MAGOSIT 365 mg 30 film tablet Klinik Özellikler

Magnezyum Oksit }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer Mineral İçeren İlaçlar > Magnezyum Oksit
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | 24 February  2015

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  MAGOSİT,

  • •    Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi

  • •    Kalp ve vasküler sistem: Taşikardi, kardiyak aritmiler, miyokard enfarktüsü, anjina pektoris, hafif şiddette hipertansiyon

  • •    Sinir ve kaslar: Tetani, düz ve çizgili kaslardaki kramplar, gastrointestinal kramplar, nöromusküler hipereksitabilite, sistrema, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar

  • •    Jinekolojik ve obstetrik: Pre-term kasılmalar, servikal yetmezlik, erken membran rüptürü, gebelikte spazmlar (eklampsi/pre-eklampsi), betamimetik kullanımı gerektiren tokolizis, dismonere

  • •    Ortopedi: Kalsifikasyon ve ossifikasyonlar

  • •    Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),

  • •    Diyabet tedavisi ve migren

  durumlarının tedavisinde endikedir.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

   Yetişkinler ve adölesanlar (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

   Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

   Uygulama şekli:

   MAGOSİT, oral yoldan kullanım içindir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:

   Ciddi renal yetmezliği olan hastalar, birikme sonucu toksisite oluşabileceğinden magnezyum almamalıdır.

   Karaciğer yetmezliği:

   Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

   Pediyatrik popülasyon:

   12 yaş üzeri adolesanlarda önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

   Geriyatrik popülasyon:

   Geriyatrik popülasyon üzerine veri bulunmamaktadır.

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    Ciddi renal bozukluk veya formüldeki bileşenlerden herhangi birine karşı hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir.

    • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

     Absorbe edilen magnezyumun renal klirensinin azalması (kreatinin klirensi<30mL/dakika) sonucu hipermagnezemi ve toksisite ortaya çıkabilir. Ciddi renal yetmezliği olan hastalar, birikme sonucu toksisite oluşabileceğinden magnezyum almamalıdır. Kreatinin klirensi <25mL/dakika olan hastalarda serum magnezyum seviyeleri izlenmelidir.

     Dijital kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır, kardiyak iletimdeki değişmelerden kaynaklanan kalp bloğu görülebilir.

     Lityum uygulanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

     Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak diyare görülebilir. Diyare, elektrolit dengesinde bozukluğa yol açabilir. Toksisite için serum seviyesi izlenmelidir.

     Oral magnezyum, genel olarak serum magnezyum konsantrasyonları <1,5 mEq/L olan hastalarda magnezyum eksikliği tedavisi için uygun değildir.

     Magnezyum içeren ilaçlar, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak diyareye neden olabilir.

     MAGOSİT’in içeriğinde bulunan laktoz monohidrat (İnek sütünden elde edilmektedir.) nedeniyle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

     • 4.5.    Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

     MAGOSİT, non-depolarize edici nöromusküler blokörlerin etki ve toksisitesini arttırır.

     MAGOSİT, aminokinolonlar, digoksin, nitrofurantoin, penisilamin ve tetrasiklinlerin absorpsiyonunu azaltır.

     MAGOSİT’in oral tetrasiklinler ile birlikte kullanılması tetrasiklinlerin tam olarak etki göstermesini engelleyebilir. Bu nedenle magnezyum, oral tetrasiklinlerden en az 1-3 saat önce veya sonra alınmalıdır.

     MAGOSİT’in sodyum polistiren sülfonat ile birlikte kullanımı, magnezyumun etkisini azaltır.

     MAGOSİT’in selüloz sodyum fosfat ile birlikte kullanımı selüloz sodyum fosfatın tam olarak etki göstermesini engelleyebilir. Bu nedenle magnezyum, selüloz sodyum fosfattan en az 1 saat önce veya sonra alınmalıdır.

     MAGOSİT’in magnezyum enemaları da dahil olmak üzere magnezyum içeren diğer preparatlarla birlikte kullanımı yüksek magnezyum kan seviyelerine yol açacağı için yan etkilerin görülme olasılığı artar.

     MAGOSİT’in yüksek doz barbituratlar, opioidler, hipnotikler ile birlikte kullanımı solunum depresyonu riskine yol açar.

     MAGOSİT’in nifedipin ile birlikte kullanımı hipotansiyona neden olur.

     MAGOSİT’in florokinolon grubu antibiyotiklerle birlikte kullanımı, florokinolonların bağırsaklardan emilimini önemli ölçüde azaltır.

     Levotiroksin içeren ilaçlar MAGOSİT ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

     Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

     Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.

     Pediyatrik popülasyon:

     Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.