ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Beklenen normal fizyolojik gelisimin olmayısı

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
R62 Beklenen normal fizyolojik gelisimin olmayısı
R62.0 Gecikmis dönüm noktası
R62.8 Beklenen normal fizyolojik gelisimin diğer yokluğu
R62.9 Beklenen normal fizyolojik gelisimin olmayısı, tanımlanmamış

Hastalıklar

Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı
Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.