Liba İlaçları › EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon › KT › Kullanmadan Önce

EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon Kullanmadan Önce

Epirubisin Hcl }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

2.EPIRUBICIN EBEWE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPIRUBICIN EBEWE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eger:

• Epirubisin veya EPİRI IBİCIN "EBE\VE" nm bileşenlerine ve / vcyu epirubisinle uym grupta yer alan diğer kanser ilaçlarına karşı alerjini/ varsa

• Kan hücrelerinizin sayısı normalin altındaysa (doktorunuz bunları kontrol edecektir)

• Yüksek do/ doksorubisin veya daunorubisin (epirubisinle aynı gruptn yer alan ilaçlar) gihi diğer bazı kanser ilaçlarıykı tedavi edildiyşcniz.

• Mevcut veya Önceden ciddi kalp problemiz varsa

• Ciddi enfeksiyonunu/, varsa

• Ciddi karaciğer problemini/ varsa

• IIomllelik ve emzirme döneminde iseniz

Mesane içine uygu tamularda EPİRUBİCİN "EBEWE" yi aşağıdaki dunımlarda

kullanmayınız:

Eğer.

• İdrar yolu enfeksiyonunuz varsa

• Mesanede iltihaplanma varsa

• Mesane duvarına nüfuz etini* tümörünüz varsa

• Mesaneye sonda yerleştirmede problem varsa

• İdrar boşaltma girişiminden sonnı mesanede yüksek miktarda idrar kalması durumunda

EPİRUBİCİN -EBFAVE" yi aşağıdaki durumlarda DİKKATİ.! KULLANINIZ

Eğer:

• Karaciğer hastalınınız varsa

• Böbrek hastalığınız varsa

Doktorunuz düzenli olarak kontrollerinizi yapacaktır:

• Kan hücre sayınızın <,-<,k düşmemesini garanti altına almak için

• Kandaki ürik asit seviyenizin normal limitlerde kalması is'in

• Kalp vc karaciğerinizin normal çalıştığım görmek için

• Göğüs bölgesine radyoterapi aldıysanız ya da alıvorsanız

EPlftl BİÇİN "EBEW| " uygulamadan sonra idrara 1-2 gün içinde kırmızı renk vcrebiliı

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EPİRUBİCİN "EBEWE" nin yiyccek vc içccck ile kullanılması

EPIRUBICIN EBEWE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczuantuı Jantınız

EPİRUBİCİN "EBI WE" nın hamilelik ve veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmakladır.

Z'8

EPİRUBİCİN "EBEWE" hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

(,'ocuk sahibi olına potansiyelini/ vana. tedavi süresince ve tedaviden 6 ay sonrasına kadar hamile kalmaktan kaçınmalı ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız

Tedavini: sırasında hamili- olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme

Hacı kullanmadan once doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EPİRUBİCİN "BBEWE** yi emzirme döneminde kullanmayınız. EPİRUBİCİN "EBEWE" ile tedavi süresince emzirme durdurulmalıdır. Araç vc makine kullanımı

Olası istenmeyen etkilerine bağlı olarak EPİRUBİCİN "EBK W İT araç vc makine kullanma yeteneğinizi bozabilir

EPİRUBİCİN *E BEW'E"nin içeriğinde bulunan ba/ı yardımcı maddeler hakkında ilncmli bilgiler

EPİRUBİCİN "EBEWE" her llukonda 176.92 mg sodyum içermekledir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz. önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikle kullanımı

EPİRUBİCİN **EBEWE" diğer ilaçlarla kullanırken dikkatli olunmalıdır.

EPİRI BİÇİN "EBEWE~ nin aşağıdaki ilaçlarla ilaç etkileşiminin olduğu gözlenmiştir.

• Simelidin (mide asitıni azaltmada kullanılan bir ilaç)

• Dcksrazoksan (kalp onıni trını nzaltmak için bazı kanser ilaçlarıyla beraber kullanılan bir İlaç)

• Dosctukscl ve paklitaksel %/ı L.n.vtürlerinde kullanılaı ılaçlııı

• Interferon o2b (bazı kanser vc kurmalarda t .;/• hepatit türlerinde kullanılan -,ır ilaç)

• Kinin (sı?ma w bacak kramplarını; ı kullanılan bir ilaç)

• Kalsiyum k m ıl ni •• erleri vrr'm kalbi etkileyen ilaçlar (ömeirın: vemrnmi1. ntfisiipin v. diltiazem), doksonıbıstn. mitomışır c. daknrbuzin. daktinomisin ve siklofosfamid ik radyoterapi gibi diger kan,ver tedavileri

• Barhitüratlnr (sara hastalığı ya da uyku bozukluklarında kullanılan hir ilaç gnıbu) ve rifnmpisin (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi karaciğeri etkileyen bazı ilaçlar

• Kemik iliği işlevini etkileyen ilaçlar

• Canlı aşılar

• Deksvcrupamıl (bazı luılp durumlarını düzeltmek içııı kullanılan bir il nç i

• Trastuzumab (kanser tedavisinde kullanılan bir ilııç): epirubisin muituzumab kullanımından r-onrakı 24 hafta içerisinde kullanılmamalıdır

Eğer reçetelı ya da reçetesiz herhangi bir ilacı fu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi yeriniz.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10212
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510760195
Etkin Madde Epirubisin Hcl
ATC Kodu L01DB03
Birim Miktar 100/50
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon Barkodu