Glaxo Smithkline İlaçları › REVOLADE 50 mg 14 film tablet › KT › Yan Etkileri

REVOLADE 50 mg 14 film tablet Yan Etkileri

Eltrombopag }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Eltrombopag Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 11 February  2011

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi REVOLADE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tedavinin kesilmesini takiben kanama veya morarma

REVOLADE kullanmayı bıraktıktan sonraki iki hafta içinde, trombosit sayınız, REVOLADE’i kullanmaya başlamadan önceki değerlerinize geri döner. Düşük trombosit sayısı kanama riskini artırabilir. REVOLADE kullanmayı bıraktıktan sonra en az 4 hafta süresince doktorunuz trombosit sayınızı kontrol edecektir.

REVOLADE kullanmayı bıraktıktan sonra herhangi bir morluk ya da kanamanız olursa doktorunuza söyleyiniz.

Kemik iliği problemleri

ITP’li (düşük kan trombosit (kan pulcuğu) sayımının neden olduğu bir kanama hastalığı) hastalar kemik iliği problemleri yaşayabilirler. REVOLADE gibi ilaçlar bu problemi kötüleştirebilir. Kemik iliği değişikliklerine ait işaretler, kan testlerinizde anormal sonuçlar olarak kendilerini gösterebilir. REVOLADE ile tedaviniz sırasında doktorunuz, direkt olarak kontrol etmek amacıyla kemik iliği testlerinizi de yapabilir.

Yüksek trombosit sayımı

Tedaviniz sırasında doktorunuz kanınızdaki trombosit sayısını kontrol edecektir. Trombosit sayınız çok yükselirse, kullanmakta olduğunuz REVOLADE dozunun değiştirilmesi veya ilacı almayı bırakmanız gerekebilir.

Kanın pıhtılaşması riskinde artış

ITP’li (düşük kan trombosit (kan pulcuğu) sayımının neden olduğu bir kanama hastalığı) hastaların kanlarının pıhtılaşması riski daha yüksek olabilir ve REVOLADE gibi ilaçlar bu problemi kötüleştirebilir. Bir kan damarının kan pıhtısı ile aniden tıkanması yaygın olmayan bir yan etkidir ve 100 kişiden en fazla 1’inde görülebilir.

Karaciğeriniz ile ilgili sorunlar

REVOLADE, kan testlerinde görülen ve karaciğer hasarının bulguları olabilen değişikliklere neden olabilir. Karaciğer sorunları yaygın sıklıkla görülür ve 10 kişiden en fazla 1’inde görülebilir. Aşağıdakiler dahil karaciğer sorunları yaygın olmayan sıklıkla görülür ve 100 kişiden en fazla 1’inde görülebilir: karaciğer tarafından üretilen maddelerin (enzim) düzeyinde artış, karaciğer tarafından yiyeceklerin sindirilmesi için üretilen safranın akışının gerektiği şekilde olmaması (kolestaz).

Eğer karaciğer sorunlarının aşağıdaki işaret ve belirtilerinin herhangi biri sizde varsa derhal doktorunuza söyleyiniz:

 • - Derinin veya göz aklarının sararması (sarılık)

 • - Olağan dışı koyu renkli idrar

 • Eğer, aşağıda verilenler gibi, kanın pıhtılaşmasına dair işaretler ya da bulgular fark ederseniz derhal doktorunuza başvurunuz:

 • • Bacakların birinde şişlik, ağrı veya hassasiyet (Derin ven trombozu)

 • • Ani nefes darlığı, özellikle göğüste keskin sancı ve/veya hızlı nefes alıp verme eşlik ettiğinde (Pulmoner embolizm)

 • • Karın ağrısı, karın genişlemesi, kanlı dışkı (Portal ven trombozu)

 • Bazı insanlar peginterferon, ribavirin ve REVOLADE almayı bıraktıktan sonra sindirim sisteminde kanama geçirirler. Semptomlar şunları içerir:

 • •  Melena (siyah dışkılama) (renksiz bağırsak hareketleri 100 kişiden 1'ini etkileyebilecek nadir bir yan etkidir)

 • •  Dışkıda kan

 • Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz derhal doktorunuza bildirin.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek


  : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir .

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek

  Bilinmiyor


  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  ITP’li yetişkin hastalardaki olası diğer yan etkilerYaygın yan etkiler
 • -  Uyuşma (parestezi)

 • -  Bulantı

 • -   İshal (diyare)

 • -  Göz kuruluğu

 • -   Kaşıntı (prürit)

 • -  Saç dökülmesi (alopesi) veya zayıflaması

 • -  Kas ağrısı (miyalji)

 • -  Kas spazmı

 • -   Sırt ağrısı

 • -  Kemik ağrısı

 • -  Ellerde veya ayaklarda karıncalanma ve uyuşma

 • -  Ağır adet dönemleri veya kanaması

 • -  Ağız yarası

 • -  Karaciğer fonksiyonlarında bozulma

 • -  Kas-iskelet ağrısı

 • Kan testlerinde ortaya çıkabilen yaygın yan etkiler

 • -  Artan karaciğer enzimleri (alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz)

 • -  Artan kan bilirubini (hiperbilirubinemi)

 • -  Bazı proteinlerde artış

 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • -   Boğaz iltihabı (farenjit)

 • -   İdrar yolu iltihabı

 • -  Grip

 • -  Burun ve boğaz iltihabı (nazofarenjit)

 • -  Akciğer iltihabı (pnömoni)

 • -   Sinüzit

 • -  Bademcik iltihabı (tonsillit)

 • -  Üst solunum yolu iltihabı

 • -  Dişeti dokusunda iltihap

 • -  Deri enfeksiyonu

 • -  Kalın bağırsak (rektosigmoid) kanseri

 • -  Ağızda uçuk (oral herpes)

 • -  Azalan iştah

 • -   İştahsızlık (anoreksi)

 • -  Artan iştah

 • -  Damla hastalığı (gut)

 • -  Uyku bozukluğu

 • -  Depresyon

 • -   Kayıtsızlık (apati)

 • -  Değişen duygudurum

 • -  Sık ağlama

 • -  Duyu azalması (hipoestezi)

 • -  Uykululuk hali (somnolans)

 • -  Migren

 • -  Titreme (tremor)

 • -  Denge bozukluğu

 • -  Hissizlik - karıncalanma gibi anormal duyu (dizestezi)

 • -  Vücudun bir yarısında kas zayıflığı ya da felç (hemiparezi)

 • -  Auralı migren (migren atağı öncesinde bulantı, gözlerde ışığa hassasiyet gibi bazı belirtilerin olması)

 • -  El ve ayak gibi uzuvlardaki sinir sisteminde meydana gelen hastalıklar (periferik nöropati)

 • -  El ve ayaklarda yanma, uyuşma veya karıncalanma (periferik duyusal nöropati)

 • -  Konuşma bozukluğu

 • -  Zehirlenmeye bağlı sinir zaafiyeti (toksik nöropati)

 • -  Vasküler baş ağrısı

 • -   Aşırı duyarlılık

 • -  Bulanık görme

 • -  Göz merceğinde bulanıklıklar (lentiküler opasiteler)

 • -  Astigmatizm (bulanık görme hali)

 • -  Göz merceğinin dış yüzeyinin kesifleşmesi (kortikal katarakt)

 • -  Gözde ağrı

 • -  Artan göz yaşarması (lakrimasyon)

 • -  Gözün ağ tabakasında kanama (retinal hemoraji)

 • -   Göz içi hasarı (retinal pigment epitelyopati)

 • -  Azalan görme keskinliği

 • -  Görme yetmezliği

 • -  Anormal görme keskinliği testleri

 • -  Göz kapağı kenarındaki yağ bezelerinin iltihabı (blefarit)

 • -  Bir çeşit göz kuruluğu (kuru keratokonjonktivit)

 • -  Kulak ağrısı

 • -  Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

 • -  Kalp atımının hızlanması (taşikardi)

 • -  Kalp krizi (akut miyokard infarktüsü)

 • -  Kalp ve damar bozuklukları (kardiyovasküler bozukluk)

 • -  Deri renginin maviye dönmesi (siyanoz)

 • -  Kalbin dakikada 100’den çok atması (sinüs taşikardi)

 • -  Elektrokardiyogram değerlerinde bozulma (QT uzaması)

 • -  Toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu)

 • -  Kan ya da lenf damarlarının bir kan pıhtısı, hava kabarcığı, yağ birikimi ya da diğer bir yabancı maddeyle tıkanması (embolizm)

 • -  Sıcak basması

 • -  Toplardamarların yüzeyel iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (yüzeyel tromboflebit)

 • -  Yüzde kızarıklık

 • -  Bir kan damarının çatlamasından kaynaklanan, belli bir bölge ile kısıtlı kan dolu şişlik (hematom)

 • -  Akciğer damarlarından birinin tıkanması (pulmoner embolizm)

 • -  Akciğerin bir bölümüne gelen kan akımının tıkanması sonucu akciğer dokularının bir kısmının harap olması (pulmoner infarktüs)

 • -  Burunda rahatsızlık

 • -  Ağız ve yutakta çatlama (orofaringeal çatlama)

 • -  Ağız ve yutakta ağrı (orofaringeal ağrı)

 • -  Sinüs (burun etrafında yerleşmiş boşluklar) bozukluğu

 • -  Uyku sırasında solunum bozuklukları oluşturan çeşitli grup hastalıklar (uykuda apne sendromu)

 • -  Ağız kuruluğu

 • -  Hazımsızlık (dispepsi)

 • -  Kusma

 • -  Karın ağrısı

 • -  Ağız içinde veya boğazda görünür bir sebep olmaksızın oluşan ağrı (glosodini)

 • -  Ağızda kanama (ağızda hemoraji)

 • -  Karında hassasiyet (abdominal hassasiyet)

 • -  Dışkıda (feçes) renk değişikliği

 • -  Sindirim kanalında gaz birikmesi (flatülans)

 • -  Gıda zehirlenmesi

 • -   Sık bağırsak hareketleri

 • -  Kan kusma (hematemez)

 • -  Ağızda rahatsızlık

 • -  Safra akışının yavaşlaması veya durması (kolestaz)

 • -  Karaciğer doku veya hücrelerinde meydana gelen anormal değişiklikler (hepatik lezyon)

 • -   Karaciğer iltihabı (sarılık / hepatit)

 • -  Aşırı terleme (hiperhidroz)

 • -   Genel kaşıntı (jeneralize prürit)

 • -  Ürtiker (kurdeşen)

 • -  Deri hastalığı (dermatoz)

 • -  Nokta şeklinde deri altı kanamaları (peteşi)

 • -  Soğuk terleme

 • -  Deri üzerinde oluşan kızarıklık (eritem)

 • -  Dokularda fazla renk maddesi toplanmasına bağlı olarak derinin koyu renk alması (melanoz)

 • -  Renk (pigmentasyon) bozukluğu

 • -  Deride renk değişikliği

 • -  Deride dökülme (eksfolyasyon)

 • -  Kas güçsüzlüğü

 • -  Böbrek yetmezliği,

 • -  İdrarda aşırı miktarda akyuvar (lökosit) bulunması (lökositüri)

 • -  Bir çeşit böbrek iltihabı (lupus nefrit)

 • -  Gece sık idrara çıkma (noktüri)

 • -  İdrarda protein varlığı (proteinüri)

 • -  Kanda üre artışı

 • -  Kanda kreatinin artış

 • -   İdrar protein/kreatinin oranı artışı

 • -  Göğüs ağrısı

 • -  Sıcak basması

 • -  Damar ponksiyon (damara iğne ile girilmiş olan bölge) yerinde kanama

 • -  Kuvvetsizlik (asteni)

 • -   Sinirlilik hissi

 • -  Yaralarda iltihap

 • -   Kırıklık

 • -   Ateşli hastalık (pireksi)

 • -  Yabancı cisim hissi

 • -  Kanda albumin artışı

 • -  Kanda alkalen fosfataz artışı

 • -   Total protein artışı

 • -  Kanda albumin azalması

 • -  İdrar pH’ında artış

 • -  Güneş yanığı

 • Kan testlerinde ortaya çıkabilen yaygın olmayan yan etkiler:

 • -  Kansızlık (anemi), trombosit sayısında azalma, azalan akyuvar (lökosit) sayımı

 • -  Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hipokalemi), kan kalsiyum düzeyinin düşmesi (hipokalsemi), kan ürik asit düzeyinde artış

 • Kılcal damarlardaki kanda hemoglobin miktarının artması ve oksijen azlığı sonucu cildin ve mukozaların mavimsi mor renk alması (siyanoz)

  ITP’li çocuklarda diğer yan etkilerÇok yaygın yan etkiler
 • -  Boğaz ağrısı

 • -  Burun akıntısı

 • -  Burun tıkanıklığı

 • -  Hapşırma

 • -  Burunda, sinüslerde, boğazda ve üst solunum yollarında enfeksiyon

 • -  Soğuk algınlığı (üst solunum yolu enfeksiyonu)

 • -   İshal

 • Yaygın yan etkiler

 • -  Uyuma güçlüğü (uykusuzluk)

 • -   Karın ağrısı

 • -   Diş ağrısı

 • -  Öksürük

 • -  Burunda ve boğazda ağrı

 • -   Kaşınan, akıntılı, tıkalı burun

 • -  Ateş

 • Şiddetli Aplastik Anemi (SAA) Hastalarındaki Olası Yan EtkilerÇok yaygın yan etkiler
 • -  Öksürük

 • -   Baş ağrısı

 • -   Nefes darlığı (dispne)

 • -  Burun ve boğazda ağrı

 • -   Burun akıntısı (rinore)

 • -   Karın ağrısı

 • -   İshal

 • -   Bulantı

 • -  Morarma (ekimoz)

 • -   Eklem ağrısı (artralji)

 • -  Kas spazmları

 • -   Uzuvlarda (kollar, bacaklar, eller ve ayaklar) ağrı

 • -   Sersemlik hali

 • -  Çok yorgun hissetme (bitkinlik)

 • -  Ateş

 • -  Ateşli geçen kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)

 • -  Uykuya dalamama (uykusuzluk)

 • Kan testlerinde ortaya çıkabilen çok yaygın yan etkiler

 • -  Bazı karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) artış

 • -   Laboratuvar testleri, kemik iliğinizdeki hücrelerde anormal değişiklikler gösterebilir.

 • Yaygın yan etkiler

 • -  Dalağa giden kan akışının kesintiye uğraması (dalak enfarktüsü)

 • -  İştah değişikliği (artma ya da azalma)

 • -  Endişe

 • -  Depresyon

 • -  Bayılma (senkop)

 • -  Göz kuruluğu

 • -   Göz kaşıntısı

 • -  Göz lensinin bulanık olması (katarakt)

 • -  Gözakında sararma

 • -  Bulanık görme

 • -  Görme bozukluğu

 • -  Gözde lekeler veya tortular (vitröz yüzen cisimcikler)

 • -  Burun kanaması (epistaksi)

 • -  Dişeti kanaması

 • -  Ağızda kabarcıklar

 • -   Ağız ağrısı

 • -  Kusma

 • -  Karında rahatsızlık (abdominal rahatsızlık)

 • -  Karında ağrı (abdominal ağrı)

 • -  Kabızlık

 • -  Karında gerginlik (Abdominal gerginlik)

 • -  Yutma güçlüğü (disfaji)

 • -  Dışkıda renk bozukluğu

 • -   Dil şişmesi

 • -   Sindirim sistemi sorunu

 • -   Sindirim kanalında gaz birikmesi (flatülans)

 • -  Soğuk hissetme

 • -  İyi hissetmeme

 • -   Sarılık

 • -  Deri içine kanamanın neden olduğu küçük kırmızı veya mor nokta (peteşi)

 • -  Döküntü

 • -   Kaşıntı

 • -  Deri lezyonu

 • -  Maküler döküntü (deride kabarık olmayan döküntü)

 • -   Sırt ağrısı

 • -   Kas ağrısı

 • -  Kemik ağrısı

 • -  Anormal renkli idrar

 • -  Güçsüzlük (asteni)

 • -   Dokularda, genellikle de alt uzuvlarda, sıvı birikmesine bağlı şişlik

 • -  Üşüme

 • -   Kırıklık

 • Kan testlerinde ortaya çıkabilen yaygın yan etkiler

 • -  Kas yıkımı nedeniyle enzimlerde artış (kreatin fosfokinaz)

 • -  Vücutta demir birikmesi (demir yüklenmesi)

 • -  Beyaz kan hücresi sayısında artış (nötropeni)

 • -  Şeker düzeyinde düşüş (hipoglisemi)

 • -  Bilirubin (karaciğer tarafından üretilen bir madde) artışı

 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

  Eldeki verilerden yola çıkılarak sıklık tahmin edilemiyor

  • Deride renk değişikliği

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
  Geri Ödeme KoduA12582
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699522091010
  Etkin Madde Eltrombopag
  ATC Kodu B02BX05
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 14
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Eltrombopag
  İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  REVOLADE 50 mg 14 film tablet Barkodu