Nobel İlaç İlaçları › TELMITEK 40 mg 28 tablet › KT › Yan Etkileri

TELMITEK 40 mg 28 tablet Yan Etkileri

Telmisartan }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Telmisartan Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 3 May  2013

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TELMITEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TELMİTEK kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-    Yüz, ağız ve boğazda şişme (anjiyoödem), kurdeşen ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik, anaflaktik reaksiyonlar;

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin TELMİTEK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-    Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, çarpıntı, idrar miktarmda azalma, el, ayaklar ve göz etrafında şişme (akut böbrek yetmezliği belirtileri olabilir);

-    Bayılmalar;

-    Yapılan tahlillerde kanda potasyum seviyelerinin yüksek bulunması;

-    Deride ilaç döküntüsü ve toksik deri döküntüsü.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Telmisartan ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:

“Yaygın olmayan" sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (100 kişide 1 'den az, 1,000 kişide 1 ’den fazla):

-    Uykusuzluk,

-    İç kulak ve merkez sinir sistemi kaynaklı baş dönmesi,

• •

-    Düşük kan basıncı,

-    Nefes darlığı,

-    Karın ağrısı, ishal, hazımsızlık, mide ve bağırsaklarda gaz,

-    Fazla terleme, kaşıntı, deri döküntüsü,

-    Kas spazmları (bacaklarda kramp), kas ağrısı,

-    Böbrek bozukluğu,

-    Göğüs ağrısı, halsizlik

“Seyrek” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (1,000 kişide l’den az, 10,000 kişide l'den fazla):

-    Üst solunum yolu infeksiyonları,

-    Kansızlık (anemi), kan pulcuklarında azalma,

-    Aşırı duyarlılık,

-    Korku ve endişe hali, çökmüş ruh hali,

-    Görme bozukluğu,

-    Nabızda hızlanma,

-    Yatar durumda veya otururken ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi,

-    Ağız kuruluğu, midede huzursuzluk hissi, kusma,

-    Karaciğer fonksiyonlarında anormallik, karaciğer bozukluğu,

-    Deride kızarma,

-    Eklem ağrısı, sırt ağrısı, bacaklarda ağrı.

-    Grip hastalığına benzer hastalık,

-    Kanda ürik asit, kreatinin, karaciğer enzimleri ve kreatin fosfokinaz artışları.

“Bilinmiyor” sıklık derecesindeki istenmeyen etkiler (eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor):

-    Mesane infeksiyonu dahil idrar yolu infeksiyonları,

-    Allerjik reaksiyon,

-    Kanda “eozinofil” adı verilen akyuvar türünde artış,

-    Nabızda yavaşlama,

-    Egzama,

-    Tendon ağrısı (tendon iltihabına benzer belirtiler / tendonlar kasların kemik ile birleşmelerini sağlayan özel yapılardır),

-    Hemoglobinde azalma (kanda oksijen taşıyan molekül).

Bunlar TELMİTEK’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı 76.83 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 76.83 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262010111
Etkin Madde Telmisartan
ATC Kodu C09CA07
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Telmisartan
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TELMITEK 40 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 202476.83 TL
3 May 202476.83 TL
26 Apr 202476.83 TL
22 Apr 202476.83 TL
15 Apr 202476.83 TL
5 Apr 202476.83 TL
1 Apr 202476.83 TL
26 Mar 202476.83 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları