ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Solunum anormallikleri

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
R06 Solunum anormallikleri
R06.0 Dispne
R06.1 Stridor
R06.2 Hırıltı (Wheezing)
R06.3 Periodik solunum
R06.4 Hiperventilasyon
R06.5 Ağız solunumu
R06.6 Hıçkırık
R06.7 Hapsırık
R06.8 Solunumun diğer ve tanımlanmamış anormallikleri

Hastalıklar

İnme İnme
İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Şizofrenlik Şizofrenlik
Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.