ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Otonom sinir sistemine etkili ilaçlarla zehirlenme

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
T44 Otonom sinir sistemine etkili ilaçlarla zehirlenme
T44.0 Antikolinesteraz ajanlar ile zehirlenme
T44.1 Parasempatikomimetikler [kolinerjikler] ile zehirlenme, diğer
T44.2 Ganglion bloke edici ilaçlar ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.3 Parasempatikolitikler [antikolinerjikler ve antimuskarinikler] ve spazmolitikler
T44.4 Esas olarak a-adrenoreseptör agonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.5 Esas olarak b-adrenoreseptör agonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.6 a-Adrenoreseptör antagonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.7 b-Adrenoreseptör antagonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
T44.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke edici ajanlar ile zehirlenme,
T44.9 Otonom sinir sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme

Hastalıklar

Mesane Kanseri Mesane Kanseri
Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu
Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.