Bayer İlaçları › CANESTEN 20 gr krem › KUB › Klinik Özellikler

CANESTEN 20 gr krem Klinik Özellikler

Klotrimazol }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Klotrimazol
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 30 December  1899

4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde CANESTEN® hastalıklı cilt bölgesine günde 2-3 defa ince bir tabaka halinde tatbik edilip emdirilir.

Tam bir iyileşme sağlamak amacıyla, endikasyonlara bağlı olarak, hastanın semptomlarının kaybolmasını takip eden 2 hafta süresince tedaviye devam edilmelidir.

Tedavinin süresi aşağıda verilmiştir:

Dermatomikozlar Eritrazma

Pityriasis versicolor

Candida vulvitis ve Candida balanitis

4 haftalık tedavi süresince herhangi bir iyileşme görülmez ise doktora danışılmalıdır.
Uygulama şekli:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

CANESTEN®, genital bölgelere (kadınlarda: dudaklar ve vulvanın yakınındaki bölgeler; erkeklerde: penisin sünnet derisi ve glans) uygulandığında, prezervatif ve diyafram gibi lateks ürünlerin etkinliğini ve güvenilirliğini azaltabilir. Bu etki geçicidir ve yalnızca tedavi süresince geçerlidir. Bu ürün kullanıldıktan sonra, en az 5 gün süreyle herhangi bir lateks ürün için alternatif bir kontrasepsiyon yöntemi önerilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Klotrimazol için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya

3-4 hafta 2-4 hafta 1-3 hafta 1-2 hafta

da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir (bkz. kısım 5.3).

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Deneysel ve klinik araştırmalarda, gebelik sırasında CANESTEN® kullanıldığında anne ve çocuk üzerinde zararlı etkilerin meydana gelebileceğine dair veri bulunmamıştır. Bununla birlikte, gebeliğin ilk 3 ayında, CANESTEN® doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Klotrimazolün, topikal uygulama sırasında, kan dolaşımına karışarak kaybolması çok düşük olduğundan, emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. Deneysel ve klinik araştırmalarda, gebelik sırasında CANESTEN® kullanıldığında anne ve çocuk üzerinde zararlı etkilerin meydana gelebileceğine dair veri bulunmamıştır.

Emzirmekte olan kadın, CANESTEN®’i, sütün verildiği meme üzerine uygulamamalıdır.
Üreme yeteneği (fertilite)

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın ( > 1/10); yaygın ( > 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan ( > 1/1.000 ila <1/100); seyrek ( > 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Alerjik reaksiyon (senkop, hipotansiyon, dispne, ürtiker)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Geçerli değildir.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır. Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.