Merck Sharp & Dohme İlaçları › VICTRELIS 200 mg 336 sert kapsül › KT › Yan Etkileri

VICTRELIS 200 mg 336 sert kapsül Yan Etkileri

Boceprevir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Boceprevir Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 9 November  2012

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VICTRELIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tüm ilaçlar gibi VICTRELIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa hemen VICTRELIS kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada güçlük

• Hırıltılı solunum

• Kurdeşen (ürtiker) - bunlar alerjik bir reaksiyonun belirtileridir.

Diğer yan etkiler şunları kapsamaktadır:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın    :    10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın

- baş ağrısı,

- titreme,

- ateş,

- hasta hissi (bulantı),

- gribal semptomlar,

- baş dönmesi hissi,

- uyuyamama,

- iştah azalması,

- kilo kaybı,

- nefes darlığı,

- öksürük,

- ağız kuruluğu,

- tat kaybı,

- cilt kuruluğu,

- kaşıntı,

- döküntü,

- saç dökülmesi ya da incelmesi,

- olağan dışı güçsüzlük,

- eklemlerde ağrı,

- şişlik,

- egzersizden kaynaklanmayan kas ağrısı,

- ishal,

- kendini hasta hissetme (kusma),

- endişe hissi,

 • derin üzüntü ya da değersizlik hissi (depresyon),
 • gergin sinirli ve huzursuz hissetme,
 • - kırmızı kan hücreleri sayısında düşüş - belirtiler yorgun hissetme, baş ağrıları, egzersiz sırasında nefes darlığı,

  - düşük beyaz kan hücresi sayısı - belirtiler - ateş, şiddetli titreme/üşüme, boğaz ağrısı ya da ağız ülserleri dahil normalde daha sık enfeksiyona yakalanmayı içerebilir

  Yaygın

  - titreme,

  - bayılma,

  - güçlükle nefes alma,

  - düşük enerji,

  - susuzluk hissi,

  - uykuya dalma güçlüğü,

  - zonklama tarzı baş ağrısı;

  - genel olarak iyi hissetmeme,

  - dönüyormuş gibi hissetme,

  - göz kuruluğu,

  - kulak çınlaması,

  - görmenizde değişiklikler,

  - ağız ağrısı,

  - diş ağrısı,

  - yutma sırasında ağrı,

  - burun kanaması,

  - burun tıkanıklığı,

  - maddelerin kokusunda değişimler,

  - ağızda kuruluk ve kabuklan kalkan yaralar;

  - ağız kuruluğu ve cilt kuruluğu ile birlikte çok susamış hissi,

  - tiroid bezinin, boynun ya da ses tellerinin şişmesi,

  - ağızda yara ya da şişme,

  - dilde yanma hissi,

  - burunda, yanaklarda ve gözlerin arkasında basınç ya da doluluk hissi -bazen zonklama tipi ağnyla birlikte ağn, ateş veya burun tıkanıklığı,

  - uçuk,

  - derinin kanncalanması ya da uyuşması,

  - hissetme ya da dokunma algısında azalma,

  - deri döküntüsü,

  - plaklı deri döküntüsü,

  - ciltte kırmızılık; bazen iltihap dolu baloncukları ( blister ) olan kırmızı kabarık deri

  döküntüsü, ateşli, hassas ve kırmızı deri, bazen ateş ve üşüme ile birlikte; kırmızı derinin kalın kabuklarının olduğu deri hastalığı - sıklıkla gümüşi pulları olan

  - kas spazmı,

  - yorgunluk hissi,

  - kas güçsüzlüğü,

  - soğuk hissi,

  - sırt ağrısı,

  - boyun ağrısı,

  - kol ya da bacaklarda ağrı,

 • kannda ve kann ya da sırtın sağ üst tarafında ağrı,
 • - midede yanma hissi,

  - mide ekşimesi,

  - şişkinlik,

  - geğirme,

  - gaz,

  - basur (hemoroid),

  - dışkılama güçlüğü

  - idrarını yapmak üzere normalden daha sık tuvalete gitme,

 • cinsel istekte azalma; erekte olmakta ya da ereksiyonu sürdürmede güçlük,
 • duygudurum değişiklikleri, aşın heyecanlı (ajite) olma hissi,
 • - hafıza kaybı,

  - konsantrasyon bozukluğu,

  - güçlükle nefes alma,

  - göğüste rahatsızlık,

  - göğüs ağrısı,

 • güç nefes alma ya da hınltı ile göğüste ağırlık hissi
 • hızlı veya düzensiz kalp atımı,
 • - yüksek ya da düşük tansiyon,

  - kan pulcukları ( trombositler) sayısında düşüş - belirtiler arasında kanama ya da

  normalden daha kolay morarma yer alabilir

  Yaygın olmayan

  - bayılma,

  - sersemlik,

  - eklem iltihabı,

  - kanama eğilimi,

  - boyun ya da koltuk altı ya da kasıkta şişmiş bezler,

  - yoğun yanma ya da batma ağnsı,

  - ışığa, sese ve hissetmeye ya da besinlerin tadına karşı hassasiyet,

  - pembe göz,

  - göz ağnsı,

  - sağırlık,

  - işitme güçlüğü,

  - göz kapağı çevresinde şişlik,

  - artmış gözyaşı,

  - kulak ya da gözden akıntı,

  - göz çevresinde anormal his,

  - göz beyazında kırmızı leke,

  - ses kısıklığı,

  boğaz ya da dudak kumluğu,

  diş etlerinde ağrı ya da kanama; diş hassasiyeti ya da diş ağrısı,

  dilde şişme, renk değişikliği veya yara,

  dilde baloncuk oluşumu,

  yutarken şiddetli ağrı,

  akciğerlere yakın göğüs ağrısı,

  derin nefes alındığında kötüleşen göğüs ağrısı,

  kontrol edilemeyen tükürük salgısı,

  gözlerin beyaz kısmında sararma,

  ürtiker,

  terleme artışı,

  açık yara,

  sıcağa tahammülsüzlük, belirgin yüz kızarıklığı, soluk benizlilik, deride sarılık,

  güneş ışığı nedeniyle döküntü, normal olarak iyileşmeyen yaralar, ağrı hissi,

  uyuşma; karıncalanma ya da iğnelenme, bir damarda kan pıhtısı, kol ya da bacakta soğukluk hissi, alt karın ağrısı,

  pankreas bezinin iltihabı (pankreatit),

  idrar sırasında ağrı; idrar yaparken yanma hissi ya da güçlükle idrar yapma; geceleri birkaç kez idrar için uyanma, anüste kaşıntı,

  dışkılayamama ya da rengi değişmiş dışkı,

  daha sık barsak hareketleri,

  basur (hemoroid) ya da makat (anüs) kanaması,

  atlanan adet dönemi,

  ağır ya da uzamış adet dönemi,

  rahim kanaması,

  öfke,

  düşmanca tutum ya da davranış,

  tehditkar davranış,

  madde istismarı,

  anormal davranış,

  zihin karışıklığı hissi,

  intihar düşüncesi,

  ani yoğun korku ya da endişe,

  eziyet görüyor hissi,

  problem çözmede güçlük,

  kemiklerde ağrı,

  lokal ya da yaygın ağrı,

  akciğer iltihabı (zatüre),

  anormal ya da hızlı kalp atımı,

  kalpteki düşük kan akışından kaynaklanan kalp hastalığı, kanda yüksek potasyum seviyesi,

  Seyrek

 • solunum ve yutma güçlüğü,
 • tiroid tümörü,
 • kan enfeksiyonu,
 • vücut organlarında şişme ya da yumrular,
 • - kas felcinin artmasına neden olan hastalıklar,

  - beyin hastalığı - belirtiler baş ağrısı ve ateş, vücut felci, ense sertliği ya da ışığa karşı duyarlılık olabilir.

 • kulak kaşıntısı,
 • az ya da bulanık görme,
 • derinin kızarması,
 • bakteriyel deri enfeksiyonu,
 • besinlerin sindirilmesinde problem,
 • kan kusma,
 • ishal,
 • kramplar ya da şiddetli mide (karın) ağrısı,
 • - erkek üreme hücreleri (sperm) seviyelerinde düşüş,

 • duygu durum değişiklikleri,
 • kötüye ilaç kullanımı problemleri,
 • yaşamınızın parçalara ayrıldığı hissi,
 • gerçek olmayan şeyler görme,
 • hissetme ya da duyma (halüsinasyonlar),
 • kendini öldürme düşüncesi (intihar),
 • kendini öldürme denemesi,
 • - çok mutlu hissetme (mani) ve daha sonra derin mutsuzluk hissetme ya da kendini değersiz hissetme,

 • düz yatarken nefes darlığı çekme,
 • ciddi akciğer enfeksiyonu,
 • nefes alırken kötüleşen keskin göğüs ağrısı,
 • göğüs kemiği arkasında boyun ve omuzlara yayılan ağrı,
 • kalp krizi,
 • solunumun durması,
 • bacak ya da kolda kan pıhtısı,
 • baş dönmesi,
 • - unutkanlık gibi belirtileri olan beyinde kan akışı azalması.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
  Geri Ödeme KoduA14089
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699636150566
  Etkin Madde Boceprevir
  ATC Kodu J05AE12
  Birim Miktar 200
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 336
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Boceprevir
  İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  VICTRELIS 200 mg 336 sert kapsül Barkodu