TETAQUINTETATUS IMMUNOGLOBULINE 100 IU/ml 250 IU 1 şişe Farmakolojik Özellikler

Human Plazma Tetanus }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > Tetanoz İmmunglobülin
Centurion Pharma İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. | 17 May  2013

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve İmmünoglobulinler: Tetanoz immünoglobulini ATC kodu: J06BB02

Etki mekanizması:

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim: İntramüsküler uygulama sonrası hastaya verilen immunoglobulin aşamalı şekilde intramüsküler depodan sirkülasyona verilir.

Dağılım: Maksimum seviyeye iki - dört gün sonra ulaşılır.

Biyotransformasyon: Doğrudan IgG veya kompleksler içindeki IgG retiküloendotelyal sistem hücrelerinde parçalanır.

Eliminasyon: IgG yarı ömrü yaklaşık 21 gündür.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İmmünoglobulinler insan vücudunun normal bileşenleridir. Sadece bir defa uygulanmalarının toksisitesi için hayvan araştırmaları uygun değildir, yüksek dozlarda doz aşımı belirlenmiştir. Tekrarlanan uygulamalardaki toksisiteleri ve embriyo/fötus için toksisiteleri hakkındaki araştırmalar antikorların indüksiyonu ve antikorlar tarafından bozulmaları nedeniyle uygulanabilir değildir.

Ürünün yeni doğanın immün sistemi üzerindeki etkileri hakkında hiç bir araştırma yapılmamıştır.

Klinik çalışmalarda immünoglobulinlerin parçalarına bağlı onkojenik ve mutajenik etki gözlenmemesi ve herhangi bir kanıt bulunmaması nedeniyle deneysel çalışmalar, özellikle heterolog türlerde, gerekli olarak değerlendirilmemiştir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.