Liba İlaçları › EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon › KT › Nasıl Kullanılır

EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon Nasıl Kullanılır

Epirubisin Hcl }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

3.EPIRUBICIN EBEWE nasıl kullanılır ?

Doktorunu/, tedavi alacağınız gün mayısına ve ilacın dozuna karar verecektir Uygulanacak do/, hastalık tipini/.c. iiynı anda kullanmakla olduğunu/ diğer ilaçlara, genel Kağlık durumunuza, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızın durumu vc vücut yüzey alanınıza göre (kilonuz ve boyunuza gore)belirlenecektir.

Uygulama yolu vc metodu:

EPİRUBİCİN "EBFWF\ uzman sağlık personeli taralından si/e uygulanacaktır.

EPİRUBİCİN "E BE W." SADECE DAMAR İÇİNE VE MESANE İÇİNE UYGULANIR.

EPİRUBİCİN "EBENE", % 0.9 sodyum klorür veva % 5 glukoz gibi çözeltilerle sulandırıldıktan sonra uygulanır.

EPİRUBİCİN "EBI WE" 3-5 dakikalık bir sürede dumur içine hızlı enjeksiyonlu ya da yaklaşık M) dakika boyunca damara damla damla tinlüzyon şeklinde) uygulanır

EPİRUBİCİN "EBFAVE" çözeltisi kateter kullanılarak mesane içine damla damla uygulanır. Çözelti 1-2 saai mesanede tutulmalıdır. Doktorunu/, uygulamu süresince ara sıra pozisyonunuzu değiştirecek vc uygulamadan sonra idrara çıkmanızı söyleyecektir.

EPİRUBİCİN "EBE W E" mesane içine uygulanacaksa, uygulamadan 12 saat öncesinde herhangi bir sıvı almayınız.

Çocuklarda kullanımı

EPİRUBİCİN "EBENVE" nin bebek, çocuk ve ergenlerde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli do/, ayarlamasını yapacaktır. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli do/ ayarlamasını yapacaktır.

Eğer EPİRUBİCİN EBI İVE "nin etkisinin çok güçlü ve} o zaytj olduğunu dair bir izleniminiz vur ise doktorunuz veya cczaı nuz ile konuşunuz.

Kullanmanı/ gerekenden daha fa/la EPİRUBİCİN "EBKVVE" kullandıysanız:

EPİRI BİÇİN "EBENV'E" uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, si/e gerekenden fazla veya it/ ilaç uygulanması muhtemel değildir. Ancak size fazla do/ uygulandığını düşünüyorsam/, mümkiin olan en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

Doz 3şımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

EPIRl HICIS "EBEWE"den kullanmanız gereklinden fazlasını kullanmasanız hır doktor veya eczacı ile konuşunuz

EPIRUBICIN EBEWE'i kullanmayı unuttuysanız

EPİRUBİCİN TBFWE" uzman sağlık personeli taralından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çi/ı do: almayınız

EPİRUBİCİN UEBEWEM ile (cdavi sonlandırıldıftında oluşabilecek etkiler

EPİRUBİCİN "EBEVVE" bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için. tedavinizin ne zaman sonlandırı lacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan EPİRUBİCİN "EBI-:Wir tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayımz,

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10212
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510760195
Etkin Madde Epirubisin Hcl
ATC Kodu L01DB03
Birim Miktar 100/50
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon Barkodu