Sanovel İlaçları › CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet › Kullanma Talimatı

CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Kullanma Talimatı

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 28 October  2015

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEDRINA XR nedir ve ne için kullanılır?

2. CEDRINA XR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEDRINA XR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEDRINA XR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CEDRINA XR nedir ve ne için kullanılır?

CEDRİNA XR, beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablettir.

CEDRİNA XR, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

CEDRİNA XR, etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıklarının

tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıkların

tekrarlarının önlenmesinde etkilidir:

 • Halüsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları,
 • Aşırı coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler; uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyduklarını, daha konuşkan olduklarını, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gergin olabilirler.
 • Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, eneıji kaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.

 • 2.CEDRINA XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CEDRINA XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Etkin madde ketiapine veya CEDRİNA XR’nin herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşırı duyarlıysanız (alerji),
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 • -    HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)

  -    Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)

  -    Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar

  -    Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları

 • Ciddi merkezi sinir sistemi depresyonunda, kemik iliği baskılanması, kan ile ilgili bir hastalık hali olan kan diskrazisi, ciddi karaciğer hastalık ve koma durumda
 • CEDRINA XR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kalp hastalığınız varsa (Örneğin enfarktüs, kalp ritm bozukluğu, kalp yetmezliği gibi),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yastaysanız,
 • Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),
 • Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,
 • Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,
 • Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, ketiapin ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir. Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız.
 • Tiroid hormon seviyeniz düşükse,
 • Yutma güçlüğünüz varsa,
 • Kan yağları (trigliserid) ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Gözünüze katarakt tanısı konmuşsa,
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEDRİNA XR’yi kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malin sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).
 • İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

  Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bunun sebebi, bu tip ilaçların genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır. Bu tür düşünceler ayrıca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir.

  Eğer genç bir yetişkin iseniz bu tür düşünceleriniz olması ihtimali daha yüksektir. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.

  Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

  CEDRINA XR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • CEDRİNA XR’yi, yiyeceklerden etkilenebileceğinden aç kamına alınız.
 • Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü CEDRİNA XR ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.
 • CEDRİNA XR tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEDRİNA XR gebelik sırasında sadece mutlaka gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır. Bunun dışındaki durumlarda kullanılmamalıdır.

  Gebeliğin üçüncü üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uyuklama hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da makina kullanmayınız.

  CEDRINA XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CEDRİNA XR bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte CEDRİNA XR kullanmayınız:

 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HTV-proteaz i nhib itörl eri)
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
 • Eritromisin, klaritromisin, doksisiklin ve telitromisin gibi antibiyotikler
 • Diklofenak gibi romatizma ilaçlan
 • İmatinib gibi kanser ilaçlan
 • İzoniazid gibi tüberküloz ilaçlan
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçlan
 • Nikardipin, kinidin, verapamil gibi kalp ilaçlan
 • Propofol gibi anestezi ilaçlan
 • Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar, örneğin, elektrolit bozukluğu (düşük potasyum veya magnezyum) yapan diüretikler veya bazı antibiyotikler gibi ilaçlar
 • Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gibi)
 • Fenitoin veya karbamazepin (sara [epilepsi] ilaçlan);
 • Tansiyon ilaçlan;
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde);
 • Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İdrarda ilaç taraması

  3.CEDRINA XR nasıl kullanılır ?

  CEDRİNA XR’yi kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet CEDRİNA XR alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletlerinizi günde bir defa alacaksınız,
 • Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyiniz,
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz,
 • İlacınız yiyeceklerden etkilenebileceğinden, aç kamına alınız, yemeklerle beraber almayınız (yemeklerden en az 1 saat önce veya yatmadan önce alınız, doktorunuz size ne zaman kullanmanız gerektiğini söyleyecektir).
 • CEDRİNA XR kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz çünkü bu tedavinizi etkileyebilir,
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı durdurmayınız.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

  Yaşlı hastalarda tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı, daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

  CEDRİNA XR, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı, daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer CEDRİNA XR ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CEDRINA XR kullanırsanız

  CEDRİNA XR ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

  CEDRINA XR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CEDRİNA XR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  CEDRİNA XR kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15650
Satış Fiyatı 93.48 TL [ 15 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 93.48 TL [ 8 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536030333
Etkin Madde Ketiapin
ATC Kodu N05AH04
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Sep 202393.48 TL
8 Sep 202393.48 TL
1 Sep 202393.48 TL
29 Aug 202393.48 TL
21 Aug 202393.48 TL
14 Aug 202393.48 TL
7 Aug 202393.48 TL
31 Jul 202393.48 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları