Nobel İlaç İlaçları › TELMITEK 40 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

TELMITEK 40 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Telmisartan }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Telmisartan Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 3 May  2013

TELMİTEK 40 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Telmisartan

Her bir TELMİTEK 40 mg tablet, 40 mg telmisartan içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum hidroksit, povidon (K 25), meglumin, sorbitol, kolloidal silikondioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TELMITEK nedir ve ne için kullanılır?

2. TELMITEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TELMITEK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TELMITEK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TELMITEK nedir ve ne için kullanılır?

•    TELMİTEK tablet formunda üretilmektedir. Beyaz renkli, oblong, bir yüzünde 40 yazılı tabletlerdir.

• TELMİTEK, 28 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

• TELMİTEK’in etkin maddesi olan telmisartan. anjiyotensin-II reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Anjiyotensin II vücutta bulunan bir maddedir; kan damarlarınızı daraltarak kanın bu damarların içinden geçmesini zorlaştırır ve kan basıncınızın yükselmesini sağlar. TELMİTEK (telmisartan) anjiyotensin 11'nin bu etkisini engelleyerek kan damarlarınızı gevşetir ve böylelikle kan basıncınızı düşürür.

•    TELMİTEK yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır. Bu durum aynı zamanda esansiyel hipertansiyon olarak da bilinmektedir.

Doktorunuz kan basıncınızı ölçmüş ve sizin yaşınız için normal olan aralıktan yüksekte olduğunu görmüştür. Yüksek kan basıncı, tedavi edilmediğinde, kalp, böbrekler, beyin ve gözler gibi çeşitli organlardaki kan damarlarında harabiyete yol açabilir. Böylelikle, bazı durumlarda kalp krizleri, kalp veya böbrek yetmezliği, felç veya körlük ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı genellikle, bu tür bir harabiyet ortaya çıkmadan önce belirti vermez. Dolayısıyla, normal sınırlar içinde olup olmadığının doğrulanması için kan basıncı ölçümlerinin yapılması gereklidir.

Yüksek kan basıncı, TELMİTEK gibi ilaçlar ile tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Doktorunuz kan basıncınızın düşürülmesinde yardımcı olmak üzere aynı zamanda yaşam tarzınızda bazı düzenlemeler yapmanızı da tavsiye etmiş olabilir; örneğin kilo verme, sigaradan uzak durma, alkol tüketiminin azaltılması ve yiyeceklerinizdeki tuz miktarının azaltılması gibi. Düzenli olarak yürüme ve yüzme gibi, hafif (zorlayıcı olmayan) egzersizler yapmanızı da teşvik etmiş olabilir.


2.TELMITEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TELMITEK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Telmisartana veya TELMİTEK’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

•    Hamileyseniz,

•    Bebeğinizi emziriyorsanız,

•    Safra yollarınızda tıkanıklık (safra kesesinden safranın rahat akmasını engelleyen bir problem) varsa,

•    Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

İlacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birisiyle uyuşmayacak ender kalıtsal tabloların varlığında kullanılmamalıdır.

TELMITEK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-    Böbrek hastalığınız varsa veya size böbrek nakli yapıldıysa;

-    Böbrek atardamarınızda darlık bulunuyorsa;

-    Şeker hastası (diyabetik) iseniz;

-    İdrar söktürücü ilaçlar ile yoğun bir tedavi görüyorsanız;

-    Az tuzlu bir diyet takip ediyorsanız;

-    Aşırı miktarlarda kusuyorsanız veya ishal iseniz;

-    Kalbinizde sorunlar varsa;

-    Kanınızdaki aldosteron miktarı yüksek ise (bir hormon);

-    Kanınızdaki potasyum düzeyleri yüksek ise;

-    Potasyum destekleyici ilaçlar veya tuz yerine kullanılan potasyum içerikli ürünler kullanıyorsanız;

-    Karaciğer hastalığınız varsa;

-    Non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar alıyorsanız (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar);

-    Kalıtsal fruktoz intoleransınız varsa (çok ender rastlanan, vücudun bazı tür şekerlere karşı tahammülsüz olduğu kalıtsal bir hastalık);

-    TELMİTEK ile birlikte ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörü olarak bilinen başka bir tansiyon ilacı daha alıyorsanız.

Benzer gruplardan diğer yüksek tansiyon ilaçlarıyla gözlendiği gibi, TELMİTEK siyah olmayan ırka göre siyah ırkta kan basıncını düşürmede daha az etkilidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

TELMITEK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TELMİTEK aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TELMİTEK hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer TELMİTEK kullanıyorken hamilelik planlarsanız veya hamile kalırsanız, doktorunuza başvurunuz.

Planlanmış bir hamilelikten önce, uygun başka bir alternatif tedaviye geçilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TELMİTEK emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

TELMİTEK araç ve makine kullanma yetilerinizi muhtemelen etkilemeyecektir. Ancak yüksek kan basıncı tedavisi sırasında bazı kişilerde zaman zaman baş dönmesi ve yorgunluk ortaya çıkabilir. Baş dönmesi ve yorgunluk oluşuyorsa araç veya makine kullanmayınız.

TELMITEK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TELMİTEK sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

TELMİTEK sodyum içerir. Ancak dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TELMİTEK diğer yüksek tansiyon ilaçlarının kan basıncını düşürücü etkilerini artırabilir. Klinik önem taşıyan başka etkileşimler bildirilmemiştir.

TELMİTEK aşağıdaki ilaçlar ile birlikte uygulandığında klinik önem taşıyan etkileşim görülmemiştir; varfarin (kan sulandırıcı), hidroklorotiyazid (idrar söktürücü), glibenklamid (kan şekerini düşürücü), ibuprofen, parasetamol (ağrı kesiciler), simvastatin (kolesterol düşürücü) ve amlodipin (kalp ilacı).

TELMİTEK ile birlikte lityum içeren ilaçlar, potasyum destekleyicileri, tuz yerine kullanılan potasyum içerikli bileşikler, potasyum tutucu ilaçlar (bazı idrar söktürücüler), non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar), digoksin (kalp ilacı), ADE inhibitörleri (yüksek tansiyon için), heparin (kan sulandırıcı), siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç), takrolimus (organ nakli sonrasında kullanılır) ya da trimetoprim (infeksiyon hastalıkları için) alıyorsanız, bazı özel tedbirlerin alınması (öm. kan testleri) uygun olabilir.

TELMİTEK ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar (aspirin gibi ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi olan ilaçlar) ya da kortikosteroid türü ilaçlar (kortizon) kullandığınızda, TELMİTEK’in kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir.

TELMİTEK ile birlikte non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlar kullanırken ayrıca, vücudunuzun sıvı durumu ve böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Eğer vücudunuz susuz kalmış ise (dehidrate), böbrek yetmezliği potansiyeli vardır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TELMITEK nasıl kullanılır ?

Erişkinler:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

TELMİTEK’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız. Kan basıncınızı kontrol altmda tutmak için, doktorunuz reçete ettiği sürece, her gün TELMİTEK almayı sürdürmelisiniz.

TELMİTEK'in etkisi 24 saat devam ettiği için, günde bir kez uygulanmaktadır.

Kan basıncını 24 saat süreyle kontrol altında tutabilmek için, hastaların çoğunda olağan doz günde bir kez 40 mg'dir. Ancak doktorunuz bazen günde bir kez 20 mg veya günde bir kez 80 mg almanızı tavsiye edebilir. Hedeflenen kan basıncının elde edilemediği durumlarda, telmisartan dozu en fazla günde tek doz 80 mg'a artırılabilir.

Karaciğer sorununuz varsa, günde 40 mg'dan fazla kullanmayınız.

Telmisartan, alternatif olarak, telmisartan ile birlikte kullanıldığında kan basıncında ilave bir düşürücü etki yaptığı gösterilen hidroklorotiyazid gibi, tiyazid tipi diüretikler (idrar söktürücüler) ile kombine olarak da kullanılabilir.

En yüksek kan basıncı düşürücü etki tedavi başlangıcından genellikle dört-sekiz hafta sonra elde edilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalıdır. İlacınızı her gün, günün aynı saatinde almaya özen gösteriniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

TELMİTEK yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kanın temizlenmesi için diyaliz cihazına bağlanan ağır böbrek hastalarında da doz ayarlaması yapılması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 40 mg’ı geçmemelidir.

Eğer TELMİTEK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TELMITEK kullanırsanız

TELMİTEK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kaza ile daha fazla tablet alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

TELMITEK'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almaz iseniz, bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TELMİTEK tedavisi ne zaman durdurulacak?

Hipertansiyon süreğen (kronik) bir hastalıktır. Doktorunuz başka türlü bir tedavi önerinceye kadar her gün TELMİTEK kullanmaya devam etmelisiniz.

TELMİTEK ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

TELMİTEK kullanmayı bıraktığınızda kan basıncınız, ani yükselmeler olmaksızın, birkaç gün içerisinde basamaklı olarak tedavi öncesi düzeylerine dönecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı 68.26 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 68.26 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262010111
Etkin Madde Telmisartan
ATC Kodu C09CA07
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Telmisartan
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TELMITEK 40 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202368.26 TL
15 Sep 202368.26 TL
8 Sep 202368.26 TL
1 Sep 202368.26 TL
29 Aug 202368.26 TL
21 Aug 202368.26 TL
14 Aug 202368.26 TL
7 Aug 202368.26 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları