Sanovel İlaçları › CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet › KT › Yan Etkileri

CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Yan Etkileri

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 28 October  2015

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEDRINA XR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (> 1/10)
 • Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kumluğu
 • Çok belirgin uyuklama hali
 • İlacın kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi CEDRİNA XR kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. 1 ila 2 haftalık bir peryotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir)
 • Kilo alımı
 • Kan sayımında azalma (Hemoglobinde azalma)
 • Kan lipit düzeylerinde artış (Serum trigliserid düzeylerinde artış)
 • Kan kolesterol düzeylerinde artış
 • HDL kolesterol düzeylerinde azalma
 • Yaygın (>1/100 ila < 1/10)
 • Kalp hızında artış (taşikardi),
 • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibi hissetmek,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
 • Kol veya bacaklarda şişme,
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • Bulanık görme,
 • Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,
 • Anormal rüyalar ve kabuslar,
 • Açlık hissi (iştah artışı),
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu,
 • Konuşma ve telaffuzda güçlük,
 • Depresyonda artış ve intihar düşünceleri
 • Nefes darlığı
 • Kusma (özellikle yaşlılarda),
 • Ateş
 • Beyaz kan hücrelerinde artış ve azalma (Kanda lökosit sayısının azalması, nötrofıl sayısında azalma, eozinofılde artış)
 • Hormon düzeylerinde artış ve azalma (Kanda prolaktin düzeylerinin yükselmesi, total T4’de azalma, serbest Tzfde azalma, total Tfde azalma, tiroid bezinin büyümesini ve fonksiyonunu engelleyen hormonun düzeyinde artış),
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış (serum transaminaz düzeylerinde yükselme, gamma-GT düzeylerinin yükselmesi),
 • Eklemlerde ve yumuşak dokuda şişlik (periferik ödem).
 • Yaygın olmayan (>1/1000 ila < 1/100)
 • Nöbetler,
 • Şiddetli deri döküntüsü, deride kabarcıklar ve deride şişme gibi aleıjik reaksiyonlar,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Yutkunmada güçlük,
 • Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler (tardif diskenezi),
 • Cinsel aktivitede bozukluk
 • Önceden var olan diyabetin (şeker hastalığı) kötüleşmesi,
 • EKG’de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (ÖT uzaması)
 • Kan sayımı ve kan hücrelerinde artma ve azalma (kandaki trombosit sayısında artma, kansızlık, kan pulcuğu sayısında azalma),
 • Kan hormon düzeylerinde azalma (serbest T3’de azalma hipotiroidism),
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi, şeker hastalığı
 • Seyrek (>1/10000 ila < 1/1000)
 • Ateş, çok belirgin sersemlik, kaslarda sertleşme, kan basıncı ya da nabızda belirgin artış ve farkındalıkta azalmanın bir kombinasyonu (“nöroleptik malign sendrom” olarak adlandınlan bir bozukluk),
 • Şeker hastalığı, kann bölgesinde şişmanlık, kan yağı düzeylerinde bozukluk, yüksek kan basıncı gibi kalp krizi risk faktörlerinden oluşan metabolik bir bozukluk (metabolik sendrom)
 • Deri ve gözlerde sararma (sanlık)
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Priapizm (uzun süren ve ağnlı ereksiyon)
 • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore)
 • Adet düzensizliği
 • Göğüs ağnsına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarlan boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlanndaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağn ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelerde bulunmak,
 • Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi),
 • Pankreas iltihabı,
 • Kanda akyuvarlann azalması veya yapılamaması (Agranülositoz),
 • Kılcal damarların pıhtı ile tıkanması,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış (kan kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış)
 • Çok seyrek (< 1/10000)
 • Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,
 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi aleıjik reaksiyon (Anaflaksi),
 • Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem)
 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması
 • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağn (Rabdomiyoliz)
 • Kan basıncını düzenleyen hormon düzeylerinde azalma (uygunsuz antidiüretik hormon
 • sekresyonu),

 • Cilt, deri, kan hücrelerini içeren, vücut savunma sisteminin çökmesine neden olan, ani yaşamsal fonksiyonları test eden yayın vücut iltihabı (Stevens-Johnson sendromu)
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)
 • Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme),
 • Ateş, deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, ani aleıjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz),
 • Hamilelerin CEDRİNA XR kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde, huzursuzluk, kaslann aşırı gerginliği, kaslann gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklan gibi ilaç kesilme belirtilerinin giderilmesi (yenidoğan ilaç yoksunluk sendromu).
 • Kan hücrelerinin azalması (Nötropeni)
 • CEDRİNA XR’nin dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklanna sebep olabilir.

  Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolesterol) miktannda artış, kandaki şeker miktarında artış, kandaki tiroid hormonlarının miktannda değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktannda azalma, kan kreatin fosfokinaz miktannda (kaslardaki bir madde) artış ve kanda prolaktin hormonunun miktannda artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

 • Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
 • Kadınlarda aylık adet görmenin gerçekleşmemesi veya düzensiz adet görme
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA15650
  Satış Fiyatı 138.62 TL [ 16 Feb 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 138.62 TL [ 9 Feb 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699536030333
  Etkin Madde Ketiapin
  ATC Kodu N05AH04
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  16 Feb 2024138.62 TL
  9 Feb 2024138.62 TL
  2 Feb 2024138.62 TL
  29 Jan 2024138.62 TL
  22 Jan 2024138.62 TL
  15 Jan 2024138.62 TL
  8 Jan 2024138.62 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları