ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | I00 - I99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
I00 Eklem romatizması, kalp tutulumu olmaksızın
I01 Eklem romatizması, kalp tutulumu ile birlikte
I02 Romatizmal kore
I05 Romatizmal mitral kapak hastalığı
I06 Romatizmal aort kapağı hastalıkları
I07 Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
I08 Birden fazla kapak hastalıkları
I09 Romatizmal kalp hastalıkları diğer
I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon
I11 Hipertansif kalp hastalığı
I12 Hipertansif böbrek hastalığı
I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I15 Sekonder hipertansiyon
I20 Angina pektoris
I21 Akut miyokard enfarktüsü
I22 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü
I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar
I24 Akut iskemik kalp hastalıkları diğer
I25 Kronik iskemik kalp hastalığı
I26 Pulmoner embolizm
I27 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer
I28 Pulmoner damarların diğer hastalıkları
I30 Akut perikardit
I31 Perikardın diğer hastalıkları
I33 Akut ve subakut endokardit
I34 Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I35 Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I36 Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I37 Pulmoner kapak bozuklukları
I38 Endokardit, kapak tanımlanmamış
I40 Akut miyokardit
I42 Kardiyomiyopati
I44 Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu
I45 Ileti bozuklukları diğer
I46 Kardiyak arrest
I47 Paroksismal tasikardi
I48 Atrial fibrilasyon ve flutter
I49 Kardiyak aritmiler, diğer
I50 Kalp yetmezliği
I51 Kalp hastalıklarının komplikasyonları ve sınırları belirsiz tanımları
I60 Subaraknoid hemoraji
I61 Intraserebral hemoraji
I62 Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji
I63 Serebral enfarktüs
I64 Inme, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle
I66 Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I67 Serebrovasküler hastalıklar, diğer
I69 Serebrovasküler hastalık sekeli
I70 Ateroskleroz
I71 Aort anevrizma ve diseksiyonu
I72 Anevrizmalar, diğer
I73 Periferik vasküler hastalıklar diğer
I74 Arteriyel embolizm ve tromboz
I77 Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları
I78 Kapiller damarların hastalıkları
I80 Flebit ve tromboflebit
I81 Portal ven trombozu
I82 Venöz emboli ve tromboz diğer
I83 Alt ekstremitenin variköz venleri
I84 Hemoroidler
I85 Özofagus varisleri
I86 Variköz venler, diğer yerlerin
I87 Venlerin diğer bozuklukları
I88 Lenfadenit, nonspesifik
I89 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan
I95 Hipotansiyon
I97 Dolasım sisteminin girisim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
I99 Dolasım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları

Hastalıklar

Asperger Sendromu Asperger Sendromu
Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.