ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | C00 - C99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
C00 Dudak malign neoplazmları
C01 Dil kökü malign neoplazmları
C02 Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C03 Diş eti malign neoplazmları
C04 Ağız tabanı malign neoplazmları
C05 Damak malign neoplazmları
C06 Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C07 Parotis bezi malign neoplazmı
C08 Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış
C09 Tonsil malign neoplazmı
C10 Orofarinks malign neoplazmı
C11 Nazofarinks malign neoplazmı
C12 Priform sinüsün malign neoplazmı
C13 Hipofarinks malign neoplazmı
C14 Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer ve
C15 Özefagus malign neoplazmı
C16 Mide malign neoplazmı
C17 Ince bağırsak malign neoplazmı
C18 Kolon malign neoplazmı
C19 Rektosigmoid bilesim malign neoplazmı
C20 Rektum malign neoplazmı
C21 Anüs ve anal kanal malign neoplazmı
C22 Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmı
C23 Safra kesesi malign neoplazmı
C24 Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin
C25 Pankreas malign neoplazmı
C26 Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C30 Burun bosluğu ve ortakulak malign neoplazmı
C31 Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı
C32 Larinks malign neoplazmı
C33 Trakea malign neoplazmı
C34 Brons ve akciğer malign neoplazmı
C37 Timus malign neoplazmı
C38 Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı
C39 Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı,
C40 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı
C41 Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C43 Deri malign melanomu
C44 Derinin diğer malign neoplazmları
C45 Mezotelyoma
C46 Kaposi sarkomu
C47 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı
C48 Retroperiton ve periton malign neoplazmları
C49 Bağ dokusu ve yumusak doku diğer malign neoplazmı
C50 Meme malign neoplazmı
C51 Vulva malign neoplazmı
C52 Vajina malign neoplazmı
C53 Serviks uteri malign neoplazmı
C54 Korpus uteri malign neoplazmı
C55 Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C56 Over malign neoplazmı
C57 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C58 Plasenta malign neoplazmı
C60 Penis malign neoplazmı
C61 Prostat malign neoplazmı
C62 Testis malign neoplazmı
C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C64 Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç
C65 Renal pelvis malign neoplazmı
C66 Üreter malign neoplazmı
C67 Mesane malign neoplazmı
C68 Idrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C69 Göz ve adneks malign neoplazmı
C70 Meninks malign neoplazmı
C71 Beyin malign neoplazmı
C72 Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer
C73 Tiroid bez malign neoplazmı
C74 Adrenal bez malign neoplazmı
C75 Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmı
C76 Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C77 Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamış
C78 Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı
C79 Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerin
C80 Malign neoplazm, bölge belirtilmemis
C81 Hodgkin hastalığı
C82 Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma
C83 Yaygın non-Hodgkin lenfoma
C84 Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar
C85 Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tipler
C88 Malign immünoproliferatif hastalıklar
C90 Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlar
C91 Lenfoid lösemi
C92 Myeloid lösemi
C93 Monositik lösemi
C94 Lösemiler diğer, özel hücre tipli
C95 Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları
C97 Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmı

Hastalıklar

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon
Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.