LUCRIN DEPOT 1 AY IM/SC 3.75 mg toz ve çözücü içeren çift bölmeli enjektör {Abbott} Farmasötik Özellikler

Loprolid Asetat }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Hormonlar > Leuprorelin Asetat
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | 29 March  2013

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Liyofilize tozun hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler:

Bileşenler Miktar/Enjektör

• Jelatin 0.65 mg

• DL laktik asid/glikolik asid ko-polimeri 33.10 mg (75:25) moleküler ağırlığı: 10000

• Mannitol 6.60 mg

Seyrelticinin hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler:

Miktar/Enjektör

5.0 mg 50.0 mg 1.0 mg 1.0 ml’ye kadar

Bileşenler

• Sodyum karboksimetilselüloz

• Mannitol

• Polisorbat 80

6.   

6.2. Geçimsizlikler

6.3

2 yıl

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

LUCRİN DEPOT Kullanıma Hazır Enjektörler, 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurmayınız.

Hazırlandıktan sonra süspansiyonun 24 saat süreyle stabil olduğu gösterilmiş olmakla birlikte ürünün içinde koruyucu madde bulunmadığından süspansiyon hemen kullanılmadığı takdirde atılmalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Liyofilize toz ve seyreltici çözeltisi, Tip I cam’dan (Avr. Farm) yapılmış iki bölümlü bir enjektör içinde ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Geçerli değil.

Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA10452
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699548953088
Etkin Madde Loprolid Asetat
ATC Kodu L02AE02
Birim Miktar 3.75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Hormonlar > Leuprorelin Asetat
İthal ( ref. ülke : Hollanda ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
LUCRIN DEPOT 1 AY IM/SC 3.75 mg toz ve çözücü içeren çift bölmeli enjektör {Abbott} Barkodu