Berko İlaçları › PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) › KT › Kullanmadan Önce

PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) Kullanmadan Önce

Parasetamol + Pamabrom + Pirilamin Maleat }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 13 July  2020

2.PAMACET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAMACET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • •  Parasetamole veya PAMACET’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa

 • •  Parasetamol içeren başka bir reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanıyorsanız

 • •  Şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh kategorisi >9)

 • •  Şiddetli böbrek yetmezliği

 • PAMACET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Anemi (kansızlık) varsa

 • •  Akciğer hastalığı varsa

 • •  Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız

 • •  Alkol kullanıyorsanız ve/veya alkolizm geçmişiniz varsa

 • •  Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar (soğuk algınlığı ilaçları, alerji karşıtı ilaçlar, uyku ilaçları) kullanıyorsanız

 • •  Karaciğer ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz ya da hastalığınız varsa

 • •  Glokoma hastalığınız (göz içi basıncın artması) varsa

 • •  Kalp-damar rahatsızlıklarınız varsa

 • •  Astım, amfizem (akciğerlerde hava toplanması), kronik bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlığınız varsa

 • •  İdrara çıkma problemi yaşıyorsanız

 • •  Varfarin gibi kan seyreltici ilaçlar kullanıyorsanız

 • •   Sedatif (sakinleştirici) ve trankilizan-anksiyolitik (kaygı giderici) olarak adlandırılan ilaç gruplarından herhangi bir ilaç kullanıyorsanız

 • •  Şeker hastalığınız varsa

 • •  Gilbert sendromu (karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen, bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koyamadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğuyla seyreden doğumsal ve ailevi bir rahatsızlık) adı verilen bir rahatsızlığınız varsa

 • •  Pamabrom bazı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonlarına sebep olabilir. Döküntü; kurdeşen (ürtiker); kaşıntı; ateş ile ya da ateş olmadan ciltte kızarıklık, şişlik, su toplaması ya da soyulma; hırıltılı solunum; göğüste ya da boğazda tıkanıklık; zor nefes alma, çiğneme ya da konuşma; normal olmayan ses kısıklığı; ya da ağızda, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme gibi alerjik reaksiyon belirtilerinden birinin görülmesi durumunda ilacı kullanmayı bırakarak derhal doktorunuza başvurunuz.

 • •  İçeriğinde bulunan pamabrom idrarın geçici olarak altın renkli olmasına neden olabilir. Bu normal ve zararsız bir durumdur.

 • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına (Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil) neden olabilmektedir.

  Birden (akut) yüksek doz alındığında ciddi karaciğer zehirlenmesine (toksisitesine) neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PAMACET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkollü içeceklerle birlikte kullanımı, sedatif etkide artmaya yol açabilir (uyuşukluk hissi verebilir).

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAMACET hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAMACET’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, PAMACET’in kullanımı mutlaka gerekliyse, risk ve yararları göz önünde bulundurularak kullanımına hekim tarafından karar verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  PAMACET baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımından kaçınılmalıdır.

  PAMACET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PAMACET laktoz monohidrat içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İçeriğinde bulunan Ponseu 4R Lake (E124) adlı boyar madde nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozların ayarlanması gerekir.

 • •  Asetilsalisik asit, kortikosteroidler veya salisilat, NSAİİ ( iltihap tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • •  Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Karbamazepin (sara hastalığında kullanılan bir ilaç), barbitüratlar (sakinleştirici ilaçlar), primidon (sara hastalığında kullanılan bir ilaç), rifampisin (verem ilacı), fenitoin (sara hastalığında kullanılan bir ilaç)

 • •  Makrolidler (bir çeşit antibiyotikler, örn. Eritromisin), anabolizanlar (kas gelişimini ve fiziksel gücü arttıran ilaçlar, örn. Metenolon enantat), statinler (kolestrol düşürücü ilaçlar, örn. Atorvastatin), etionamid (verem ilacı), niasin (B3 vitamini), izoniazid (verem ilacı), fenotiazinler (psikiyatride kullanılan bir grup ilaç)

 • •  Diflunisal (ağrı tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Kolestiramin (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Metoklopramid ve domperidon tipi mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar

 • •  Varfarin, heparin, kumarin ve indandion sınıfı kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar

 • •  Furosemid (ödem tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan bupropion,

 • •  Alzheimer tedavisinde kullanılan donepezilin,

 • •  Kanser tedavisinde kullanılan prokarbazin

 • •  Kemik iliği nakli öncesi kullanılan busulfan

 • •  Kan kanseri (lösemi) tedavisinde kullanılan dasatinib

 • •  Çocuklarda kan kanseri (lösemi) ve erişkinlerde bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan imatinib

 • •  Soğuk algınlığı ilaçlarının bileşiminde bulunan ve burun tıkanıklığını gideren fenilefrin

 • Bitkisel ürünler ile birlikte kullanımı
 • •  Hibiscus (bamya çiçeği), ekinazya (Echinacea augustifolia), kava (Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Salix alba) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria)

 • •  Sarıpapatya (Anthemis nobilis), at kestanesi (Aesculus hippocastaneum), çemenotu (Trigonella foenum graecum), kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus), Meryem ana dikeni (Silybum marianum) gibi bitkisel ürünler

 • •  Ginkgo (Ginkgo biloba), ginseng (Panax ginseng), sarımsak (Allium sativum), yaban mersini (Vaccinium myrtillis), kasımpatı (Chrysanthemum parthenium).

 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
  Satış Fiyatı 35.85 TL [ 13 Jul 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 35.85 TL [ 6 Jul 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699591090389
  Etkin Madde Parasetamol + Pamabrom + Pirilamin Maleat
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar 500+25+15
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 40
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  13 Jul 202035.85 TL
  6 Jul 202035.85 TL
  29 Jun 202035.85 TL
  19 Jun 202035.85 TL
  15 Jun 202035.85 TL
  12 Jun 202035.85 TL
  8 Jun 202035.85 TL
  1 Jun 202035.85 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları