Deva İlaçları › TRIANSERIL 50 mg/25mg 20 kapsül › Kullanma Talimatı

TRIANSERIL 50 mg/25mg 20 kapsül Kullanma Talimatı

Triamteren Hidroklortiazid }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 12 August  2011

TRİANSERİL 50 mg/25 mg Kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her sert kapsül 50 mg triamteren ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidrik (Pharmatose DCL 21), koloidal silikon dioksit (Aerosil 200), talk, indigokarmin, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TRIANSERIL nedir ve ne için kullanılır?

2. TRIANSERIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRIANSERIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRIANSERIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TRIANSERIL nedir ve ne için kullanılır?

 • TRİANSERİL etkin madde olarak her bir kapsülde 50 mg triamteren ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
 • TRİANSERİL mavi renkli (No:2) sert jelatin kapsüller içerisinde sarı renkli, kokusuz, homojen görünüşlü tozdur. 10 kapsül içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • TRİANSERİL diüretikler (idrar söktürücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
  Böbreklerin vücuttan suyu atmasını sağlayarak kan basıncım düşürücü etki gösterir.
 • • TRİANSERİL hafif ile orta düzeyde yüksek kan basıncının tedavisinde tek başına veya diğer ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

  TRİANSERİL vücutta sıvı birikmesi anlamına gelen ödemin tedavisinde de kullanılır.
  Ödem, steroidler ile tedavi sırasında, böbrek, karaciğer gibi rahatsızlıklarında, kalp yetmezliği (kalp yeterince kan pompalamadığında) gibi birçok durumda oluşabilir.


  2.TRIANSERIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TRIANSERIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Triamterene, hidroklorotiyazide veya TRİANSERİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

 • Kan potasyum düzeyiniz yüksekse (hiperkalemi),
 • Akut veya uzun süren böbrek yetmezliğiniz veya belirgin bir böbrek hastalığınız varsa,
 • • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,

 • Kan kalsiyum düzeyiniz yüksekse (hiperkalsemi),
 • Şeker hastalığı ile birlikte ortaya çıkan bir rahatsızlık olan diyabetik ketoasidoz (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi) varsa,
 • Addison hastalığınız varsa (güçsüzlüğe, kilo kaybına ve kandaki hormonlarda eksikliğe neden olan böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu),
 • • TRİANSERİL’i, potasyum iyonunun atılmasını engelleyen diğer ilaçlarla (örn., sprinolakton, amilorid), formülasyonunda triamteren içeren diğer ilaçlarla, dışarıdan potasyum desteği ya da ADE inhibitörleri (tansiyon hastalığında kullanılan bir ilaç grubu) dahil olmak potasyum tuzu içeren ilaçlarla birlikte kullanmamalısınız. Kandaki potasyum iyonu düzeyi aşırı derece düşmüş ise TRİANSERİL ile birlikte ayrıca potasyum kullanmamalısınız.

  TRIANSERIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Şeker hastasıysanız,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Yaşlı ve ağır hastaysanız,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Damla hastalığınız (gut hastalığı) varsa,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kendi bağışıklık sisteminizin kendi vücudunuza ait bir bileşeni yabancı gibi algılamasından kaynaklanan bir hastalığınız (sistemik lupus eritematozus) varsa,
 • Pankreas iltihabınız varsa,
 • Hamileyseniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TRIANSERIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TRIANSERIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    TRİANSERİL’i hamilelik döneminde kullanmayınız. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız TRİANSERİL kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • TRİANSERİL’i emzirme döneminde kullanmayınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  TRİANSERİL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  TRIANSERIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TRİANSERİL laktoz anhidrik içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlı olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TRİANSERİL alırken özellikle aşağıdaki    ilaçları    kullanıyorsanız doktorunuza veya

  eczacınıza söyleyiniz.

 • Ağrı kesici ilaçlar (örn., indometazin),
 • Depresyon    tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn.,    fenelzin gibi monoamino oksidaz
 • inhibitörleri, reboksetin),

 • Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., klorpropamid, sülfonilüre),
 • Mantar hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., amfoterisin B, flukonazol),
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan    ilaçlar    (örn., prazosin, ADE inhibitörleri,
 • anjiyotensin II reseptör antagonistleri),

 • Psikiyatrik    hastalıkların tedavisinde kullanılan    ilaçlar (örn., pimozid, tiyoridazin,
 • amisülpirid, sertindol),

 • Kalsiyum tuzları veya D Vitamini,
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan (digoksin) ve kalp ritmini düzenleyen ilaçlar,
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (örn., siklosporin, takrolimus),
 • Eklem iltihabı veya astım gibi iltihabi durumların tedavisinde kullanılan kortikosteroidler,
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (sitotoksikler),
 • İdrar söktürücü diğer ilaçlar (örn., asetazolamit, loop diüretikleri, tiyazidler, spirinolakton),
 • Ciddi zihinsel hastalıklar için kullanılan ilaçlar (lityum),
 • Kas gevşetici ilaçlar (örn., baklofen ve tizanidin),
 • Doğum kontrol ilaçları,
 • Potasyum içeren besin takviyeleri veya potasyum içeren ilaçlar,
 • Kalbin uyarılmasını sağlayan sempatomimetikler (örn., bambuterol, fenoterol, eformoterol, ridotrin, salbutamol, salmaterol ve terbutalin),
 • Nefes alma güçlüklerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç (teofilin),
 • Mide ülserini iyileştirici ilaçlar (örn., karbenoksolon),
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antikoagülanlar),
 • Dışkı yumuşatıcı ilaçlar (laksatifler),
 • TRİANSERİL paratiroid (bir tür hormon) fonksiyonu ile ilgili testlerde yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğinden bu laboratuvar testlerinden önce kesilmelidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TRIANSERIL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  TRİANSERİL’i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Hipertansiyonda

 • Tedavinize günde kahvaltıdan sonra alınan 1 kapsül ile başlanır ve doz giderek ihtiyacınıza göre ayarlanır.
 • • Eğer başka bir tansiyon düşürücü ilaç tedavisi alıyorsanız ve TRİANSERİL tedavinize ilave edilirse, önceki ilacınızın dozu azaltılmalı ve gerektiğinde tekrar ayarlanmalıdır.

 • Günde en fazla 4 kapsül alabilirsiniz.
 • Ödemde Başlangıç dozu:

  • Tedavinize günde 2 defa 1 kapsül verilerek başlanır.

  • Optimum günlük dozu 3 kapsül olup, kahvaltıdan sonra 2 ve öğle yemeğinden sonra 1 kapsül şeklindedir.

  İdame dozu:

  İdrarla sıvı atılımımz sağlandıktan sonra doz azaltılmalıdır. Genellikle günde 1 kapsül ya da gün aşırı 2 kapsül tedaviniz için yeterli olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Hipertansiyon:

  Ağız yolu ile alınır. Yemeklerden sonra bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Genellikle 60 yaş üzeri hastalar tarafından iyi tolere edilir. Bu yaş grubunda yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında yavaşlama göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek fonksiyonları ile ilgili testlerin düzenli olarak yapılması önerilmektedir. Akut veya uzun süren böbrek yetmezliğiniz veya belirgin bir böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Tiyazid içeren diğer ilaçlarda olduğu gibi, TRİANSERİL Kapsül’de karaciğer yetmezliği olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Bu hasta grubunda doz ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır. Ciddi karaciğer hastalığınız varsa kullanmayınız.

  Eğer TRİANSERİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TRIANSERIL kullanırsanız

  TRİANSERİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TRIANSERIL'i kullanmayı unuttuysanız

  TRIANSERIL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  TRIANSERIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan TRİANSERİL kullanmayı sonlandırmayımz.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA08032
Satış Fiyatı 13.84 TL [ 17 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.84 TL [ 10 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525157690
Etkin Madde Triamteren Hidroklortiazid
ATC Kodu C03EA01
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TRIANSERIL 50 mg/25mg 20 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Jun 202213.84 TL
10 Jun 202213.84 TL
3 Jun 202213.84 TL
27 May 202213.84 TL
20 May 202213.84 TL
13 May 202213.84 TL
6 May 202213.84 TL
25 Apr 202213.84 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları