Mustafa Nevzat İlaçları › PREDNOL-L 40 mg 1 ampül › Kullanma Talimatı

PREDNOL-L 40 mg 1 ampül Kullanma Talimatı

Metilprednizolon Sodyum Suksinat }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 25 September  2020

PREDNOL-L 40 mg liyofilize enjektabl ampul

Kas içine ya da damar içine uygulanır.

•

Etken Madde

Her bir ampul, 40 mg metilprednisolona eşdeğer 53 mg metilprednisolon sodyum süksinat içerir.

Çözücü ampul, 2 ml enjeksiyonluk su içerir.

• Yardımcı madde:Sodyum fosfat dibazik (anhidr), laktoz monohidrat, sodyum klorür.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREDNOL-L nedir ve ne için kullanılır?

2. PREDNOL-L’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PREDNOL-L nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PREDNOL-L’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PREDNOL-L nedir ve ne için kullanılır?

• PREDNOL-L enjeksiyon için beyaz toz ve çözücü formundadır. Metilprednisolon sodyum süksinat etkin maddesini içerir. Kortikosteroidler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Kortikosteroidler vücudunuzda doğal olarak üretilirler ve birçok vücut fonksiyonu için önemlidirler.

• PREDNOL-L ambalajında beyaz toz kütle içeren 1 adet renksiz cam ampul ve 1 adet eritici ampul ile birlikte sunulmaktadır.

• PREDNOL-L vücudunuzdaki kortikosteroidi arttırarak, cerrahi ameliyat sonrasında (örneğin, organ nakli gibi), multiple skleroz adlı hastalığın belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir. Bu durumlar, vücudun aşağıdaki bölümlerini etkileyen yangı ya da alerjik reaksiyonlan içerir:

- Beyin (öm. tümör veya beyin zarının yangısı olan menenjit)

- Mide ve bağırsak (örneğin, yangılı bağırsak hastalıkları olan Crohn hastalığı, ülseratif kolit)

- Kan ve kan damarları (örneğin, bir çeşit kan kanseri olan lösemi)

- Göz (örneğin, optik nevrit, üveit, irit adlı sırasıyla göz siniri, gözün çeşitli tabakalarının yangılı hastalıkları)

- Eklemler (örneğin, romatoid artrit, romatizmal ateş)

- Akciğer (astım, ciddi alerji veya aşırı duyarlılık, tüberküloz veya kusma sırasında nefes alma ya da mide içeriğinin sebep olduğu)

- Kas (örneğin, kaslarda inflamasyon (iltihap) ve yıkımla giden; buna bağlı kas güçsüzlüğünün geliştiği dermatomiyozit ve polimiyozit adlı hastalıklar)

- Cilt (örneğin, Stevens-Johnson Sendromu olarak isimlendirilen ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden yangı durumu)

PREDNOL-L yukarıda belirtilen koşullardan başka durumların tedavisinde de kullanılabilir. Bu ilacın size ne için verildiğinden emin değilseniz, doktorunuza danışınız.


2.PREDNOL-L kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREDNOL-L'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya PREDNOL-L’nin içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,

 • İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa,
 • Özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa.
 • İntratekal uygulanmamalıdır (beyin-omurilik sıvına uygulama).
 • PREDNOL-L'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz)

  • Özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarıyla temas ettiyseniz (Bağışıklık sistemi baskılanabilir bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz.),

 • Osteoporoz (kemik erimesi) varsa,
 • Hipertansiyon (kan basıncının yüksek olması) hastası iseniz
 • Şiddetli duygudurum bozukluklarınız (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğunuz varsa,
 • Şeker hastası iseniz veya ailenizde şeker hastası bulunuyorsa,
 • Tüberkülozunuz varsa veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz,
 • Glokom (göz içi basıncında artma) hastalığınız veya ailenizde glokom hastası varsa,
 • Gözünüzde herpes virüsü kaynaklı bir enfeksiyon varsa,
 • Kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliği dahil kalp problemleriniz varsa,
 • Hipotiroid (tiroid bezi az çalışması) hastasıysanız,
 • • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Kaposi sarkomu (bir çeşit cilt kanseri) hastalığınız varsa,

  • Geçmişte PREDNOL-L benzeri ilaç aldığınızda kas problemleriniz (ağrı veya güçsüzlük) olduysa,

  • Myastenia gravis (yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne neden olan bir durum) hastalığınız varsa,

  • Ülser, peritonit, ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi mide ya da bağırsak hastalığınız varsa (kanama ve delinme riski artar),

  • Tromboflebitiniz (yüzeyel toplardamar iltihabı) varsa,

  • Sara (epilepsi) hastası iseniz.

  • Aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan kaçınılmalıdır. Ölü aşıların ise etkinliklerinden emin olunamaz.

  • Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

  • Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.

  • Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 32 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşam üzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulguları oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.

  • Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumları ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.

  • Herhangi bir ameliyata girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya size anestezi uygulayacak hekime bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PREDNOL-L'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PREDNOL-L'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, PREDNOL-L tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

  PREDNOL-L’yi hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  PREDNOL-L’nin bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir.

  PREDNOL-L'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PREDNOL-L her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva ettiği için sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

  PREDNOL-L’nin içeriğinde 10 mg laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse PREDNOL-L’yi almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PREDNOL-L kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

 • Kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kulllanılan dijital glikozitleri
 • Tansiyon hastalarında kullanılan antihipertansifler ve diüretikler
 • Glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan asetazolamid
 • Mide rahatsızlıklarında kullanılan karbenoksolon ve simetidin
 • Şeker hastalarında kullanılan antidiyabetik ilaçlar
 • Çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin
 • Şiddetli romatoid artrit, sedef hastalığı veya organ veya kemik iliği naklinden sonra kullanılan siklosporin
 • Kanı seyrelten antikoagülan ilaçlar (kumarin türevleri)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin, rifabutin gibi antibiyotikler
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan karbamazepin, fenitoin ve barbitüratlar
 • Kanser tedavisinde kullanılan aminoglutetimid
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol
 • Kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılan diltiazem ve mibefradil
 • Miyastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığında kullanılan antikolinesterazlar
 • Bazı ameliyat yöntemlerinde kullanılan kas gevşetici ajanlar
 • Doğum kontrol ilaçları (östroj enler)
 • Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar
 • Eğer yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız dokturunuza söyleyiniz. Bu ilacı kullanırkan canlı aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.

  Eğer size alerji testi yapılacaksa PREDNOL-L kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  Cerrahi bir operasyona girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya anestezistinize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  PREDNOL-L’nin kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.

  PREDNOL-L kullanırken sarı kantaron (diğer isimleri, St John’s wort veya Hypericum perforatum) kedi pençesi (Cat’s claw) ve ekinezya almayınız.


  3.PREDNOL-L nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza ve ciddiyetine bağlı olarak enjeksiyon bölgenizi, size ne kadar ilaç verileceğini ve kaç tane enjeksiyon yapılacağını belirleyecektir. Belirtilerinizde etkili bir rahatlama sağlamak için mümkün olan en kısa sürede en düşük dozu size uygulayacaktır.

  En az 5 dakika süreyle uygulama yapılacaktır. Yüksek dozlarda bu süre 30 dakika veya daha uzun sürebilir. Yüksek dozlar genelde sadece 2-3 gün için uygulanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  PREDNOL-L kas içine enjeksiyon yolu ile ya da damar içine infüzyon yolu (damla damla uygulama) ile uygulanır. Acil durumlarda damar içine enjeksiyon yolu ile yavaş bir şekilde uygulama yapılır. İstenilen doz damar içi yolla yavaş bir şekilde (birkaç dakikalık süreler halinde) verilir. Kas içi enjeksiyonların derin olması gerekir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Kortikosteroidler çocuklarda büyümeyi etkileyebildiğinden, doktorunuz etkili olan en düşük dozu uygulayacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Tedavi genelde yetişkinlerdekine benzerdir ancak doktorunuz ilacın istenmeyen etkilerine karşı sizi düzenli olarak görmek isteyebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği /Karaciğer yetmezliği:

  PREDNOL-L karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrol altmda tutularak kullanılmalıdır.

  Eğer PREDNOL-L ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PREDNOL-L kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PREDNOL-L kullanırsanız

  PREDNOL-L ’den kullanmanız ger ekenden'fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PREDNOL-L'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınız uzman bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Ancak size uygulanacak dozun unutulduğunu düşünüyorsanız mümkün olan en kısa sürede, sağlık personelini bilgilendirmeniz gerekir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız (almayınız).

  PREDNOL-L ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz PREDNOL-L ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

  Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA06313
Satış Fiyatı 9.37 TL [ 25 Sep 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.37 TL [ 18 Sep 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699541791007
Etkin Madde Metilprednizolon Sodyum Suksinat
ATC Kodu H02AB04
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PREDNOL-L 40 mg 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
25 Sep 20209.37 TL
18 Sep 20209.37 TL
11 Sep 20209.37 TL
7 Sep 20209.37 TL
28 Aug 20209.37 TL
21 Aug 20209.37 TL
14 Aug 20209.37 TL
10 Aug 20209.37 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları