İlaçları › OSIREC 4 G /60 G 7 rektal süspansiyon › Kullanma Talimatı

OSIREC 4 G /60 G 7 rektal süspansiyon Kullanma Talimatı

Mesalazin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 3 September  2019

OSİREC 4 g/60 ml rektal süspansiyon Rektal uygulanır.

 • •

  Etken Madde

  Her bir rektal süspansiyon, etkin madde olarak 4 g mesalazin içerir.

 • •

  Yardımcı maddeler

  Sodyum benzoat (E 211), sodyum EDTA, potasyum metabisülfit (E 224), potasyum asetat, karbomer 974 P, ksantan sakızı, saf su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. OSIREC nedir ve ne için kullanılır?

  2. OSIREC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. OSIREC nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. OSIREC’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.OSIREC nedir ve ne için kullanılır?

  OSİREC'in, etkin maddesi mesalazin olup, her bir rektal süspansiyonda 4 g etkin madde bulunmaktadır.

  OSİREC “aminosalisilik asit ve benzeri ilaçlar” diye adlandırılan ve “intestinal antienflamatuvar” grubuna dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar kalın bağırsaktaki iltihabı önler.

  OSİREC karton kutu içinde 7 adet mavi koruyucu HDPE kapak ile yuvarlak beyaz akordeon biçimli LDPE şişe olarak piyasaya sunulmaktadır.

  OSİREC aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lYnUyS3k0ZmxXSHY3ZW56M0FySHY3

  • Doktorlar tarafından ülseratif kolit olarak bilinen kalın bağırsağın (kolon) iltihaplanması ile oluşan hastalığın akut (ani başlangıçlı) ataklarının tedavisinde kullanılır.


 • 2.OSIREC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OSIREC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  OSIREC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OSİREC'in yiyecek ve içecek ile etkileşimi bilinmemektedir.

  Hamilelik

  Hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik boyunca, OSİREC'i sadece doktorunuz size söylerse kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme dönemi boyunca, etkin madde ve metabolitlerinin anne sütüne geçebileceğinden dolayı sadece doktorunuzun talimatı üzerine kullanmalısınız.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lYnUyS3k0ZmxXSHY3ZW56M0FySHY3

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

  OSIREC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OSİREC, 0,06 g sodyum benzoat içerir. Bu nedenle deriye, göze ve mukoz membranlara hafif derecede irritan (tahriş edici) olabilir.

  OSİREC, 0,2808 g potasyum metabistilfit içerir. Bu nedenle nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ilacın etkinliğinde değişikliğe neden olabildiğinden (karşılıklı etkileşim), aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz:

 • -  Azatiyoprin, 6-merkaptopürin ya da tioguanin

 • (Bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • -  Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar

 • (Tromboza karşı kullanılan ilaçlar ya da kan inceltici ilaçlar, örn: varfarin)

  OSİREC ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.


  3.OSIREC nasıl kullanılır ?

  OSİREC'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler:

  Başka bir biçimde önerilmedikçe, günde bir kez bir şişe rektal süspansiyon içeriği (günde 4 g mesalazine eşdeğer, 60 g süspansiyon) bağırsak içine uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  OSİREC sadece rektal yol ile rektum (dışkı bölgenize doğru) içine uygulanır. Ağız yoluyla uygulanmamalıdır ve yutulmamalıdır.

  Yatmadan önce bir rektal süspansiyon şişenin içeriği bağırsak içine uygulanır.

  En iyi sonuç OSİREC uygulamasından önce bağırsaklar boşaltıldığında elde edilir.

  • En az 30 saniye olarak, kullanmadan önce rektal süspansiyon içeriğinin iyice karıştığına emin olana kadar çalkalanmalıdır.

  emin olana kadar çalkalanmalıdır.

  • Sonra kapak çıkarılır, rektal süspansiyon içeriğinin dökülmemesi için şişe dik tutulur.


  • Hasta sol tarafının üzerine sol bacağını uzatıp, sağ bacağını karnına doğru çekerek

  uzanır. • •  Kayganlaştırıcı film ile kaplı aplikatörün ucu karın boşluğunuza bakacak yönde tutularak rektum (dışkı bölgenize doğru) içine itilir.

 • •  Şişe hafifçe aşağı yönlü indirilir ve sonrasında yavaşça ve eşit olarak sıkılır.

 • •  Kullanıldıktan sonra, boş şişenin aplikatörü yavaşça rektumdan çıkartılır.
 • Aynı pozisyonda 30 dakika uzanmaya devam ederek, rektal süspansiyonun dengeli biçimde yayılması sağlanmalıdır. En iyi sonuç, rektal süspansiyonun gece boyunca etki sağlamasına izin verildiğinde elde edilir.

  Tedavi süresi:

  OSİREC, istenilen tedavi edici etkinliğe ulaşılması için düzenli ve devamlı kullanılmalıdır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak bu ilacı ne kadar süre kullanacağınıza karar verecektir. Tedavi süresi, hastalığınızın durumuna bağlıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  OSİREC'in çocuklarda etki yaptığına dair çok az deneyim ve sınırlı sayıda doküman vardır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Bu belge 5070 sayılı. Elektronik imza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol Önceki bölümde yetişkinler için verilen doz/uygulama sıklığı yaşlılar için de geçerlidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda kullanılması önerilmez. Tedavi sırasında böbrek fonksiyonları bozulursa, etkin madde mesalazinin yol açtığı renal toksisite (böbreğin zehirlenmesi) düşünülmelidir.

  Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer OSİREC'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OSIREC kullanırsanız

  Eğer bir defaya mahsus olarak kullanmanız gerekenden daha fazla OSİREC kullandıysanız, bir sonraki dozda azaltma yapmayınız, kullanmanız gereken dozu alınız.

  OSİREC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OSIREC'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir doz almayı unuttuysanız, bir sonraki sefer fazladan OSİREC kullanmayınız, reçete edilen dozla devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OSİREC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Geri Ödeme KoduA17598
  Satış Fiyatı 203.94 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 203.94 TL [ 1 Oct 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8681807005188
  Etkin Madde Mesalazin
  ATC Kodu A07EC02
  Birim Miktar 4
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 7
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  OSIREC 4 G /60 G 7 rektal süspansiyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 Oct 2021203.94 TL
  1 Oct 2021203.94 TL
  27 Sep 2021203.94 TL
  22 Sep 2021203.94 TL
  14 Sep 2021203.94 TL
  6 Sep 2021203.94 TL
  27 Aug 2021203.94 TL
  16 Aug 2021203.94 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları