Deva İlaçları › TRIANSERIL 50 mg/25mg 20 kapsül › KT › Yan Etkileri

TRIANSERIL 50 mg/25mg 20 kapsül Yan Etkileri

Triamteren Hidroklortiazid }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 12 August  2011

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TRIANSERIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

etkiler olabilir.

Bazı yan etkiler diğerlerinden daha fazla meydana gelir. TRİANSERİL’in olası yan etkileri

aşağıda listelenmiştir ve şu şekilde sınıflandırılabilir;

Çok yaygın: 10 hastadan en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın:

 • Böbrek fonksiyonlarının yavaşlaması, geçici olarak kan üre ve kreatinin düzeylerinde artış (bu durum aşırı doz veya tedavideki ikincil bir nedenle oluşabilir)
 • Yaygın olmayan:

 • Kan lipit düzeyinde artış (hiperlipidemi), kan basıncında istenmeyen düşüş
 • Seyrek:

 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (trombositopenik purpura), bir tür kansızlık (megaloblastik anemi), beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), trombosit -kan pulcuğu- sayısında azalma (trombositopeni)
 • Sarılık, akut pankreas iltihabı
 • • Işığa karşı duyarlı olma hali, bağışıklık sisteminin kendi vücuduna ait bir bileşeni yabancı gibi algılamasından kaynaklanan bir hastalık (sistemik lupus eritamatosuz), döküntü

  Çok seyrek:

  • Bir tür akciğer iltihabı (akut interstisyel pnömoni), kalp kaynaklı olmayan akciğerde su toplanması

 • Böbrek iltihabı ya da geri dönüşümlü böbrek yetmezliği
 • Bilinmiyor:

 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • • Vücutta aşırı asit birikimi (metabolik asidoz), aşırı doz nedeniyle ya da tedavideki ikinci bir nedenle elektrolit dengesizliği, kan kalsiyum düzeyinde artış (hiperkalsemi), kan potasyum düzeyinde artış (hiperkalemi) veya kan potasyum düzeyinde azalma (hipokalemi), kan ürik asit düzeyinde artış (hiperürisemi), kan şeker düzeyinde artış (hiperglisemi), kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi), kanda klor düzeyinin normalin altına düşmesi (hipokloremi), şeker hastalığı

 • Sersemlik, baş ağrısı, yorgunluk, uyuşma
 • Görme bulanıklığı
 • • Kalp atım düzensizliği, Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (postural hipotansiyon)

 • Solunum güçlüğü
 • Karaciğer enzim değerlerinde değişiklikler
 • Bulantı, kusma, ishal veya kabızlık, karın ağrısı, ağız kuruluğu, susama
 • Kas krampları
 • Böbrek taşı oluşumu
 • Cinsel güçsüzlük
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Deva Holding A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA08032
  Satış Fiyatı 10.07 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 10.07 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699525157690
  Etkin Madde Triamteren Hidroklortiazid
  ATC Kodu C03EA01
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  TRIANSERIL 50 mg/25mg 20 kapsül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 202110.07 TL
  6 Sep 202110.07 TL
  27 Aug 202110.07 TL
  16 Aug 202110.07 TL
  9 Aug 202110.07 TL
  30 Jul 202110.07 TL
  26 Jul 202110.07 TL
  16 Jul 202110.07 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları