Biofarma İlaçları › OPEMIN 800 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

OPEMIN 800 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Pirasetam }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Pirasetam Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 24 September  2014

OPEMİN 800 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablette 800 mg pirasetam

Yardımcı madde(ler):PEG 6000, susuz kolloidal silika, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat (E572), polivinil alkol (E1203), polietilen glikol (E 1521), titanyum dioksit (E171), talk (E553b), FD&C Sarı#6 / Sunset Sarısı FCF Alüminyum Lak (El 10)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OPEMIN nedir ve ne için kullanılır?

2. OPEMIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OPEMIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OPEMIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OPEMIN nedir ve ne için kullanılır?

OPEMİN, turuncu renkli, oblong, bikonveks, çentikli film tabletler halindedir. Kutuda, Alüminyum folyo / şeffaf PVC blister ambalajda 30 tablet bulunur.

OPEMİN, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

OPEMİN;

Erişkinlerde

-    Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,

 • Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.
 • Çocuklarda

  - 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.


  2.OPEMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OPEMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • OPEMİN'in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
 • Beyin kanamanız varsa,
 • Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • OPEMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  - Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa OPEMİN'i dikkatle kullanınız.
 • - Yaşlıysanız ve uzun süredir OPEMİN kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.

 • OPEMİN'i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.
 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  OPEMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OPEMİN'i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
  • OPEMİN'iıı hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
  • Doktor    tarafından gerekli görülmedikçe OPEMİN    hamile    kadınlarda

   kullanılmamalıdır.

  • Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • OPEMİN anne sütüne geçtiği için, OPEMİN'i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.
  • Araç ve makina kullanımı

   OPEMİN baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

   OPEMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   OPEMİN içeriğinde FD&C Sarı#6 / Sunset Sarısı FCF Alüminyum Lak bulunur. Bu yardımcı madde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, dikkatli olunuz.

   Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki göstermesi beklenmez.

   Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

   OPEMİN bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfuzyon (zihin karışıklığı), iritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.

   Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.

   Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.

   4 hafta boyunca günlük 20g'lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alman antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

   Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alınan 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, OPEMİN ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


   3.OPEMIN nasıl kullanılır ?

   Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

   OPEMİN'i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.

   Kaç tablet kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler Yetişkinler:

   -    Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi:

   Günlük önerilen doz; 2.4 g (3 tablet) - 4.8 g'a (6 tablet) kadardır.

   Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l'er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2'şer tablet şeklinde almanız önerilir.

   -    Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) tedavisi:

   Günlük önerilen doz; 2.4 g (3 tablet) - 4.8 g'a (6 tablet) kadardır.

   Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l'er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2'şer tablet şeklinde almanız önerilir.

   -    Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi:

   Normal başlangıç dozu 7.2 g (9 tablet)'dır.

   Gün içerisinde, dozu 3'e bölerek sabah, öğlen ve akşam 3'er tablet şeklinde almanız önerilir.

   OPEMIN'i almaya başladığınzda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

   Çocuklar (8 yaş ve üzeri):

   -    Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisi:

   Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g (4 tablet)’dır.

   Gün içerisinde 4 tableti sabah ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

   Uygulama yolu ve metodu

   OPEMİN, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok kamına alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

   Değişik yaş grupları

   Yaşlılarda kullanımı

   Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

   Çocuklarda kullanımı

   Yaşlılarda kullanımı

   Özel kullanım durumları

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.

   Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarlanması önerilir.

   Eğer OPEMİN’iıı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla OPEMIN kullanırsanız

   OPEMİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   OPEMIN'i kullanmayı unuttuysanız

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   OPEMIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   OPEMIN ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. OPEMİN ile tedavinin sonlandınlmasına doktorunuz karar vermelidir.

   Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
   Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA14905
  Satış Fiyatı 23.17 TL [ 21 Jan 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 23.17 TL [ 14 Jan 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699578093013
  Etkin Madde Pirasetam
  ATC Kodu N06BX03
  Birim Miktar 800
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Pirasetam
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  OPEMIN 800 mg 30 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Jan 202223.17 TL
  14 Jan 202223.17 TL
  10 Jan 202223.17 TL
  7 Jan 202223.17 TL
  5 Jan 202223.17 TL
  3 Jan 202223.17 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları