Gensenta İlaçları › PREDNOL 16 mg 20 tablet › KT › Kullanmadan Önce

PREDNOL 16 mg 20 tablet Kullanmadan Önce

Metilprednizolon }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat Gensenta İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

 • PREDNOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PREDNOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

  • Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya PREDNOL'ün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Alerjik reaksiyon ciltte kızarıklık veya döküntüye, şişmiş yüze veya dudaklara ya da nefes darlığına neden olabilir.

   • Akciğerlerinizde veya yemek borunuzdaki (ağzınızı midenize bağlayan tüp) ciddi bir

    mantar enfeksiyonu veya antibiyotik ya da antiviral bir ilaçla tedavi edilmeyen başka bir enfeksiyonunuz varsa.

   • Yakın zamanda aşı yaptırdıysanız veya yaptırmak üzereyseniz.

    Döküntü veya başka bir enfeksiyon belirtisi görürseniz derhal doktorunuza bildiriniz. PREDNOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

    Eğer;

    • Suçiçeği, kızamık veya zona. Su çiçeği, kızamık veya zona hastalığı olan biriyle temas halinde olduğunuzu düşünüyorsanız ve bu hastalıkları henüz geçirmediyseniz ya da bunları geçirip geçirmediğinizden emin değilseniz.

    • Vücudunuzda kurtçukların oluşması (Örneğin, kıl kurdu).

    • Ağır depresyon veya manik depresyon (bipolar bozukluk). Buna, Prednol gibi steroid ilaçlar alırken daha önce depresyon geçirmiş veya ailesinde bu hastalıklarla ilgili geçmişe sahip olunması da dahildir.

    • Şeker Hastalığı (veya ailede diyabet öyküsü varsa).

    • Kriz ve nöbetler

    • Glokom (gözdeki basınç artışı) veya ailede glokom öyküsü varsa veya kataraktınız varsa.

    • Bulanık görme veya diğer görsel rahatsızlıklardan herhangi birini yaşarsanız

     doktorunuza başvurunuz.

    • Gözde Virüs (örneğin herpes) veya mantar enfeksiyonu.

    • Son zamanlarda kalp krizi geçirdiyseniz

    • Kalp yetmezliği dahil kalp problemleri.

    • Hipertansiyon (Yüksek kan basıncı)

    • Hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması).

    • Pankreatit (karın bölgesinde ve sırtta ciddi ağrıya neden olan pankreas iltihabı).

    • Peritonit (bağırsak ve mide etrafındaki ince zarın (periton) iltihabı).

    • Böbrek veya karaciğer hastalığı

    • Skleroderma (ayrıca sistemik skleroz olarak da bilinen, otoimmün bir hastalık), çünkü Prednol kullanımı skleroderma böbrek krizi adı verilen ciddi komplikasyon riskini arttırabilir. Skleroderma böbrek krizi belirtilerine, kan basıncında artış ve idrar üretiminde azalma dahildir.

    • Kaposi sarkomu (bir tür cilt kanseri).

    • Geçmişte Prednol gibi steroid ilaçlar alırken kas problemleri (ağrı veya güçsüzlük) meydana geldiyse

    • Myastenia gravis (yorgun ve zayıf kaslara neden olan bir durum).

    • Osteoporoz (kırılgan kemikler).

    • Feokromositoma (nadir bir adrenal bezi dokusu tümörü. Adrenal bezleri böbreklerin üzerinde bulunur).

    • Cilt apsesi

    • Mide ülseri veya diğer ciddi mide veya bağırsak sorunları.

    • Tromboflebit - flebit (kırmızı, şişmiş ve hassas damarlar) ile sonuçlanan trombozdan (damarlardaki pıhtılaşma) dolayı meydana gelen damar problemleri.

    • Tüberküloz (TB) veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz.

    • Cushing hastalığı (vücudunuzdaki aşırı kortizol hormonunun neden olduğu durum).

    • Travma nedeniyle oluşmuş beyin hasarı (yaralanma).

    • Sıra dışı stres.

   Eğer otoimmün bir hastalık olan sistemik sklerozlu (skleroderma) bir hasta iseniz, PREDNOL kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Skleroderma için günde 15 mg ve daha yüksek dozda prednisolon (ve eşdeğeri) ilaç kullanımı halinde, Skleroderma Renal Kriz adıyla bilinen ciddi sorunun oluşum riski artabilir. Skleroderma Renal Kriz belirtileri tansiyon artışı ve idrar miktarı azalmasıdır. Doktorunuz tansiyon ve idrar miktarı kontrolleri önerebilir.

   Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   PREDNOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

   PREDNOL tabletler, yemek sırasında veya yemekten hemen sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

   PREDNOL alırken greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, PREDNOL tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. Bebeğin düşük doğum ağırlığı riski vardır; Bu risk, kortikosteroidlerin en düşük etkili dozunu alarak en aza indirilebilir.

   Hamilelikte uzun süreli kortikosteroid tedavisi gören annelerden doğan bebeklerde katarakt gözlenmiştir.

   PREDNOL'ü hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   PREDNOL'ün etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da PREDNOL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin doktorunuz tarafından karar verilecektir. Karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve PREDNOL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınacaktır.

   Araç ve makine kullanımı

   PREDNOL'ün baş dönmesi, vertigo, görme bozuklukları ve yorgunluk gibi bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir.

   PREDNOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PREDNOL'ün içeriğinde yaklaşık 91,5 mg laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınız olduğu söylenmişse, PREDNOL'ü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

   PREDNOL her dozunda (16 mg) 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son 3 ay içinde bu tür ilaç kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PREDNOL kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

   • Glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan asetazolamid

   • Kanser tedavisinde kullanılan aminoglutetimid veya siklofosfamid

   • Kanı inceltmek için kullanılan asenokumarol, fenindion ve varfarin gibi ilaçlar

   • Myastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığında kullanılan distigmin ve neostigmin gibi antikolinesterazlar

   • Çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin gibi antibiyotikler

   • Yüksek kan şekeri tedavisinde kullanılan antidiyabetikler

   • Bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan aprepitant veya fosaprepitant.

   • Hafiften orta dereceye kadar olan ağrıların tedavisinde kullanılan asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antiinflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar

   • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon

   • Mide rahatsızlıklarında kullanılan karbenoksolon ve simetidin

   • Şiddetli romatoid artrit, sedef hastalığı veya organ veya kemik iliği naklinden sonra kullanılan siklosporin

   • Kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kullanılan digoksin

   • Kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılan diltiazem ve mibefradil

   • Doğum kontrol ilaçları olan etinilestridiol ve noretisteron

   • HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antiviraller (indinavir, ritonavir gibi) ve farmakokinetik arttırıcılar (kobikistat gibi).

   • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol

   • Bazı ameliyat yöntemlerinde kullanılan panküronyum veya verküronyum gibi kas gevşetici ilaçlar

   • Potasyum azaltan ajanlar - örneğin diüretikler (bazen idrar söktürücü denir), amfoterisin B, ksantanlar veya beta2 agonistleri (örneğin, astımı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar).

   • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin, rifabutin gibi antibiyotikler

   • Organ nakillerinde bağışıklık sisteminin yeni organı reddetmeye çalışmasına karşılık kullanılan takrolimus

   Eğer yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı kullanırken canlı aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.

   Eğer size alerji testi yapılacaksa PREDNOL kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

   Uzun süreli ilaç(lar) alıyorsanız

   Diyabet yüksek tansiyon veya su tutma (ödem) tedavisi görüyorsanız doktorunuza söyleyiniz çünkü bu gibi durumları tedavi etmek için kullanılan ilaçların dozunu ayarlaması gerekebilir.

   Herhangi bir ameliyattan önce doktorunuza, dişçinize veya anestezistinize Prednol aldığınızı söyleyiniz.

   Doktorunuz ya da hastanenizde bir test yaptırmanız gerekiyorsa, doktora ya da hemşireye Prednol kullandığınızı söylemeniz önemlidir. Bu ilaç bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

 • Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Gensenta İlaç Sanayi A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA06306
  Satış Fiyatı 117.8 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 117.8 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699541010504
  Etkin Madde Metilprednizolon
  ATC Kodu H02AB04
  Birim Miktar 16
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PREDNOL 16 mg 20 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 2024117.80 TL
  31 May 2024117.80 TL
  24 May 2024117.80 TL
  17 May 2024117.80 TL
  10 May 2024117.80 TL
  3 May 2024117.80 TL
  26 Apr 2024117.80 TL
  22 Apr 2024117.80 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları