NIBULEN % 1 20 krem Klinik Özellikler

Sikloproxolamine Citrate }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Sikloproxolamine citrate
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | 30 December  1899

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  Derinin bütün mantar hastalıkları.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

   Hekimin başka bir önerisi yoksa hasta olan kısımların üzerine genellikle günde iki defa NİBULEN krem sürülerek kurumaya bırakılır.

   Derideki belirtiler geçinceye kadar bu tedaviye devam edilmelidir (genellikle 2 hafta).

   Nükslerin önlenmesi için tedaviye bundan sonra da 1-2 hafta devam edilmesi önerilir.

   Uygulama şekli

   Enfekte olmuş yüzeye sürülerek kurumaya bırakılır.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

   Pediyatrik popülasyon:

   6 yaşın altındaki çocuklarda ve infantlarda NİBULEN krem ile tedavi ancak zorunlu bir endikasyon varsa uygulanmalıdır.

   Geriyatrik popülasyon:

   65 yaş ve üstü geriyatrik hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir.

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    NİBULEN krem,

    • *  Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

    • *  Göze ve açık yaralara sürülmemelidir.

    • *  Genito-üriner bölgelerde kullanım durumunda, içerdiği parafin prezervatifin sızıntısına veya yırtılmasına neden olabilir. Bu yüzden NİBULEN krem ile prezervatifin temasından kaçınılmalıdır.

    • *  Laktasyon sırasında kullanılmamalıdır.