ICD-10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamış

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
V
Y
Z
ICD-10 Sınıfı Adı
A16 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamış
A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamıs
A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemis
A16.3 Intratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.4 Larinks, trakea ve brons tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.5 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.8 Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs
A16.9 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamıs

Hastalıklar

Astım Astım
Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Deri Kanseri Deri Kanseri
Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.