Bayer İlaçları › NEBIDO 250 mg/ml flakon 4 ml › KT › Kullanmadan Önce

NEBIDO 250 mg/ml flakon 4 ml Kullanmadan Önce

Testosteron Undekanoat }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 26 April  2016

2.NEBIDO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEBIDO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Mavi: Prim ambalaj değişikliği (ampulden flakona geçiş) ile yapılan düzenlemeler

Mavi: Ambalaj Yönetmeliği kapsamında değişiklikler

Yeşil: Avrupa Birliği’nde son onaylı KÜB&KT istinaden güncelleme

Kırmızı: 22.11.2018 tarih ve E.203166 sayılı yazınızda talep edilen değişiklikler

cu: Editoryel değişiklikler

- Erkeklik özelliklerini oluşturan ya da bu özelliklerin gelişmesini uyaran bir hormon olan androjene bağlı prostat veya erkek meme bezi kanseri bulgunuz veya şüphesi

varsa,

 • -  Kansere bağlı kan kalsiyum miktarınızda artış varsa veya geçmişte olduysa,

 • -  Karaciğer tümörünüz varsa ya da geçmişte olduysa,

 • -  İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

 • -  Kadınsanız.

 • NEBIDO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlar sizin için geçmişte geçerli olduysa veya hala geçerliyse NEBIDO’yu kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz;

 • -   Epilepsi (sara hastalığı)

 • -  Kalp, böbrek ya da karaciğer problemleri

 • -  Migren

 • -  Uyku sırasında nefessiz kalma sorununuz varsa (apne), bu durum kötüleşebilir.

 • -  Kanser bulgunuz varsa, kanınızdaki kalsiyum seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekebilir.

 • -  Yüksek kan basıncınız varsa veya yüksek kan basıncı tedavisi aldıysanız, zira testosteron kan basıncında artışa yol açabilir.

 • -  Kanama bozuklukları (örn. hemofili)

 • -  Trombofili (tromboz riskini artıran bir kan koagülasyonu anomalisi - kan damarların içinde pıhtılaşır)

 • Ciddi kalp, karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa NEBIDO ile tedavi vücudunuzda bazen (konjestif) kalp yetmezliğinin eşlik ettiği su tutulumu şeklinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilir. Herhangi bir su tutulumu belirtisi fark ederseniz, lütfen derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Tedavi öncesinde ve süresince tam kan sayımı ve kan testosteron düzeyi ölçümü yapılmalıdır.

  Erkek hormonları prostat kanseri gelişimini (belirtilerin olmadığı erken dönemler dahil) ve iyi huylu prostat bezi büyümesini (benign prostat hipertrofisi) artırabilir. Doktorunuz NEBIDO’yu enjekte etmeden önce, prostat kanseri olup olmadığını kontrol etmek üzere sizi muayene edecektir. Yaşınız ileri ise, NEBIDO gibi androjenlerin kullanımı sırasında prostat büyümesi gelişimi açısından taşıdığınız risk daha yüksek olabilir. Androjenlerin prostat kanserini oluşturduğuna dair kesin bir kanıt olmamasına rağmen bunlar mevcut prostat kanserinin büyümesini artırabilir.

  Doktorunuz, özellikle yaşınız ileri ise size düzenli prostat muayenesi yapacak, ayrıca sizden düzenli olarak kan örneği alacaktır.

  Testosteron bileşikleri gibi hormonal maddelerin kullanımını takiben, nadiren iyi ve kötü huylu karaciğer tümörlerinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu karaciğer tümörleri çok nadir olguda kötü huylu (kanserli) izlenmiştir. Bir tümörün ortaya çıkması muhtemel olmamakla birlikte, bu durum sağlıkla ilgili bir endişe oluşturacaktır. Nadir olgularda bu tümörlerden kaynaklanan ve yaşamı tehlikeye atacak iç kanamalar olabilmektedir. Bu nedenle şiddetli karın ağrılarından şikayetçi olduğunuzda acilen bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Üst Mavi: Prim ambalaj değişikliği (ampulden flakona geçiş) ile yapılan düzenlemeler

  karın bölgenizde hissedebileceğiniz tüm olağan dışı hisler tümör ya da kanamanın olası bir belirtisi olarak kabul edilemez. Bununla birlikte kısa bir süre içinde geçmeyen durumlardan doktorunuzu haberdar etmeniz doğru olacaktır.

  NEBIDO ve benzeri androjen içeren ilaçlar, sağlıklı bireylerde kas gelişimini ve fiziksel kabiliyeti artırmak için uygun değildir.

  NEBIDO ilaç testlerinde pozitif sonuçlara neden olabilir.

  NEBIDO enjeksiyonundan sonra şüpheli anafilaktik (alerjiye bağlı olarak ani ortaya çıkan ve acilen tedavi edilmezse ölümcül olan sistemik (tüm vücudu etkileyen) ve tehlikeli bir hastalık) reaksiyonlar bildirilmiştir.

  Şiddetli kalp, karaciğer veya böbrek yetmezliği ya da kalp kasındaki damarlarda dolaşan kanın azalması sonucu oluşan kalp hastalığı (iskemik kalp hastalığı) şikayeti olan hastalarda, testosteron ile tedavi; kalp yetmezliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyümeyle belirgin olan hastalık (konjestif kalp yetmezliği) ile birlikte ya da birlikte olmaksızın ödem ile karakterize olan şiddetli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu gibi durumda tedavi hemen sonlandırılmalıdır.

  Erkeklerde testosteronu yerine koyma tedavisinin kalp-damar sistemindeki sonuçlarını değerlendirmek için uzun süreli klinik güvenlilik çalışmaları yürütülmemiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda testosteron kullanımı ile testosteron kullanılmaması karşılaştırıldığında, ölümcül olmayan kalp krizi (miyokard infarktüsü), ölümcül olmayan inme ve kalp-damar hastalıkları nedeniyle ölüm gibi kalp damar sistemini etkileyen ciddi yan etkiler ile ilgili riskin gösterilmesi yetersiz kalmıştır. Tamamı olmamakla birlikte bazı çalışmalar, erkeklerde testosteronu yerine koyma tedavisi ile ilişkili artmış ciddi bir kalp damar hastalığı riski olduğunu bildirmiştir. Testosteron içeren ilaçların kullanılmasına veya tedaviye devam edilmesine karar verildiginde, hastalar bu olası risk hakkında bilgilendirilmelidir.

  Testosteron kan basıncında bir yükselmeye neden olabilir ve NEBIDO tansiyon yüksekliği (hipertansiyonu) olan erkeklerde dikkatli kullanılmalıdır.

  Testosteron içeren ilaçları kullanan hastalarda, toplar damarlar içerisinde pıhtı oluşmasını (derin ven trombozu) ve vücudun herhangi bir yerinde oluşan pıhtının koparak kan akımı ile akciğerlere gitmesini (pulmoner embolizm) de içeren yan etkiler pazarlama sonrasında raporlanmıştır. Eğer akut nefes darlığı, vücudun alt bölgesinde ağrı, ödem, sıcaklık, kızarıklık gibi yan etkilerden şüphelenirseniz, NEBIDO kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

  Laboratuvar testleri:

  Testosteron seviyesi başlangıçta ve tedavi sırasında belirli aralıklarla gözlemlenmelidir. Olması gereken testosteron seviyelerinin devamlılığını sağlamak için doz doktor tarafından düzenlenmelidir. Uzun süreli erkeklik hormonu tedavisi alan hastalarda; hemoglobin (kırmızı kan hücresi-alyuvar-) ve hematokrit (kırmızı kan hücrelerinin-alyuvarların- hacminin toplam kan hacmine oranı), karaciğer fonksiyon testleri ve lipit profili gibi laboratuvar parametreleri

  Mavi: Prim ambalaj değişikliği (ampulden flakona geçiş) ile yapılan düzenlemeler

  Mavi: Ambalaj Yönetmeliği kapsamında değişiklikler

  Yeşil: Avrupa Birliği’nde son onaylı KÜB&KT istinaden güncelleme

  Kırmızı: 22.11.2018 tarih ve E.203166 sayılı yazınızda talep edilen değişiklikler

  cu: Editoryel değişiklikler

  düzenli olarak gözlemlenmelidir.Laboratuvar arasındaki farklar nedeniyle tüm testosteron ölçümleri aynı laboratuvarda yapılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanım:

  65 yaş üstü hastalarda, NEBIDO'nun kullanımının güvenliliği ve etkililigi hakkında yeterli deneyim bulunmamaktadır. Yaşa bağlı testosteron referans değerleri ile ilgili görüş birliği halen sağlanamamıştır. Ancak, fizyolojik testosteron serum seviyelerinin artan yaş ile birlikte düştüğü göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NEBIDO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NEBIDO yiyecek ve içecek tüketimi dikkate alınmadan enjekte edilebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NEBIDO yalnızca erkeklerde kullanılır. Yüksek dozlarda testosteron preparatları ile tedavi yaygın olarak sperm üretimini tersine çevrilebilir şekilde durdurabilir veya azaltabilir (bkz. “4.Olası yan etkiler nelerdir?”)

  NEBİDO hamilelerde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NEBIDO yalnızca erkeklerde kullanılır.

  NEBIDO emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımına herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

  NEBIDO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NEBIDO 500 mg / mL'ye eşdeğer olan her 4 mL'lik bir flakonda 2000 mg benzil benzoat içerir.

  Benzil benzoat yeni doğmuş bebeklerde sarılık riskini artırabilir; ancak NEBIDO çocuklarda endike değildir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • NEBIDO’yu aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bazı kan testlerinin yapılması uygun olabilir:

  - Sakinleştirici olarak veya uyku problemini gidermek için kullanılan ilaçlar (örneğin barbitüratlar veya diğer enzim indükleyiciler)

 • -  Bir ağrı kesici olan oksifenbutazon,

 • -  Kan sulandırıcı (oral antikoagülanlar, kumarin türevi) ilaçlar, zira bunlar kanama riskini artırabilir. Doktorunuz dozu kontrol edecektir.

 • -   Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar. Kan şekerini düşüren ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir. Diğer androjenler gibi testosteron da insülinin etkisini artırabilir.

 • -  ACTH ya da kortikosteroidler, zira bu ilaçların eş zamanlı kullanımı, özellikle karaciğer ya da kalp bozukluklarında, ödem oluşumunu artırabilir.

 • Kan pıhtılaşma sorunları yaşıyorsanız lütfen doktorunuzun bilgilendirdiğinizden emin olun, zira doktorunuz NEBIDO'yu enjekte etmeye karar vermeden önce bunu bilmesi çok önemlidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
 • Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
  Satış Fiyatı 2535.27 TL [ 15 Apr 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 2535.27 TL [ 5 Apr 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699546770076
  Etkin Madde Testosteron Undekanoat
  ATC Kodu G03BA03
  Birim Miktar 250
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron
  İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  NEBIDO 250 mg/ml flakon 4 ml Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  15 Apr 20242,535.27 TL
  5 Apr 20242,535.27 TL
  1 Apr 20242,535.27 TL
  26 Mar 20242,535.27 TL
  11 Mar 20242,535.27 TL
  4 Mar 20242,535.27 TL
  23 Feb 20242,535.27 TL
  16 Feb 20242,535.27 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları