NEUVITAN 50 mg 30 draje Klinik Özellikler

Oktotiamin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > B Vitamini ve Kombinasyonları
Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş | 13 July  2020

4.1. Terapötik endikasyonlar

• B1 vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde

• Besinlerle alınmasının azaldığı ve ihtiyacının artığı durumlarda (kilo kaybına yol açan hastalıklar, hipertiroidi, gebelik ve emzirme dönemleri, ağır fizik egzersiz gibi)

• Wernicke ensefalopatisi

• Beriberi hastalığı (beriberi kalbi)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Erişkinlerde genellikle günde 50-100 mg (1-2 draje) kullanılır. Doz hastanın yaşına ve semptomlara göre ayarlanabilir.

Uygulama şekli

Oral yoldan kullanılan bir preparattır. Her draje bir miktar sıvı ile birlikte, bölünmeden, ezilmeden, çiğnenmeden ve suya konulmadan, bütün olarak yutulmalıdır.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarda kullanımı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Preparatın bileşiminde bulunan riboflavin, idrarın daha sarı bir renk almasına neden olur.
Laboratuvar test değerlerini etkileyebilir.

Bu ürün 98.571 mg laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukozgalaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Levodopa etkin maddesi içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında etkin maddenin etkisini zayıflatıp Parkinson belirtilerini arttırabilir.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler

4.6. Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: A/C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar veya doğum kontrolü için özel bir önlem alınmasına gerek yoktur.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Laktasyon dönemi

Bütün vitaminler gibi NEUVİTAN’ın içerisinde bulunan B1 vitamini de anne sütüne geçer.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki sıralamaya göre yapılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Gastrointestinal hastalıklar

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı bildirilmemiştir.

İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.