Adeka İlaçları › TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül › Kullanma Talimatı

TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül Kullanma Talimatı

Tamsulosin Hcl }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları > Tamsulosin HCL Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 31 January  2014

TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salimli sert kapsül Ağız yoluyla alınır.

•

Etken Madde

: Tamsulosin hidroklorür.

Her bir değiştirilmiş salimli sert kapsül, 0.4 miligram tamsulosin hidroklorür içeılir.

•

Yardımcı maddeler

Mikrokristalize selüloz, Metakrilik asit-etil akrilat kopolimeri (tip C) (Polisorbat 80 ve sodyum lauril sülfat), Trietil sitrat, Talk, Jel atin, Titanyum dioksit (E171), Kırmızı demir oksit (E 172), Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TAMSUMAX MR nedir ve ne için kullanılır?

2. TAMSUMAX MR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TAMSUMAX MR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TAMSUMAX MR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TAMSUMAX MR nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.TAMSUMAX MR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAMSUMAX MR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Tamsulosine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz. Aşınduyarlık kendisini vücudun yumuşak dokulannda ani lokal şişmeler (öm. Iboğaz ya da dil), nefes almada güçlük ve/veya kaşıntı ve döküntü şeklinde gösterebilir (anjiyoödem),

Yatar durumda iken ya da otururken birden ayağa kalktığınızda baygınljk ortaya çıkıyorsa (ortostatik hipotansiyon),

Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

TAMSUMAX MR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu tip diğer ilaçlar ile olduğu gibi, TAMSUMAX kullanırken, nadiren baygınlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri başladığındş, bunlar geçinceye kadar oturmalı veya bir yere uzanmalısınız.

TAMSUMAX ile tedaviye başlamazdan önce, doktorunuz sizde iyi huylu büyümesine benzer belirtiler veren başka hastalıkların mevcut olmadığından emin dl etraflıca inceleyecektir. Bu incelemelerde makattan muayene ve ‘prostat spesifik ari verilen bir maddenin laboratuar tayini yer alabilir. Doktorunuz bu incelemeler sırasında da düzenli aralıklarla sürdürmeyi düşünebilir.

prostat mak için tijen’ adı i tedavi

iniz.


Ağır böbrek hastalığınız varsa (kreatinin klerensi <10 ml/dk), doktorunuza söyle)

Tamsulosin ender olarak (muhtemelen elli bin hastada l’den az), grubun ilaçlarda olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluşması durumunda, doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı bozukluklarına yol açabilmektedir.

d ak


i diğer sertleşme mutlaka sertleşme


Halen tamsulosin almakta olan ya da geçmişte almış olan bazı hastalarda, katarakt ameliyatları sırasında, ameliyatı güçleştiren bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Kat; merceğinin bulanıklığı) ya da glokom (göz içi basıncının artması) nedeniyle olacaksanız, lütfen göz doktorunuza TAMSUMAX kullanmakta olduğunuzu veya ge dönem kullandığınızı söyleyiniz.

glokom (göz ameliyat tmişte bir

onusunda

hastalarda

ı alerjik


ve


arakt


Böylelikle doktorunuz, göz ameliyatınızda kullanılacak ilaç ve cerrahi teknikler k gerekli hazırlıklarını yapabilecektir. Katarakt ya da glokom ameliyatı planlanan tamsulosin hidroklorür tedavisine başlanması önerilmemektedir.

Sulfa (sülfonamid) alerjisi olan hastalarda, nadiren TAMSUMAX’a karş reaksiyon bildirilmiştir. Böyle bir aleıjiniz varsa dikkatli olmalısınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen do danışınız.

[torunuza


TAMSUMAX MR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TAMSUMAX kahvaltıdan ya da günün ilk öğününden sonra alınmalıdır.

Hamilelik

TAMSUMAX yalmzca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

Araç ve makina kullanımı

TAMSUMAX 'ın araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmamıştır. Ancak halsizlik, bulanık görme ve baş dönmesi oluşabileceğini aklınızdan çıkarmayınız. Böyle bir durum sizde ortaya çıkarsa, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren aktivitelerden kaçınmanız gereklidir.

TAMSUMAXf ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkındş önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bi|r uyarı gerektirmemektedir..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TAMSUMAX ketokonazol ile birlikte kullanılmamalıdır (mantar enfeksiyonu ilacı). TAMSUMAX aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır; eritromisin (antibiyotik), paroksetin (depresyon ilacı), terbinafin (mantar enfeksiyonu ilacı). TAMSUMAX, atenolol, enalapril (bunlar kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlardır), teofilin (solunum hastalığı ilacı), simetidin (bir mide ilacı) ve furosemid (idrar söktürücü) ile doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

Diklofenak (bir tür ağn kesici) ve varfarin (kan sulandırıcı), tamsulosinin vücuttan Atılmasını hızlandırabilir.

TAMSUMAX’ın aym gruptan (alfaı-adrenoreseptör blokörleri) diğer ilaçlar ilş birlikte kullanılması, kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye yol açabilir; bu nedenle bı| ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Herhangi bir ameliyattan ya da dişlere yapılacak bir girişimden önce doktorunuza TAMSUMAX almakta olduğunuzu söyleyiniz; çünkü ilacınızın, kullanılan anestetik madde ile etkileşme potansiyeli vardır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TAMSUMAX MR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı her zaman için, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Önerilen doz, kahvaltıdan ya da günün ilk öğününden sonra alınmak üzere, günde kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu

TAMSUMAX kapsülü bütün olarak yutunuz. Kapsülü ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz, çünkü bu etkin maddenin değiştirilmiş salimim etkileyebilir.

Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı

TAMSUMAXT çocuklarda ve 18 yaşından küçük adolçsenlarda çalışma yapılmadığı için kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Tamsulosinin 65 yaş üzeri hastalardaki güvenlilik ve etkililiği, 65 yaş altındaki hastalardakinden farklılık göstermemektedir. Ancak bazı yaşlı hastalann daha duyarlı olabilecekleri göz ardı edilemez.

Özel kullanım durumlan

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir,; Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer TAMSUMAX’ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izlenirdiniz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TAMSUMAX MR kullanırsanız

TAMSUMAX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Çok sayıda TAMSUMAX alınması kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye sebep olabilir.

TAMSUMAX MR'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer tavsiye edilen günlük TAMSUMAX kapsülünüzü almayı unutursanız, aym gün içinde daha sonra hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer o günü kaçırırsanız, ilacınızı reçete edilen şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAMSUMAX MR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer TAMSUMAX tedavisi gereğinden önce sonlandırılırsa, başlangıçtaki şikayetleriniz geri dönebilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece TAMSUMAX kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 149.19 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 149.19 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699587173737
Etkin Madde Tamsulosin Hcl
ATC Kodu G04CA02
Birim Miktar 0.4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları > Tamsulosin HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023149.19 TL
15 Sep 2023149.19 TL
8 Sep 2023149.19 TL
1 Sep 2023149.19 TL
29 Aug 2023149.19 TL
21 Aug 2023149.19 TL
14 Aug 2023149.19 TL
7 Aug 2023149.19 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları