Merck Sharp & Dohme İlaçları › VICTRELIS 200 mg 336 sert kapsül › KT › Kullanmadan Önce

VICTRELIS 200 mg 336 sert kapsül Kullanmadan Önce

Boceprevir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Boceprevir Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 9 November  2012

2.VICTRELIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VICTRELIS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Boceprevir ya da içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa.

 • Hamileyseniz,
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa (hepatit C dışında).
 • Otoimmün hepatitiniz varsa,
 • bepridil, pimozid, oral midazolam, oral triazolam, 'ergot’    tipi    ilaçlar    (dihidroergotamin,
 • ergonovin, ergotamin veya metilergonovin), lumefantrin,    halofantrin    veya    tirozin    kinaz

  inhibitörleri alıyorsanız.

  Bu uyarılar sizin için geçerliyse VICTRELIS kullanmayınız. Eğer emin değilseniz

  VICTRELIS tedavisi almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Önemli hatırlatma: VICTRELIS tedavisine başlamadan önce peginterferon alfa ve ribavirin

  adlı ilaçlann da kullanma talimatlarındaki bu bölümü okuyunuz.

  VICTRELIS’i (peginterferon alfa ve ribavirin kombinasyonu ile birlikte) aşağıdaki

  durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Daha önce kansızlık(anemi) gibi kan değerleriniz ile ilgili bir problem yaşadıysanız. (vücudunuza oksijen taşıyan sağlıklı kırmızı kan hücrelerinizin sayısı yetersiz ise)
 • daha önce nötropeni (beyaz kan hücrelerin belirli bir tipinin eksikliği) gibi bir kan problemi yaşadıysanız. Nötropeni vücudun enfeksiyonlarla savaşıp ortadan kaldırma becerisini etkiler.
 • Hepatit C enfeksiyonunun yanısıra başka bir karaciğer probleminiz varsa.
 • Daha önceki tedaviniz başansız olduysa ve size tedaviye hiç yanıt vermediğiniz söylendiyse.
 • HIV (insan immün yetmezlik virüsü) ya da bağışıklık (immün) sisteminiz ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa.
 • Size bir organ nakli yapıldıysa.
 • Hepatit C enfeksiyonunuz virüs tipinin VICTRELIS ile tedavi edilen tipin (genotip 1) dışındaki bir genotipten kaynaklanıyorsa.
 • Geçmişte bir HCV proteaz inhibitörüyle tedavisi başansız olmuş bir hasta iseniz.
 • Sizde veya ailenizdeki herhangi bir kişide kalp atışı düzensizliği varsa (özellikle "QT uzaması" adı verilen bir durum varsa).
 • *■    Kan potasyum düzeyiniz düşük ise (hipokalemi).

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse veya emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.

  VICTRELIS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VICTRELIS yiyeceklerle birlikte kullanılmalıdır. VICTRELIS yemek tipine ve yemek zamanına bağlı olmaksızın alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VICTRELIS ile birlikte ribavirin kullanılması nedeniyle tedavi döneminde ve tedavinin tamamlanmasından sonra 6 ay süreyle gebelik önlenmelidir. Tedavi alan hastalar ve partnerleri VICTRELIS ile birlikte ribavirin ve peginterferon alfa kullanırken etkili iki doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuza fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  VICTRELIS araç ya da makine kullanmanızı etkilemez. Ancak, VICTRELIS, peginterferon alfa ve ribavirin ile kombine tedavisi sırasında yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik, görme güçlüğü, kan basıncı değişiklikleri ya da zihin karışıklığı yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir durum olursa araç ya da makine kullanmayın.

  VICTRELIS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VICTRELIS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu ürün her kapsülde sodyum lauril sülfat ve kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdakiler ile birlikte bu ilacı almayınız.

 • bepridil - (kalp problemleri için kullanılır)
 • pimozid - (zihinsel sağlık problemleri için kullanılır)
 • oral midazolam veya oral triazolam- (ağızdan alman yatıştırıcı ilaçlar) (sedatif)
 • dihidro-ergotamin mesilat, ergonovin, ergotamin ya da metilergonovin gibi 'ergot' tipi ilaçlar - (migren ve gerilim tipi baş ağrısı için kullanılır)
 • lumefantrin ve halofantrin- (sıtma tedavisinde kullanılır)
 • tirozin kinaz inhibitörleri- (kanser tedavisinde kullamır)
 • Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerli ise VICTRELIS almayınız. Emin değilseniz VICTRELIS almadan önce doktorunuz ya da eczacınızla konuşun.

  Aynı zamanda aşağıdakilerden birini almakta iseniz doktorunuz ya da eczacınıza bildirin:

  • doğum kontrol ilaçlan (drospirenon içerenler).

  • karaciğer enzim sistemini (CYP3A4) hızlandırıcı ilaçlar (rifampisin (verem tedavisinde kullanılan ilaç), karbamazepin, fenobarbital, fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi)

  • anormal kalp atışı gibi belirli kalp hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılan (antiaritmik) ilaçlar - amiodaron, kinidin

  • bazı enfeksiyonlann tedavisine yönelik (antimikrobiyal) ilaç- pentamidin

  • bazı yatıştıncı ilaçlar (nöroleptikler)

  • mantar enfeksiyonlannın tedavisine yönelik (antifungal) ilaçlar -ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

  • AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (nükleozid olmayan ters transkriptaz inhibitörü)

  - efavirenz

  • AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (HIV proteaz inhibitörü) - ritonavir

  • AIDS hastalığında kullanılan ilaçlar (integraz inhibitörü)- raltegravir

  • damar içi uyku ile ilgili sorunlann ve/veya endişe halinin tedavisine yönelik ilaçlar (intravenöz sedatifler)- benzodiazepinler (öm., alprazolam, midazolam, triazolam)

  • bağışıklığı baskılayan ilaçlar-takrolimus, siklosporin

  • kan, kollesterol düşürücü ilaçlar (statinler) - simvastatin veya atorvastatin

  • narkotik bağımlılığını tedavi için kullanılan ilaç (metadon)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Geri Ödeme KoduA14089
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636150566
Etkin Madde Boceprevir
ATC Kodu J05AE12
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 336
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Boceprevir
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VICTRELIS 200 mg 336 sert kapsül Barkodu