Drogsan İlaçları › LOSARTIL PLUS 100 mg/25mg 28 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

LOSARTIL PLUS 100 mg/25mg 28 film tablet Kullanmadan Önce

Losartan Potasyum + Hidroklortiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

2.LOSARTIL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOSARTIL PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • • Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),

 • • Sülfonamid türevi ilaçlara (örn. Diğer tiyazidler, ko-trimoksazol gibi bazı antibakteriyel ilaçlar) karşı alerjikseniz (sülfonamid türevi ilaçların neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın),

 • • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,

 • • Kanınızda tedavi ile düzelmeyen düşük sodyum, yüksek kalsiyum veya düşük potasyum düzeyi var ise,

 • • Gut hastalığınız veya hiperüriseminiz (kanda ürik asit miktarının yükselmesi) var ise,

 • • Gebe iseniz,

 • • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,

 • • Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise,

 • • Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız.

 • LOSARTIL PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda ve dilinizde şişme oldu ise,

 • • İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,

 • • Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,

 • • Şu anda aşırı derecede kusma veya ishaliniz varsa veya yakın zamanda olduysa,

 • • Kalp yetmezliğiniz var ise,

 • • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bkz. Bölüm 2 “LOSARTİL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ”)

 • • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

 • • Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,

 • • Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

 • • Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

 • • Gut hastalığınız veya hiperüriseminiz (kanda ürik asit miktarının yükselmesi) var ise,

 • • Alerjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,

 • • Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

 • • Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

 • • Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

 • • Kan basıncınızı düşürmek için aliskiren isimli bir ilacı kullanıyorsanız.

 • • Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. LOSARTİL PLUS kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LOSARTIL PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LOSARTİL PLUS aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

  Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve LOSARTİL PLUS tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

  Diyetle alınan aşırı miktarda tuz LOSARTİL PLUS tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. LOSARTİL PLUS hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamile iseniz bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. LOSARTİL PLUS emziren kadınlara tavsiye edilmez fakat mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn., otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

  LOSARTIL PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LOSARTİL PLUS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani aslında potasyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LOSARTİL PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.

  Doktorunuzun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar LOSARTİL PLUS ile birlikte verilmemelidir.

  Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler (örn. senna ve bisakodil) veya meya kökünde bulunan glisirizin, gut ilaçları (örn. probenesid, sülfinpirazon ve allopurinol), kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

  Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

 • • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

 • • Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),

 • • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. amifostin, siklofosfamid, metotreksat),

 • • Ağrı kesiciler

 • • Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. rifampisin)

 • • Organ naklinde kullanılan ilaçlar (örn. siklosporin)

 • • Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • • Artrit ilaçları (eklem iltihabı),

 • • Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),

 • • Kas gevşeticiler (örn. tubokürarin),

 • • Uyku ilaçları,

 • • Morfin gibi opioid ilaçlar (ağrı kesiciler),

 • • Adrenalin gibi presör aminler ya da bu gruptan diğer ilaçlar,

 • • Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,

 • • Epilepsi (sara) ilaçları (örn. barbitüratlar ve karbamazepin)

 • • Duygu durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar (antipsikotikler, örn. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, sültopirid, amisülpirid, tiapirid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • • Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız, LOSARTİL PLUS kullanmayınız.

 • LOSARTİL PLUS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Satış Fiyatı 28.14 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 28.14 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699580090260
  Etkin Madde Losartan Potasyum + Hidroklortiyazid
  ATC Kodu C09DA01
  Birim Miktar 100+25
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LOSARTIL PLUS 100 mg/25mg 28 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 202128.14 TL
  6 Sep 202128.14 TL
  27 Aug 202128.14 TL
  16 Aug 202128.14 TL
  9 Aug 202128.14 TL
  30 Jul 202128.14 TL
  26 Jul 202128.14 TL
  16 Jul 202128.14 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları