ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | G00 - G99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
G00 Bakteriyel menenjit, başka yerde sınıflanmamış
G03 Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı
G04 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit
G06 Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom
G08 Kafa içi ve intraspinal flebit ve tromboflebit
G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıklarının sekelleri
G10 Huntington hastalığı
G11 Herediter ataksi
G12 Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar
G20 Parkinson hastalığı
G21 Sekonder parkinsonizm
G23 Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları
G24 Distoni
G25 Ekstrapiramidal diğer bozukluklar ve hareket bozuklukları
G30 Alzheimer hastalığı
G31 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
G35 Multipl skleroz
G36 Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer
G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğer
G40 Epilepsi
G41 Status epileptikus
G43 Migren
G44 Baş ağrısı, diğer sendromları
G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar
G47 Uyku bozuklukları
G50 Trigeminal sinir bozuklukları
G51 Fasiyal sinir bozuklukları
G52 Kafa içi sinirlerin bozuklukları, diğer
G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları
G56 Üst ekstremite mononöropatileri
G57 Alt ekstremite mononöropatileri
G58 Mononöropatiler, diğer
G60 Kalıtsal ve idiopatik nöropati
G61 Enflamatuvar polinöropati
G62 Polinöropatiler, diğer
G64 Periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları
G70 Miyastenia gravis ve diğer miyonöral bozukluklar
G71 Primer kas hastalıkları
G72 Miyopatiler, diğer
G80 Infantil serebral palsi
G81 Hemipleji
G82 Parapleji ve tetrapleji
G83 Paralitik sendromlar, diğer
G90 Otonom sinir sistemi bozuklukları
G91 Hidrosefali
G92 Toksik ensefalopati
G93 Beynin diğer bozuklukları
G95 Spinal kordun diğer hastalıkları
G96 Merkezi sinir sisteminin diğer bozuklukları
G97 Sinir sisteminin girisim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
G98 Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

Hastalıklar

Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri
En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.