Berko İlaçları › PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) › Kullanma Talimatı

PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) Kullanma Talimatı

Parasetamol + Pamabrom + Pirilamin Maleat }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 6 July  2020

PAMACET 500 mg/25 mg/15 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile kullanılır.

 • •  

  Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet 500 mg parasetamol, 25 mg pamabrom ve 15 mg pirilamin maleat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Kroskarmeloz sodyum, mikrokristalin selüloz (E460), kolloidal silikon dioksit, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), povidon, krospovidon, povidon K30, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), makrogol/polietilen glikol, talk, ponseu 4R lake (E124) ve siyah demir oksit içerir.

 • Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PAMACET nedir ve ne için kullanılır?

  2. PAMACET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. PAMACET nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. PAMACET’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.PAMACET nedir ve ne için kullanılır?

  PAMACET film kaplı tablet etkin madde olarak parasetamol, pamabrom ve pirilamin maleat içerir.

  Parasetamol ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak, pamabrom diüretik (idrar söktürücü) ve pirilamin maleat ise antihistaminik (alerjiye karşı) olarak kullanılır.

  PAMACET, adet döneminde (menstürel periyotta) görülen aşağıdaki belirtilerin tedavisinde kullanılır:

 • •  Kramp

 • •  Baş ağrısı

 • •   Şişkinlik

 • •   Sırt ağrısı, bel ağrısı

 • •  Ödem (vücutta su tutulması)

 • •  Kas ağrıları

 • •  İritabilite (sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme)

 • PAMACET, leylak renkli film kaplı, oblong, 24 ve 40 film kaplı tablet içeren, şeffaf PVC/PVDC/Al blister ile kapatılmış, karton kutuda kullanıma sunulur.


 • 2.PAMACET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PAMACET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • •  Parasetamole veya PAMACET’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa

 • •  Parasetamol içeren başka bir reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanıyorsanız

 • •  Şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh kategorisi >9)

 • •  Şiddetli böbrek yetmezliği

 • PAMACET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Anemi (kansızlık) varsa

 • •  Akciğer hastalığı varsa

 • •  Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız

 • •  Alkol kullanıyorsanız ve/veya alkolizm geçmişiniz varsa

 • •  Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar (soğuk algınlığı ilaçları, alerji karşıtı ilaçlar, uyku ilaçları) kullanıyorsanız

 • •  Karaciğer ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz ya da hastalığınız varsa

 • •  Glokoma hastalığınız (göz içi basıncın artması) varsa

 • •  Kalp-damar rahatsızlıklarınız varsa

 • •  Astım, amfizem (akciğerlerde hava toplanması), kronik bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlığınız varsa

 • •  İdrara çıkma problemi yaşıyorsanız

 • •  Varfarin gibi kan seyreltici ilaçlar kullanıyorsanız

 • •   Sedatif (sakinleştirici) ve trankilizan-anksiyolitik (kaygı giderici) olarak adlandırılan ilaç gruplarından herhangi bir ilaç kullanıyorsanız

 • •  Şeker hastalığınız varsa

 • •  Gilbert sendromu (karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen, bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koyamadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğuyla seyreden doğumsal ve ailevi bir rahatsızlık) adı verilen bir rahatsızlığınız varsa

 • •  Pamabrom bazı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonlarına sebep olabilir. Döküntü; kurdeşen (ürtiker); kaşıntı; ateş ile ya da ateş olmadan ciltte kızarıklık, şişlik, su toplaması ya da soyulma; hırıltılı solunum; göğüste ya da boğazda tıkanıklık; zor nefes alma, çiğneme ya da konuşma; normal olmayan ses kısıklığı; ya da ağızda, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme gibi alerjik reaksiyon belirtilerinden birinin görülmesi durumunda ilacı kullanmayı bırakarak derhal doktorunuza başvurunuz.

 • •  İçeriğinde bulunan pamabrom idrarın geçici olarak altın renkli olmasına neden olabilir. Bu normal ve zararsız bir durumdur.

 • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına (Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil) neden olabilmektedir.

  Birden (akut) yüksek doz alındığında ciddi karaciğer zehirlenmesine (toksisitesine) neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PAMACET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkollü içeceklerle birlikte kullanımı, sedatif etkide artmaya yol açabilir (uyuşukluk hissi verebilir).

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAMACET hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAMACET’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, PAMACET’in kullanımı mutlaka gerekliyse, risk ve yararları göz önünde bulundurularak kullanımına hekim tarafından karar verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  PAMACET baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımından kaçınılmalıdır.

  PAMACET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PAMACET laktoz monohidrat içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İçeriğinde bulunan Ponseu 4R Lake (E124) adlı boyar madde nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozların ayarlanması gerekir.

 • •  Asetilsalisik asit, kortikosteroidler veya salisilat, NSAİİ ( iltihap tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • •  Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Karbamazepin (sara hastalığında kullanılan bir ilaç), barbitüratlar (sakinleştirici ilaçlar), primidon (sara hastalığında kullanılan bir ilaç), rifampisin (verem ilacı), fenitoin (sara hastalığında kullanılan bir ilaç)

 • •  Makrolidler (bir çeşit antibiyotikler, örn. Eritromisin), anabolizanlar (kas gelişimini ve fiziksel gücü arttıran ilaçlar, örn. Metenolon enantat), statinler (kolestrol düşürücü ilaçlar, örn. Atorvastatin), etionamid (verem ilacı), niasin (B3 vitamini), izoniazid (verem ilacı), fenotiazinler (psikiyatride kullanılan bir grup ilaç)

 • •  Diflunisal (ağrı tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Kolestiramin (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Metoklopramid ve domperidon tipi mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar

 • •  Varfarin, heparin, kumarin ve indandion sınıfı kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar

 • •  Furosemid (ödem tedavisinde kullanılan ilaç)

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan bupropion,

 • •  Alzheimer tedavisinde kullanılan donepezilin,

 • •  Kanser tedavisinde kullanılan prokarbazin

 • •  Kemik iliği nakli öncesi kullanılan busulfan

 • •  Kan kanseri (lösemi) tedavisinde kullanılan dasatinib

 • •  Çocuklarda kan kanseri (lösemi) ve erişkinlerde bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan imatinib

 • •  Soğuk algınlığı ilaçlarının bileşiminde bulunan ve burun tıkanıklığını gideren fenilefrin

 • Bitkisel ürünler ile birlikte kullanımı
 • •  Hibiscus (bamya çiçeği), ekinazya (Echinacea augustifolia), kava (Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Salix alba) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria)

 • •  Sarıpapatya (Anthemis nobilis), at kestanesi (Aesculus hippocastaneum), çemenotu (Trigonella foenum graecum), kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus), Meryem ana dikeni (Silybum marianum) gibi bitkisel ürünler

 • •  Ginkgo (Ginkgo biloba), ginseng (Panax ginseng), sarımsak (Allium sativum), yaban mersini (Vaccinium myrtillis), kasımpatı (Chrysanthemum parthenium).


 • 3.PAMACET nasıl kullanılır ?

  PAMACET’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

  Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde,

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar:

 • •   4 - 6 saatte bir 1 - 2 tablet alınmalıdır.

 • Günde maksimum 8 tabletten fazla almayınız (günlük toplam kullanım miktarı 4000 mg’ı aşmamalıdır), yukarıda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle, günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PAMACET’i kullanmayı bırakınız ve doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

 • •  Eğer ağrı için kullanıyorsanız ve ağrınız 10 gün içinde, çocuğunuzun ağrısı 5 gün içinde hafiflemez/geçmez ise

 • •  Ateş için kullanıyorsanız, ateşiniz düşmez ve/veya 3 günden daha fazla sürerse

 • •  Yeni istenmeyen belirtiler ortaya çıkarsa

 • Uygulama yolu ve metodu

  PAMACET ağız yolu ile alınır.

  PAMACET yeterli miktarda su ile birlikte yemeklerden sonra alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı (65 yaş yukarısı):

  Yaşlılarda ayrıca doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  PAMACET, ileri derecede böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır.

  Eğer PAMACET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PAMACET kullanırsanız

  PAMACET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PAMACET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz hemen alınız, ancak unutulan doz bir sonraki doza yakın ise unutulan dozu atlayınız, ilacı her zamanki gibi alınız.

  Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  PAMACET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer PAMACET kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
  Satış Fiyatı 35.85 TL [ 6 Jul 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 35.85 TL [ 29 Jun 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699591090389
  Etkin Madde Parasetamol + Pamabrom + Pirilamin Maleat
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar 500+25+15
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 40
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  6 Jul 202035.85 TL
  29 Jun 202035.85 TL
  19 Jun 202035.85 TL
  15 Jun 202035.85 TL
  12 Jun 202035.85 TL
  8 Jun 202035.85 TL
  1 Jun 202035.85 TL
  29 May 202035.85 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları