeksiyonları, gebelikte
O24 Diyabetes mellitüs, gebelikte
O25 Malnütrisyon, gebelikte
O26 Gebelikle ilgili diğer durumlarda anne bakımı
O28 Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında
O29 Gebelikteki anestezi komplikasyonları
O30 Çoğul gebelik
O31 Çoğul gebeliğe özel komplikasyonlar
O32 Anne bakımı, fetüsün bilinen veya süpheli malprezentasyonu için
O33 Anne bakımı, bilinen veya süpheli oransızlıklarda
O34 Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya süpheli anormalliklerinde
O35 Anne bakımı, bilinen veya süpheli fetal anormallik ve hasarda
O36 Anne bakımı, diğer bilinen veya süpheli fetal problemlerde
O40 Polihidramnioz
O41 Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları
O42 Erken membran rüptürü
O43 Plasenta bozuklukları
O44 Plasenta previa
O45 Plasentanın erken ayrılması [abruptio placentae]
O46 Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış
O47 Yalancı doğum
O48 Uzamıs gebelik
O60 Miadından önce doğum
O61 Basarısız doğum indüksiyonu
O62 Doğum güçlerinin anormallikleri
O63 Uzamıs doğum
O64 Ilerlemeyen doğum, fetüsün yanlıs pozisyon ve yanlıs gelisine bağlı
O65 Ilerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikten dolayı
O66 Ilerlemeyen doğumlar, diğer
O67 Doğum süreci ve doğum, intrapartum kanamayla komplike,
O68 Doğum süreci ve doğum, fetal stresle komplike [distress]
O69 Doğum süreci ve doğum, umbilikal kordon komplikasyonları ile birlikte olan
O70 Perineal yırtılma, doğum esnasında
O71 Obstetrik travma, diğer
O72 Postpartum kanama
O73 Plasenta ve membranların içerde kalması, kanama olmaksızın
O74 Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda
O75 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O80 Tek spontan doğum
O81 Tek doğum forseps ve vakum ekstraktör ile
O82 Tek doğum, sezeryan ile
O83 Asiste tek doğum, diğer
O84 Çoğul doğum
O85 Puerperal sepsis
O86 Puerperal enfeksiyonlar, diğer
O87 Venöz komplikasyonlar, lohusalıkta
O88 Obstetrik emboli
O89 Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda
O90 Lohusalık komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O91 Meme enfeksiyonları, doğumla birlikte
O92 Memenin ve laktasyonun diğer bozuklukları, doğumla birlikte
O95 Obstetrik ölüm, tanımlanmamış sebepten
O96 Obstetrik ölüm, herhangi bir obstetrik sebepten dolayı doğumdan 42 gün
O97 Obstetrik ölüm, direk obstetrik nedenlerin sekeline bağlı
O98 Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta
O99 Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, baska

Hastalıklar

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri
Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.