ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamış

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
A16 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamış
A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamıs
A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemis
A16.3 Intratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.4 Larinks, trakea ve brons tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.5 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.8 Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.9 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs

Hastalıklar

İnme İnme
İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı
Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.