Sanovel İlaçları › CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet › KT › Kullanmadan Önce

CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Kullanmadan Önce

Ketiapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 28 October  2015

2.CEDRINA XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEDRINA XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde ketiapine veya CEDRİNA XR’nin herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşırı duyarlıysanız (alerji),
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 • -    HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)

  -    Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)

  -    Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar

  -    Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları

 • Ciddi merkezi sinir sistemi depresyonunda, kemik iliği baskılanması, kan ile ilgili bir hastalık hali olan kan diskrazisi, ciddi karaciğer hastalık ve koma durumda
 • CEDRINA XR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kalp hastalığınız varsa (Örneğin enfarktüs, kalp ritm bozukluğu, kalp yetmezliği gibi),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yastaysanız,
 • Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),
 • Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,
 • Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,
 • Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, ketiapin ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir. Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız.
 • Tiroid hormon seviyeniz düşükse,
 • Yutma güçlüğünüz varsa,
 • Kan yağları (trigliserid) ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Gözünüze katarakt tanısı konmuşsa,
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEDRİNA XR’yi kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malin sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).
 • İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

  Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bunun sebebi, bu tip ilaçların genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır. Bu tür düşünceler ayrıca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir.

  Eğer genç bir yetişkin iseniz bu tür düşünceleriniz olması ihtimali daha yüksektir. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.

  Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

  CEDRINA XR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • CEDRİNA XR’yi, yiyeceklerden etkilenebileceğinden aç kamına alınız.
 • Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü CEDRİNA XR ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.
 • CEDRİNA XR tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEDRİNA XR gebelik sırasında sadece mutlaka gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır. Bunun dışındaki durumlarda kullanılmamalıdır.

  Gebeliğin üçüncü üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uyuklama hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da makina kullanmayınız.

  CEDRINA XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CEDRİNA XR bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte CEDRİNA XR kullanmayınız:

 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HTV-proteaz i nhib itörl eri)
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
 • Eritromisin, klaritromisin, doksisiklin ve telitromisin gibi antibiyotikler
 • Diklofenak gibi romatizma ilaçlan
 • İmatinib gibi kanser ilaçlan
 • İzoniazid gibi tüberküloz ilaçlan
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçlan
 • Nikardipin, kinidin, verapamil gibi kalp ilaçlan
 • Propofol gibi anestezi ilaçlan
 • Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar, örneğin, elektrolit bozukluğu (düşük potasyum veya magnezyum) yapan diüretikler veya bazı antibiyotikler gibi ilaçlar
 • Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gibi)
 • Fenitoin veya karbamazepin (sara [epilepsi] ilaçlan);
 • Tansiyon ilaçlan;
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde);
 • Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İdrarda ilaç taraması

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA15650
  Satış Fiyatı 138.62 TL [ 10 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 138.62 TL [ 3 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699536030333
  Etkin Madde Ketiapin
  ATC Kodu N05AH04
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Ketiapin
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  10 May 2024138.62 TL
  3 May 2024138.62 TL
  26 Apr 2024138.62 TL
  22 Apr 2024138.62 TL
  15 Apr 2024138.62 TL
  5 Apr 2024138.62 TL
  1 Apr 2024138.62 TL
  26 Mar 2024138.62 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları