› › › Kullanmadan Önce

PREDNOL-L 40 mg 1 ampül Kullanmadan Önce

Metilprednizolon Sodyum Suksinat }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 8 September  2017

2.PREDNOL-L kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREDNOL-L'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya PREDNOL-L’nin içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,

 • İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa,
 • Özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa.
 • İntratekal uygulanmamalıdır (beyin-omurilik sıvına uygulama).
 • PREDNOL-L'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz)

  • Özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarıyla temas ettiyseniz (Bağışıklık sistemi baskılanabilir bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz.),

 • Osteoporoz (kemik erimesi) varsa,
 • Hipertansiyon (kan basıncının yüksek olması) hastası iseniz
 • Şiddetli duygudurum bozukluklarınız (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğunuz varsa,
 • Şeker hastası iseniz veya ailenizde şeker hastası bulunuyorsa,
 • Tüberkülozunuz varsa veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz,
 • Glokom (göz içi basıncında artma) hastalığınız veya ailenizde glokom hastası varsa,
 • Gözünüzde herpes virüsü kaynaklı bir enfeksiyon varsa,
 • Kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliği dahil kalp problemleriniz varsa,
 • Hipotiroid (tiroid bezi az çalışması) hastasıysanız,
 • • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Kaposi sarkomu (bir çeşit cilt kanseri) hastalığınız varsa,

  • Geçmişte PREDNOL-L benzeri ilaç aldığınızda kas problemleriniz (ağrı veya güçsüzlük) olduysa,

  • Myastenia gravis (yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne neden olan bir durum) hastalığınız varsa,

  • Ülser, peritonit, ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi mide ya da bağırsak hastalığınız varsa (kanama ve delinme riski artar),

  • Tromboflebitiniz (yüzeyel toplardamar iltihabı) varsa,

  • Sara (epilepsi) hastası iseniz.

  • Aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan kaçınılmalıdır. Ölü aşıların ise etkinliklerinden emin olunamaz.

  • Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

  • Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.

  • Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 32 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşam üzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulguları oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.

  • Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumları ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.

  • Herhangi bir ameliyata girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya size anestezi uygulayacak hekime bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PREDNOL-L'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PREDNOL-L'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, PREDNOL-L tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

  PREDNOL-L’yi hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  PREDNOL-L’nin bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir.

  PREDNOL-L'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PREDNOL-L her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva ettiği için sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

  PREDNOL-L’nin içeriğinde 10 mg laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse PREDNOL-L’yi almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PREDNOL-L kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

 • Kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kulllanılan dijital glikozitleri
 • Tansiyon hastalarında kullanılan antihipertansifler ve diüretikler
 • Glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan asetazolamid
 • Mide rahatsızlıklarında kullanılan karbenoksolon ve simetidin
 • Şeker hastalarında kullanılan antidiyabetik ilaçlar
 • Çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin
 • Şiddetli romatoid artrit, sedef hastalığı veya organ veya kemik iliği naklinden sonra kullanılan siklosporin
 • Kanı seyrelten antikoagülan ilaçlar (kumarin türevleri)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin, rifabutin gibi antibiyotikler
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan karbamazepin, fenitoin ve barbitüratlar
 • Kanser tedavisinde kullanılan aminoglutetimid
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol
 • Kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılan diltiazem ve mibefradil
 • Miyastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığında kullanılan antikolinesterazlar
 • Bazı ameliyat yöntemlerinde kullanılan kas gevşetici ajanlar
 • Doğum kontrol ilaçları (östroj enler)
 • Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar
 • Eğer yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız dokturunuza söyleyiniz. Bu ilacı kullanırkan canlı aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.

  Eğer size alerji testi yapılacaksa PREDNOL-L kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  Cerrahi bir operasyona girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya anestezistinize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  PREDNOL-L’nin kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.

  PREDNOL-L kullanırken sarı kantaron (diğer isimleri, St John’s wort veya Hypericum perforatum) kedi pençesi (Cat’s claw) ve ekinezya almayınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA06313
Satış Fiyatı 5.78 TL [ 8 Sep 2017 ]
Önceki Satış Fiyatı 5.78 TL [ 25 Aug 2017 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699541791007
Etkin Madde Metilprednizolon Sodyum Suksinat
ATC Kodu H02AB04
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
8 Sep 20175.78 TL
25 Aug 20175.78 TL
18 Aug 20175.78 TL
11 Aug 20175.78 TL
4 Aug 20175.78 TL
28 Jul 20175.78 TL
21 Jul 20175.78 TL
14 Jul 20175.78 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları