Adeka İlaçları › TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül › KT › Yan Etkileri

TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül Yan Etkileri

Tamsulosin Hcl }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları > Tamsulosin HCL Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 31 January  2014

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TAMSUMAX MR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

erde yan


ygın (10 hastada 1 hareket


yu:


il'p


TAMSUMAX kullanımı esnasında, aşağıda verilen yan etkiler bildirilmiştir.

Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir: Çok yaygın (10 hastada 1 veya daha fazla); hastada 1 hastaya kadar); yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar); seyrek (1.000 hastaya kadar); çok seyrek (10.000 hastada l’den az); bilinmiyor (eldeki veriler i edilemiyor).


ERHAL

Aşağıdakilerden biri olursa TAMSUMAX’ı kullanmayı durdurunuz ve E doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz!:

• Vücudun yumuşak dokularında (öm. boğaz, dil) ani lokal şişme ve nefes alıp vermece güçlük (anjiyoödem) ve/veya deride kaşıntı/döküntü birlikte olabilen şiddetli aleıjik reaksiyonlilr

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin TAMSUMAX’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Yaygın:

- Baş dönmesi

- Anormal ejakülasyon; bu durum boşalma esnasında meni sıvısının penisten dışarı çıponayıp, mesane içine girmesi anlamındadır ve zararsız bir durumdur.

Yaygın olmayan:

- Baş ağnsı

- Çarpıntı

- Özellikle oturur veya yatarken aniden ayağa kalkıldığında, kan basıncmda ani düşme

- Burun iltihabı (rinit)

- Kabızlık, ishal, bulantı, kusma

- Döküntü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

- Olağan dışı halsizlik

Seyrek:

- Baygınlık

Çok seyrek:

- Stevens-Johnson sendromu (deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

- Peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm)

Bilinmiyor:

- Görme bulanıklığı veya bozukluğu

- Burun kanaması

- Eritma multiforme: Ender bir cilt hastalığıdır. Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır.

- Dermatit eksfolİyatif: Ender bir cilt hastalığıdır. Vücudun çok büyük bir bc|lümünde kızarık döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerde pullanma ve soyulma görülür ve vücut ısışı yükselir (ateş).

Aynı gruptaki diğer ilaçlar ile olduğu gibi, uyuşukluk, bulanık görme, ağız kurulu dokularda sıvı toplanması (ödem) ortaya çıkabilir.

^u ya da


Yukarıda verilen istenmeyen olayların yanı sıra, ilaç piyasaya verildikten sonra, tamsulosin kullanımıyla ilişkili olarak kalp çırpınması, kalpte ritm bozukluklan, kalbin hızlı atması | darlığı bildirilmiştir. Kendiliğinden bildirilen bu olaylar tüm dünyada pazarlama sonrası dönemine ait olduklan için, bu olayların sıklığı ve ortaya çıkış nedenleri arasında tam^ı oynadığı rol güvenilir bir şekilde belirlenememektedir.

Ve nefes


eneyım

ulosinin


Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi  Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 149.19 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 149.19 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699587173737
Etkin Madde Tamsulosin Hcl
ATC Kodu G04CA02
Birim Miktar 0.4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları > Tamsulosin HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023149.19 TL
15 Sep 2023149.19 TL
8 Sep 2023149.19 TL
1 Sep 2023149.19 TL
29 Aug 2023149.19 TL
21 Aug 2023149.19 TL
14 Aug 2023149.19 TL
7 Aug 2023149.19 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları