İl-ko İlaçları › MORFIA 30 mg 30 tablet › KT › Kullanmadan Önce

MORFIA 30 mg 30 tablet Kullanmadan Önce

Morfin Sülfat }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Morfin İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 2 April  2021

2.MORFIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MORFIA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Morfine, morfin tuzlarına veya ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız),

 • Canlandırma ekipmanı olmadığında, normalden daha yavaş ve zayıf nefes alma (solunum depresyonu) problemi ya şıyorsanız,
 • • Ani başlayan ve uzun sürmeyen (akut) veya a ğır bronşiyal ast iminiz varsa,

  • Paralitik ileus olarak adland ırılan bağırsak duvarında ortaya ç ikan felce bağlı kalın

  bağırsak tıkanması durumunda bu ilaç kullanılmamalıdır.

  • Gecikmiş mide boşalması yaşayan hastalarda

  • Tıkayıcı solunum yolu hastalığı olan hastalarda

  • Ani başlayan alkolizimde

  • Kafa yaralanması ve kafa içi basıncın artmasına neden olan şartlarda

  • Uzun süren (kronik) akciğer yetmezliğine sebep olan kalp yetmezliği olan hastalarda

  Ameliyat öncesi ya da Ameliyat sonras ı ilk 24 saat kullanımı önerilmez.

  Hamilelik

  Mono amino oksidaz inhibitörleri (MAOİ) ile eşzamanlı ve MAOİ kullanımının

  kesilmesinden sonraki iki hafta içinde kullanımı önerilmez.

  MORFIA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Uzun süren (kronik) obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), solunum problemi, cor pulmonale hastalığı (sol atriyum veya sol ventrikülde bir doku bozulmas ı (lezyon) olmaksızın, pulmoner venlerde hipertansiyon veya doğuştan bir doku bozulması (lezyon) bulunmaksızın, sadece akciğerlerdeki fonksiyonel ve/veya yapısal bozukluktan ya da pulmoner arter sistemindeki bir doku bozulmasına (lezyona) bağlı pulmoner arter hipertansiyonu sonucu gelişen sağ ventrikül büyümesi), hipoksi (arteriyel kandaki veya dokudaki oksijen düzeylerinin olması gereken normal düzeyin altında olması durumu) ve hiperkapni hastalığında (arteriyel karbon dioksit konsantrasyonunun anormal derecede artması).
 • • Alkol kullanımı durumunda veya alkol bağımlılığında

  • Diğer opioid (uyuşturucu) ilaçlar ile birlikte kullanımında

  • Kafa yaralanmalar ı

  • Psikiyatrik ya da mental hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenotiyazinler) veya genel anestetikler gibi ilaçlar in eşzamanlı alınması

  • Ayakta tedavi gören hastalarda, ayağa kalktığında ani tansiyon düşmesine neden olabilir.

  • Dolaşımsal şoktaki hastalarda

 • Mide ve bağırsak sisteminde t ıkanma
 • • Ani başlayan ve uzun sürmeyen (akut) karın ağrısı olan hastlarda MORFİA tanıyı geciktirebilir.

  • Safra kanalı hastalığı olan hastalarda

  • Ağır derecede seyreden böbrek ve karaciğer hastalığında

  • Addison    hastalığında    (böbreküstü bezlerinin    salgılama    yetersizliğinden

  kaynaklanan bir hastalık)

 • Hipotiroidzm (tiroid hormonu eksikliği) hastalığında
 • Üretra striktürü hastalığında (idrar yolunda daralma)
 • Safra kanalı hastalıklar ında
 • Prostat büyümesi
 • Engelli hastalarda,
 • 65 yaş ve üzeri hastalarda,
 • Merkezi Sinir Sistemi hastalıklarında
 • İstemsiz kasılmalar (Konvülsiyonlar) varsa,
 • • Alkol veya diğer bağımlılık yapan maddelerin ani kesilmesine bağlı yoksunluk (delirium tremens),

 • İlaca bağlı psikolojik durumu olanlarda (toksik psikoz),
 • MORFİA, ameliyat sonras ı dikkatle kullanılmalıdır
 • MORFİA uyuşturucu bir ilaçtır ve tekrarlayan uygulamalarda fiziksel bağımlılık, ruhsal bağımlılık ve tolerans (ilacın etki edebilmesi için kullanılan ilaç miktarının artırılması ihtiyacı) gelişir. Uzun süreli kullanıldıktan sonra ilacın aniden kesilmesi sonucu yoksunluk sendromu (ilacın yokluğuna bağlı kriz) çıkar.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MORFIA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyeceklerle birlikte veya ayr ı alınmas ı ilac ın etkisini değiştirmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuzun tavsiyesi olmadıkça MORFİA’yı gebelikte kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız MORFİA kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MORFİA araba kullanma veya makine çalıştırma işlevler için gereken zihinsel ve /veya fiziksel yetileri bozarak; potansiyel tehlike oluşturabilir.

  MORFIA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MORFİA’nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MORFİA ile etkileşimi olabilecek aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendriniz.

 • Sedatifler (sakinleştirici ilaçlar), hipnotikler (uyku ilaçları), genel anestetikler, antiemetikler (kusmaya kar şı kullanılan ilaçlar), fenotiyazinler ve diğer sakinleştiriciler veya alkol alıyorsanız.
 • Kas gevşetici ilaçlar
 • Pentazosin, nalbufin ve butorfanol gibi güçlü ağrı kesici ilaçları almış veya almakta iseniz
 • Simetidin (mide ve bağırsak ülserinde kullanılır)
 • • Depresyon tedavisinde kullanılan Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI’lar) adı verilen ilaçları kullanıyorsanız (MORFİA ile tedaviye başlamadan önce en az 14 gün beklenmelidir).

  • Genellikle solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan Antikolinerjik ilaçlar kullanıyorsanız (Bu ilaçlar ın MORFİA ile birlikte kullanımı artmış idrar tutulumu ve/veya ağır kabızlığa neden olabilir)

  • Kanser kemoterapisi sırasında ortaya çıkan çoklu-ilaç direncinden sorumlu bir proteine karşı kullanılan P-Glikoprotein (PGP) İnhibitörleri (örn. kinidin) (Bu ilaçlar MORFİA emilimini yaklaşık iki kat artırabilir.)

  • Antihipertansifler (Tansiyon yüksekliğinde kullanılan ilaçlar) (MORFİA bu ilaçlar ın etkinliğ ini artt ırır).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15337
Satış Fiyatı 50.08 TL [ 2 Apr 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 50.08 TL [ 26 Mar 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699680010038
Etkin Madde Morfin Sülfat
ATC Kodu N02AA01
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Morfin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MORFIA 30 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Apr 202150.08 TL
26 Mar 202150.08 TL
19 Mar 202150.08 TL
15 Mar 202150.08 TL
5 Mar 202150.08 TL
26 Feb 202150.08 TL
21 Feb 202150.08 TL
12 Feb 202141.76 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları