Merck Sharp & Dohme İlaçları › INVANZ IV/IM 1 gr 1 flakon › Kullanma Talimatı

INVANZ IV/IM 1 gr 1 flakon Kullanma Talimatı

Ertapenem }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Ertapenem Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 20 November  2020

INVANZ 1 g IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz

Steril

Damar/kas içine uygulanır.

 • •  

  Etken Madde

  Her bir flakon 1 g ertapeneme eşdeğer 1.046 g ertapenem sodyum içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. INVANZ IV/IM nedir ve ne için kullanılır?

  2. INVANZ IV/IM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. INVANZ IV/IM nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. INVANZ IV/IM’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.INVANZ IV/IM nedir ve ne için kullanılır?

 • INVANZ damar/kas içine enjeksiyon için uygun seyreltici ile karıştırılabilen ve yalnızca doktorunuz veya bir sağlık profesyoneli tarafından hazırlanması ve uygulanması gereken kuru toz halinde bir antibiyotiktir. INVANZ, beta-laktam grubu bir antibiyotik olan 1 gram ertapenem etkin maddesini içerir. INVANZ vücudun çeşitli bölgelerinde enfeksiyonlara yol açan bakterilerin (mikroplar) geniş bir yelpazesini öldürme becerisine sahiptir.

  Tedavi:

  Aşağıdaki enfeksiyon tiplerinden bir veya daha fazlası varsa;

 • • Karın içi enfeksiyonları

 • • Akciğerleri etkileyen enfeksiyonlar (zatürre)

 • • Jinekolojik enfeksiyonlar (kadın üreme sistemi ile ilgili)

 • •  Şeker hastalığı olanlarda ayakta oluşan cilt enfeksiyonları dahil deri ve deri ile ilgili yapıların enfeksiyonları

 • • Komplike idrar yolu enfeksiyonları (böbrek enfeksiyonları dahil)

 • Önleme:


  2.INVANZ IV/IM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INVANZ IV/IM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • •  INVANZ'ın etkin maddesine (ertapenem) veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

 • •  Penisilin, sefalosporin veya karbapenem gibi beta-laktam antibiyotiklerine (çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) karşı alerjiniz var ise,

 • •  Amid türü bölgesel uyuşukluğu sağlayan ilaçlara (lokal anesteziklere) (lidokain HCl) karşı alerjiniz var ise kas içi INVANZ kullanmayınız.

 • INVANZ IV/IM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki rahatsızlıklar geçmişte veya şimdi sizde mevcutsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

  Eğer:

 • •  Böbrek hastalığınız var ise (Doktorunuzun böbrek hastalığınız olup olmadığını ve diyaliz tedavisine tabi tutulup tutulmadığınızı bilmesi özellikle önemlidir),

 • •  Herhangi bir ilaca karşı aşırı duyarlılığınız var ise (antibiyotikler dahil),

 • •  Bölgesel istemsiz hareketler veya kasılma gibi merkezi sinir sistemi hastalıklar var ise INVANZ'ı dikkatli kullanınız.

 • Tedaviniz sırasında alerjik reaksiyon yaşarsanız (yüzde, dilde veya boğazda şişlik, nefes almada veya yutmada zorluk, deri döküntüsü), acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabileceğinden bunu derhal doktorunuza bildiriniz.

  INVANZ dahil antibiyotikler belirli bakterileri yok edebilir; öte yandan, diğer bakteri ve mantarlar normalin üzerinde çoğalmaya devam edebilir. Bu durum, aşırı çoğalma olarak adlandırılır. Doktorunuz, aşırı çoğalma açısından sizi izleyecek ve gerekirse sizi tedavi edecektir.

  INVANZ ile tedaviniz öncesinde, sırasında veya sonrasında ishaliniz varsa, bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir. Bunun nedeni, kolit (bağırsak enflamasyonu) adı verilen bir rahatsızlığınızın olması olasılığıdır. Doktorunuza danışmadan ishali tedavi etmek için herhangi bir ilaç almayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  INVANZ IV/IM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  INVANZ IV/IM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  Hamile iseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  INVANZ gebe kadınlarda incelenmemiştir. INVANZ doktorunuz ilacın yararlarının ceninde (doğmamış bebek) meydana gelebilecek risklerden daha fazla olduğuna karar vermedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  INVANZ alan kadınlar emzirmemelidir çünkü bu ilaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebek ilaçtan etkilenebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  İlaca nasıl reaksiyon gösterdiğinizi anlayana kadar herhangi bir araç veya makine kullanmayınız. INVANZ kullanımı sırasında bazı hastalarda görülebilecek istenmeyen etkiler uyku hali ve sersemlik rapor edilmiştir. Bu nedenle araç veya makine kullanım yeteneğini etkileyebilir.

  INVANZ'ın içeriğinde bulunan bazı yabancı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum: Bu tıbbi ürün her 1 g'ında 6.0 mEq (yaklaşık 137 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan (tuz kısıtlaması uygulanan) hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  INVANZ kullanırken bir başka ilaç kullanmanız gerektiğinde de doktorunuza veya eczacınıza INVANZ kullanmakta olduğunuz konusunda bilgi veriniz.

  Valproik asit veya sodyum valproat (epilepsi, bipolar bozukluk, migren veya şizofreniyi tedavi etmek için kullanılır) adı verilen ilaçları alıyorsanız, bunu doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz. Bunun nedeni, INVANZ’ın diğer bazı ilaçların etki etme şeklini etkileyebilmesidir. Doktorunuz, bu diğer ilaçlarla kombinasyon halinde INVANZ kullanmanız gerekip gerekmediğine karar verecektir.


  3.INVANZ IV/IM nasıl kullanılır ?

  INVANZ size veya çocuğunuza her zaman bir doktor veya başka bir profesyonel sağlık görevlisi tarafından hazırlanıp verilecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  INVANZ toplar damar içine infüzyonla uygulanabilir (intravenöz infüzyon) veya bir kasın içine enjekte edilebilir. Damar içi yoldan verildiğinde, INVANZ 30 dakika içinde uygulanmalıdır.

  INVANZ’ın erişkinlerde ve 13 yaş ve üzeri çocuklardaki normal dozu günde bir kez 1 gramdır (g). 3 ay-12 yaş arası çocuklarda normal doz günde iki kez 15 mg/kg’dır (günde 1 gram aşılmamalıdır). Veri bulunmadığından 3 aylıktan küçük çocuklara INVANZ uygulanması önerilmez. Size kaç gün tedavi uygulanması gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

  Kolon (kalın bağırsak) veya rektum (bağırsağın makata yakın bölümü) cerrahisinden sonra cerrahi bölge enfeksiyonlarının önlenmesi için önerilen INVANZ dozu cerrahi operasyondan 1 saat önce tekli damar içi doz olarak uygulanan 1 gramdır.

  Sizin veya çocuğunuzun INVANZ’ı doktorunuz size reçetelediği süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  INVANZ 3 aylık ve daha büyük çocuklara verilebilir. İki yaşından küçük çocuklarda INVANZ ile deneyim sınırlıdır. Bu yaş grubunda doktorunuz ilacın kullanımının potansiyel yararı hakkında karar verecektir. Veri bulunmadığından INVANZ’ın 3 aylıktan küçük çocuklara uygulanması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  INVANZ yaşlı ve genç erişkin hastaların çoğunda iyi etki gösterir ve iyi tolere edilir. INVANZ dozu yaşa bağlı olmadan kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  INVANZ'ın doğru dozuna karar verebilmek için, böbrek hastalığınızın olup olmadığını doktorunuzun bilmesi gerekmektedir. Periton (karın) diyalizi veya hemofiltrasyon yapılan hastalara ilişkin ve hemodiyalize giren çocuk hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu hastalarda ertapenem kullanmayınız.

  Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda INVANZ dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

  Eğer INVANZ'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla INVANZ IV/IM kullanırsanız

  Size çok fazla dozda INVANZ verildiğini düşünüyorsanız derhal doktorunuzla veya diğer sağlık personeliyle temasa geçiniz.

  INVANZ IV/IM'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir doz atlamış olabileceğinizden endişe ediyorsanız, derhal doktorunuzla veya başka bir sağlık uzmanıyla temasa geçiniz.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
  Geri Ödeme KoduA10252
  Satış Fiyatı 106.5 TL [ 20 Nov 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 106.5 TL [ 13 Nov 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699636790205
  Etkin Madde Ertapenem
  ATC Kodu J01DH03
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Ertapenem
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  INVANZ IV/IM 1 gr 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 Nov 2020106.50 TL
  13 Nov 2020106.50 TL
  6 Nov 2020106.50 TL
  27 Oct 2020106.50 TL
  20 Oct 2020106.50 TL
  13 Oct 2020106.50 TL
  6 Oct 2020106.50 TL
  25 Sep 2020106.50 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları