Vem İlaçları › PARICAL 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 1 ml 5 ampül › Kullanma Talimatı

PARICAL 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 1 ml 5 ampül Kullanma Talimatı

Parikalsitol }

Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 22 November  2013

PARİCAL 2 pg/ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul, 1 ml Damar içine uygulanır.

   

Etken Madde

Parikalsito1. Her 1 ml PARİCAL enjeksiyonluk çözelti 2 mikrograı parikalsitol içerir (Her 1 ml ampul 2 mikrogram parikalsitol içerir).

   

Yardımcı maddeler

Etanol (%20 h/h), propilen glikol (%30 h/h), saf su.

n

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PARICAL nedir ve ne için kullanılır?

2. PARICAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PARICAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PARICAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PARICAL nedir ve ne için kullanılır?

   PARİCAL 2 pg/ml 1 ml’lik ampullerde 5 ampullük kutular halinde 1 sunulmuştur.

   Her 1 ml PARİCAL enjeksiyonluk çözelti 2 mikrogram parikalsitol içerir.

1

ull anıma

PARİCAL enjeksiyonluk çözelti; sulu, berrak ve renksiz bir çözeltidir.

PARİCAL enjeksiyonluk çözelti, aktif Vitamin D’nİn sentetik bir formunu içerir ve vitamin D grubu ilaçlara aittir.

Vitamin D, karaciğerde başlayan ve böbreklerde tamamlanan iki basamaklı proses ile vücutta aktive olur. Aktif D vitamini, böbrekler ve kemikler de dahil olmak üzere, vücuttaki birçok dokunun normal faaliyet göstermesi için gerekli bir maddedir. PARİCAL enjeksiyonluk çözelti, vücut yeterli miktarda üretemediğinde aktif E} vitamini için bir kaynak sağlar.

PARİCAL enjeksiyonluk çözelti, hemodiyalize girilen kronik böbrek hast^ığındaki düşük aktif D vitamini seviyeleri ile ilişkilendirilen kandaki yüksek paratiroid hormon seviyelerinin (sekonder hiperparatiroidizm) önlenmesi ve tedavisinde kullanılmaktadır.


2.PARICAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PARICAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Parikalsitol veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjik (a^ırı hassas) iseniz.

Kanınızda çok yüksek seviyelerde kalsiyum veya vitamin D var ise.

Doktorunuz bu durumların sizin için geçerli olup olmadığını söyleyebilecektir.

PARICAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Diyetinizdeki fosfor miktarını sınırlandırmak önemlidir.

Fosfat bağlayıcı ilaçlar, fosfor seviyelerini kontrol etmek için gerekli olabilir. Eğer kalsiyum kaynaklı fosfat bağlayıcı alıyorsanız, dozunuzun doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir.

Bir kalp rahatsızlığı için bazı dijital türevleri içeren ilaçlar ile tedavi görüyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü dijital türevler kanınızdaki kalsiyum seviyelerinde artmaya ve bununla beraber bu ilaçla ilgili istenmeyen etkilerin görülmesini arttırmaya neden olabilir.

Doktorunuzun tedavinizi izlemesi için kan testleri yaptırması gerekecektir.

PARICAL’in bileşiminde bulunan propilen glikol, alkol benzeri belirtilere neden ola

>ilir.


Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

PARICAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PARICAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PARİCAL için gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur.

İnsanlardaki kullanımında potansiyel risk bilinmemektedir bundan dolayı P|ARİCAL kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PARİCAL’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer bebeğini emziren bir anne iseniz, doktorunuz ilacın sizin için olan önemini dikkate alarak, emzirmenin v|ya ilacın kesilip kesilmeyeceğine karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

PARİCAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilg 1er

PARİCAL, %20 h/h etanol (alkol) içermektedir. Her bir doz 1.3 gram’a kaçar etanol içerebilir. Alkolizm şikayeti olanlar için zararlıdır. Hamile veya emziren kadınlarda, çocuklarda ve karaciğer hastalığı veya epilepsisi olan hastalar gibi yüksek risk gruplarında bu durum dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz;

Belli kalp hastalıklarında kullanılan, dijital türevleri içeren ilaçlar: bu ilacın istenmeyen etkilerini arttırabilirler.

- Fosfat veya vitamin D içeren ilaçlar: organizmada kalsiyum artışı ve kalsiy|m-fosfor oranı riskinde yükselme bulunur.

Kalsiyum, alüminyum veya magnezyum içeren ürünler (Örn. antiasit, fosfat bağlayıcı): organizmada bu bileşiklerin seviyelerini arttırabilirler.

Tiyazid olarak bilinen diüretik ilaçlar: kandaki kalsiyum seviyelerini artti]|abilirler. Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ketokonazol içeren i: açlar. Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PARICAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

PARİCAL, hemodiyaliz girişi yoluyla bir doktor tarafından uygulanmalıdır. P^RİCAL’i herhangi bir zamanda (diyaliz sırasında herhangi bir aralıkta) gün aşırıdan idaha sık kullanmamalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

Bu ilacın uygun dozu her bir hasta için belirlenmelidir. Doktorunuz dozunuzu be yardımcı olması için bazı laboratuar test sonuçlarım kullanacaktır. PARİCAL i başlatıldığında, bir doz ayarlama dönemi olacaktır. Kullandığınız PARİCAL dozu, verdiğiniz yanıta göre sık sık değiştirilebilir.

irlemeye le tedavi tedaviye


Çocuklarda kullanımı

Pediyatrik hastalardaki veriler sınırlıdır ve 5 yaşın altındaki için veri bulunmamaktadır.

çocuklar

deneyim

hastalar


18 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda parikalsitol farmakokinetiği araştın İmamı ştir

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş ve üzeri parikalsitol kullanan hastalar ile sınırlı sayıda bulunmaktadır fakat yapılan çalışmalarda 65 yaş ve üzerindeki hastalar ile genç arasında etkinlik ya da güvenilirlik yönünden farklar gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede şiddetli karaciğer bozukluğu olan Hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer bozukluğunun parikalsitol farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliği: Hemodiyaliz işleminin PARİCAL atılımı üzerinde temel tir etkisi yoktur. Fakat, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında kronik böbrek yetmezliği haftalarında ilacın kandan temizlenmesi azalır ve vücutta kalış süresi artar.

Eğer PARİCAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimini: doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

var ise


Kullanmanız gerekenden daha fazla PARICAL kullanırsanız

PARİCAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya Eczacı ile konuşunuz.

PARİCAL’in doz aşımı hiperkalsemiye (yüksek kalsiyum seviyesi) yol açabilir ve acil müdahale gerektirir. PARİCAL diyaliz ile vücuttan atılmaz. Böyle bir durum oluşursa doktorunuzla temasa geçiniz.

PARİCAL enjeksiyonluk çözelti yardımcı madde olarak %30 h/h propilen glik|ol içerir. Yüksek doz propilen glikol uygulaması ile ilişkili toksik etkilerin izole vakaları tanımlanmıştır. Bu ilacın alınması ile böyle bir durum beklenmese bile diyaliz ıfrosedürü sırasında propilen glikol vücuttan atılmaktadır.

PARICAL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PARICAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedavinizi sonlandırmanızı söyleyinceye kadar, PARİCAL t doktorunuzun verdiği talimata göre devam etmeniz önemlidir.

sdavisine


Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA14791
Satış Fiyatı 451.5 TL [ 15 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 451.5 TL [ 8 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699844750893
Etkin Madde Parikalsitol
ATC Kodu H05BX02
Birim Miktar 2+1
Birim Cinsi MCG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Parikalsitol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PARICAL 2 mcg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 1 ml 5 ampül  Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Sep 2023451.50 TL
8 Sep 2023451.50 TL
1 Sep 2023451.50 TL
29 Aug 2023451.50 TL
21 Aug 2023451.50 TL
14 Aug 2023451.50 TL
7 Aug 2023451.50 TL
31 Jul 2023451.50 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları