Vem İlaçları › PARICAL 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 1 ml 5 ampül › KT › Yan Etkileri

PARICAL 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 1 ml 5 ampül Yan Etkileri

Parikalsitol }

Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 22 November  2013

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PARICAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

m etkiler


Aşağıdakilerden biri olursa PARİCAL kullanmayı durdurunuz ve E doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Yüzde şişme (anjiyoödem), ağızda şişme (larenjeal ödem) ve ürtiker.

ERHAL


Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PARİCAL’e karşı ciddi aleıjiniz var Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

demektir.


Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

^eya size


Kanda: Kırmızı hücrelerin sayısında azalma (anemi), beyaz hücrelerin sayışındı (lökopeni), bez inflamasyonu (lenfadenopati), artmış kanama zamanı.

İmmün sistem: Alerjik reaksiyon, ciltte kırmızı döküntü Metabolizma ve beslenme: Ayak bileği, ayak ve bacaklarda genel veya bölgesel şişire (ödem) ile ağırlık hissetme, artmış AST (karaciğer enzimi), kilo kaybı, kanda yüksek kalsiyum seviyeleri (hiperkalsemi), ve yüksek fosfor seviyeleri (hiperfosfatemi).

Sinir sistemi: Zihin karışıklığı, hezeyan, baş dönmesi, yürüyüş bozukluğu, ajite hal, kişilik bozuklukları (depersonalizasyon), dokunma hissinde azalma (hipestezi), insomria, uyku sırasında bile kollar ve bacaklarda kas spazmları (miyokloni), sinirlilik, karırcalanma, tutukluk, uyuşukluk hissi (parestezi), şaşkınlık, şok veya düşünme kuvvetinin yavaşlaması (stupor).

Özel duyular: Konjonktivit, kulak bozukluklan ve yüksek göz tansiyonu (glokom). Kardiyovasküler sistem: Düşük arteriyel tansiyon (hipotansiyon), düzensiz kalp ritmi (aritmi), kalp atışı (atriyal flatter), serebral kan akışının olmaması (kalp durması), yüksek arteriyal tansiyon (hipertansiyon), bilinç kaybı (senkop).

Solunum sistemi: Astım, öksürük nöbetleri, zor nefes alıp verme (dispne), burun kanaması, akciğerlerde su birikmesi (pulmoner ödem), ağn ve boğazda inflamasyon (farenjit), pjnomom. Sindirim sistemi: Anoreksi, kolit, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu, yutma güçlüğü (disfaji), mide ağrısı (gastrointestinal bozukluk), asidite (gastrit), rektal hemoraji, susama, bulantj, kusma, mide yanması (dispepsi), gastrointestinal kanama.

Deride: Kıl kaybı (alopesi), vücut kılında erkek patemine atfedilen bölgelerde aşırı vd artan kıl büyümesi (hirsutizm), ciltte kırmızı döküntü, terleme ve döküntü (vezikülöbüllöz döküntü).

azalma

Kaslarda: Ağrı ve eklemlerde rahatsızlık (artralji), kas ağrısı (miyalji) ve sinir görüntüsü.

Ürogenital sistem: İmpotans, göğüs karsinomu, göğüs ağrısı ve vajinal infeksiyon (v: Bir bütün olarak vücut: Enjeksiyon bölgesinde ağrı, yaygın ağrı, yorgunluk (asteni),; göğüs ağrısı (torasik ağrı), ateş, grip sendromu, enfeksiyon, kırıklık ve enfeksiyonu (sepsis).

»eğirmesi

Ijinit). ırt ağrısı, etli kan


şidd


Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Endokrin sistem: Paratiroid (organizmadaki kalsiyum seviyelerini düzenleyen hormon) bozukluk.

- Sinir sistemi: Sersemlik hissi.

- İmmün sistem: Kaşıntı.

- Özel duyular: Tat duyusunda bozukluk.

- Kardiyovasküler sistem: Palpitasyon.

- Bir bütün olarak vücut: Baş ağrısı, üşüme, kötü hissetme.

Bunlar PARİCALTn hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA14791
Satış Fiyatı 451.5 TL [ 4 Dec 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 451.5 TL [ 24 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699844750893
Etkin Madde Parikalsitol
ATC Kodu H05BX02
Birim Miktar 2+1
Birim Cinsi MCG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PARICAL 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 1 ml 5 ampül  Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Dec 2023451.50 TL
24 Nov 2023451.50 TL
17 Nov 2023451.50 TL
13 Nov 2023451.50 TL
3 Nov 2023451.50 TL
27 Oct 2023451.50 TL
20 Oct 2023451.50 TL
16 Oct 2023451.50 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları