ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | L00 - L99 Aralığı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
L00 Stafilokokkal haslanmıs deri sendromu
L01 Impetigo
L02 Deri apse, furonkül ve karbonkülü
L03 Selülit
L04 Akut lenfadenit
L05 Pilonidal kist
L08 Derinin ve derialtı dokunun diğer lokal enfeksiyonları
L10 Pemfigus
L11 Akantolitik diğer bozukluklar
L12 Pemfigoid
L13 Büllöz diğer bozukluklar
L20 Atopik dermatit
L21 Seboreik dermatit
L22 Bebek bezi [napkin] dermatit
L23 Allerjik kontakt dermatit
L24 Irritan kontakt dermatit
L25 Kontakt dermatit, tanımlanmamış
L26 Eksfoliyatif dermatit
L27 Dermatit, oral yada parenteral yolla alınan maddelere bağlı
L28 Lichen simpleks chronicus ve prurigo
L29 Pruritus (Kasıntı)
L30 Dermatit, diğer
L40 Psoriazis
L41 Parapsoriazis
L42 Pityriasis rosea
L43 Liken planus
L44 Papüloskuamöz hastalıklar, diğer
L50 Ürtiker
L51 Eritema multiforme
L52 Eritema nodosum
L53 Eritematöz diğer durumlar
L55 Günes yanığı
L56 Akut deri değisiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer
L57 Deri değisiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı
L58 Radyodermatit
L59 Deri ve derialtı dokunun radyasyon ile iliskili diğer bozuklukları
L60 Tırnak bozuklukları
L63 Alopesi areata
L64 Androjenik alopesi
L65 Skar yapmayan saç kaybı, diğer
L66 Sikatrisyel alopesi [skar yapan saç kaybı]
L67 Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri
L68 Hipertrikoz
L70 Akne
L71 Rosacea
L72 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri
L73 Folliküler diğer bozukluklar
L74 Ekrin ter bozuklukları
L75 Apokrin ter bozuklukları
L80 Vitiligo
L81 Pigmentasyon diğer bozuklukları
L82 Seboreik keratoz
L83 Akantoz nigrikans
L84 Boynuzlasma ve nasırlasmalar
L85 Epidermal kalınlasmalar, diğer
L87 Transepidermal eliminasyon bozuklukları
L88 Pyoderma gangrenosum
L89 Dekubitus ülseri
L90 Derinin atrofik bozuklukları
L91 Derinin hipertrofik bozuklukları
L92 Deri ve subkutanöz dokunun granülomatöz bozuklukları
L93 Lupus eritematoz
L94 Lokalize diğer bağ doku bozuklukları
L95 Deriye sınırlı vaskülit, başka yerde sınıflanmamış
L97 Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98 Deri ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

Hastalıklar

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri
En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Şizofrenlik Şizofrenlik
Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.